Nu är den här - foldern för Småbarnspedagogutbildningen läsåret 2020-2021 i Göteborg!

10 specialister inom olika ämnesområden är inbokade och föreläser förutom Helena Lindfors som även är kursledare för utbildningen. Är du nyfiken och vill ha foldern i din hand så skicka en intresseanmälan. Den är inte bindande.

Småbarnspedagogutbildningen är ett komplement för dig som förskollärare, barnskötare och också förskolerektor som tycker att du saknar kunskap kring de allra yngsta barnen i förskolan i dina tidigare utbildningar. Den är också en start för dig som inte har någon utbildning men trivs att arbeta med de yngsta barnen och vill få kunskap och kompetens om de livsviktiga åren under 3.

Den här utbildningen hjälper dig att se barnets utveckling i ett helhetsperspektiv med ett tvärvetenskapligt fokus. Utgångspunkter är aktuell forskning om barnets fysiska, psykiska och sociala utveckling, skollagenförskolans läroplan och barnkonventionen samt Maria Montessori och Jesper Juuls visioner om barnet. 

Småbarnspedagogutbildningens folder

Välkommen med din ansökan

 

Skollagen ger stöd för Småbarnspedagogutbildningen 14 § i kapitel 2 står det:

Utöver förskollärare får det i undervisningen i förskolan finnas annan personal med sådan utbildning eller erfarenhet att barnens utveckling och lärande främjas.

Och med tanke på att drygt hälften av förskolans 500 000 barn är under tre år, behövs denna kompetens mer än någonsin.


De yngsta barnens egen läroplan

Lagret har fyllts på hos Stjärndistribution med 3000 nya ex. Du har boken inom några dagar.

Beställ här via vår snabb-shop

 

Pris: 120 kr/st inkl moms + porto      

5-pack 475 kr inkl moms + porto

 

"Ser fram emot att ta del av denna" 

"Underbart, äntligen!"   

"Tack för ett underbart jobb!"   


VÅRENS KURSER


De yngsta barnens inskolning

GÖTEBORG 26 mars

MALMÖ 16 april

STOCKHOLM 14 maj

kl. 9.00-16.00 
pris 1 950 kr exkl moms

Kursinformation

Anmälan

Enligt läroplanen ska varje barn, tillsammans med sina vårdnadshavare få en god start i förskolan. Vad innebär det?

Verksamheten ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Vad betyder det? Hur gör man för att möta det lilla barnets behov utifrån forskningen om hjärnans utveckling samt anknytningsteorin?

  • Hjärnans utveckling och känslighet för stress
  • Barnets anknytnings- och separationsprocess
  • En väl genomarbetad inskolningsplan
  • HUR gör man? VAD är viktigt att tänka på?
  • Pedagogens respektive förälderns/vårdnadshavarens roll

Allt utgår från den senaste forskningen om barn och deras behov och utveckling, skollagen, Lpfö 18, barnkonventionen och De yngsta barnens egen läroplan


Bakom SmåBarn i Lund står jag, Helena Lindfors, förskollärare, dipl. småbarnspedagog, kursledare för Småbarnspedagogutbildningen, medförfattare till De yngsta barnens egen läroplan, samt styrelsemedlem i M.E.R. och BARNverket.

Ser fram emot fortsatt kontakt och engagemang!

Vänliga hälsningar Helena Lindfors

facebookhomepage

Avregistrera mig från dessa utskick, klicka här.

Svår att läsa mejlet? Se det i webbläsaren.