Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV MARS 2020

Marginalgrisens värde stärks

– vinstmarginalen på varje smågris och på varje extra kilo griskött fortsätter öka 2020

Det är en positiv utveckling av den svenska grisköttsmarknaden, vilket inte minst märks på att marginalvärdet per kilo griskött respektive marginalvärdet per smågris återhämtat sig från svackan 2018 och vi ser en fortsatt positiv trend. Utvecklingen under 2020 hänger både på foderprisutvecklingen och världsmarknadsprisutvecklingen på griskött. En marginalgris eller ett extra kg till slakt är alltid lönsamt, men nu är det mer lönsamt än någonsin.

Marginalvärdet per kg kött beräknas som slaktintäkten minus marginalfoderförbrukningen sista veckan innan slakt.

Marginalvärdet på en smågris beräknas som intäkten minus kostnaden för fodret. Dels det extra difodret till suggan för att hon ska ge mjölk till en extra gris, och dels fodret till smågrisen från avvänjning och fram till försäljning/insättning i slaktgrisproduktionen.

Exempelgård

Nedan är ett konkret exempel på marginalgrisens värde och vad detta ger i kronor. Vid en produktion med 300 suggor där produktionsresultatet ökar med en extra avvand smågris per kull, ger detta hela 402.738 kr i ökad vinst. Om man ökar ytterligare en smågris blir den totala summan istället 805.476 kr.

Säkerställ att du får fler marginalgrisar

Att ta hand om sina djur är lönsamt på många sätt. Djuromsorg, miljöpåverkan och ekonomi går hand i hand. Marginalgrisarna är extra värdefulla för ett lönsamt lantbruk, då dessa kräver relativt lite extra insats för en ökad intäkt. En extra avvand gris per sugga kostar enbart foder, då övriga kostnader såsom management, byggnader med mera redan behövs för att ta hand om övriga djur.

Det finns många aspekter att titta på för att få betalt för fler marginalgrisar och vilket område som bör fokuseras på är beroende på just din grisproduktion. Områden att utvärdera är till exempel rätt fodermedel till rätt genetik. Dra nytta av kunskap som ges i avelsbolagens fodermanualer. Generellt sett kan man säga: Att satsa på ett kvalitativt foder som är anpassad efter djurets ålder, lönar sig och ger bättre tillväxt och optimalt foderutnyttjande. Ett annat område som ger fler marginalgrisar är rätt management. Att lägga tid på rätt saker gör att fler smågrisar överlever.

Inköpta hybrider ökar förutsättningarna för fler smågrisar och högre tillväxt

Inköpta hybrider genererar jämna produktionseffektiva grisar med hög tillväxt, låg foderförbrukning och jämn köttprocent. Korningseffekten är 100%, vilket ger fler och vitalare smågrisar, fler födda och fler avvanda. Alternerande återkorsning reducerar antalet avvanda med 1,5 gris per årssugga på grund av sämre korsningseffekt.

Hälsa och smittskydd är viktigt vid inköp. Enskild transport utan blandning av djur från flera gårdar finns att tillgå. För att säkerställa smittskyddet genom hela kedjan är det viktigt att mottagande besättning har väl fungerande karantänsrutiner, så att inköpta hybrider på bästa sätt kan anpassas till den nya besättningen.

Lästips och rådgivning för ökad lönsamhet på din grisgård

Fler smågrisar – tips för mer fokuserat management kan du ta del av i Gård & Djurhälsans kunskapsbank:

 

Skillnad mellan egenrekrytering och inköpta hybrider

Ta gärna även del av SPF Danmark och DanBreds rapport om produktionsekonomiska skillnader mellan egenrekrytering och inköpta livdjur. Ladda ner rapporten här!

 

Bättre tillväxt – rätt foder till rätt genetik

I avelsbolagens fodermanualer får du guidning för optimering av rätt foder till rätt ålderskategori. För bästa utnyttjande av den genetik du har, gäller det att anpassa med rätt näringsinnehåll och rätt foderstrategi:

Välkommen att kontakta Svenska Köttföretagen och Gård & Djurhälsan för fler tips hur just din produktion kan bli mer lönsam. Kontaktuppgifter hittar du på:

www.kottforetagen.se 

www.gardochdjurhalsan.se

Auktion av köttrastjurar i Gunnarp Hörby 27 mars

Fredagen den 27 mars är det åter dags för auktion på individprövade köttrastjurar. Auktion äger rum på Individprövningsstationen Gunnarp Hörby. Stallet är öppet för besökare på torsdagen den 26 mars kl. 15-18 och från 10:00 fredagen den 27 mars, auktionen startar 13:00. Om du inte har möjlighet att närvara finns det möjlighet att lämna bud eller att vara med via telefonbud.

För mer information angående auktionsvillkor och beställning av katalog, kontakta auktionsförrättare Håkan Ottosson, www.hoab.se .

I år säljs tjurar av raserna Angus, Blonde, Charolais,  Hereford, Limousin och Simmental. Information om tjurarna uppdateras kontinuerligt på Köttrasprövningens hemsida, www.kottrasprovningen.se Välkomna!

- följ utvecklingen på Facebook

Nu kan du och andra följa utvecklingen i Handlingsplansarbetet för branschen på Facebook. Handlingsplanen har just nu speciellt fokus på ”Klimat & kretslopp inom målområde hållbarhet”, ”Food service inom målområde marknad” och ”Rätt sortering & köttkvalitet inom målområde produktion & kvalitet”. Totalt är det 48 st delmål och 123 st åtgärder som branscherna tillsammans ska genomföra för att öka efterfrågan på kött från Sverige och samtidigt bidra till världens hållbarhet! 

Facebook: Följ och sprid gärna arbetet som görs inom Handlingsplanerna

Hampshire SelECt – försäljningsstart 1 mars

Sedan många år samarbetar HKScan med avelsbolaget JSR Genetics i Storbritannien kring HKScan Hampshire. Sedan start, 2012, har man testat Hampshire för E.coli-stammen F4 och sett att många djur bar på en gen (K88) som är resistent mot E.coli F4. F4 är en av de vanligaste stammarna som ger upphov till smågrisdiarré.

Försäljning via Svenska Köttföretagen
Utifrån detta lanserades för några år sedan ett specifikt seminsortiment i England, som varit mycket lyckosamt. Nu kommer HKScan börja erbjuda ”Hampshire SelECt” även i Sverige via Svenska Köttföretagen. Till en början kommer det finnas i begränsad mängd då inte alla galtar som står på seminstationen är testade för om de är bärare av genen. Alla nya galtar som sätts in på seminstationen kommer framöver att testas i karantän.

Försäljningsstart 1 mars
Försäljningen av HKScans nya produkt Hampshire SelECT startar söndagen den 1 mars. Hampshire SelECt kommer att säljas som en 4-5 dagars dos och produceras på söndagar, måndagar och torsdagar.

Hampshire SelECt går inte att kombinera ihop på samma sätt som de andra produkterna inom Hampshire-sortimentet. Det går exempelvis inte att få en Hampshire SelECt Topp.

Priset på dosen kommer att vara 67 kr/st

För mer information om HKScan Hampshire >>

Intresserade grisproducenter kontaktar
Svenska Köttföretagens ordermottagning på telefon 010-130 89 30 eller mail order@kottforetagen.se 

Hjälp till att värdera klimatåtgärder på gård!

I ett pågående projekt har vi tagit fram en bruttolista på en stor mängd åtgärder som ska minska klimatbelastningen på gård. Målet med projektet är att hitta de tio mest effektiva klimatåtgärderna på gård för djurslagen gris, nöt och lamm. Klimatåtgärderna värderas utifrån effekt, ekonomi, biologisk mångfald och hur lätta de är att genomföra på gård. Nu behöver vi din hjälp med att värdera åtgärderna utifrån genomförandet på gård. Vill du vara med och bidra så ber vi dig att fylla i enkäterna via den här länken.

Ungdomsbarometern 2020
om svenskt kött

I årets Ungdomsbarometer svarar 82 procent av ungdomarna i högstadiet och gymnasiet nej på frågan om all mat i skolan ska vara vegetarisk. Endast 12 procent anser att all mat som serveras ska vara vegetarisk. 

Prova på digital rådgivning via mobilen, plattan eller datorn


- Den snabba vägen till professionell rådgivning

Vid digitalt gårdsbesök kan du med hjälp av modern teknik låta veterinären eller produktionsrådgivaren följa med dig på gården via mobilen eller plattan: visa foderbordet, vattenkopparna, diarrén, halta djuret, betet, nya stallet, mjölktaxin etc. Vi kan också ha ett digitalt möte med hela gårdens personal där vi delar t ex ritningar, provsvar, gör avstämningar eller planering tillsammans.

PROVA-PÅ-ERBJUDANDE:
30 min gratis digitalt gårdsbesök (gäller ett samtal per företag). 

Beställ BAS DIGITAL och PLUS DIGITAL redan idag: gardochdjurhalsan.se/radgivning-tjanster
Telefon: 0771-21 65 00.
info@gardochdjurhalsan.se

Ny standard för Lammköttskvalitet klar!

Målet med Projekt Lammlyftet är att skapa en svensk standard för lammköttskvalitet som ska tillämpas för alla olika produktionsmodeller och i alla led i produktionskedjan. Manualen kommer digitaliseras och ska kunna användas av lammproducenter, slakterier och förädlingsföretag.

För att kunna skapa manualen har man tagit fram en svensk standard för lammköttskvalitet. Standarden innehåller parametrar som påverkar kvalitetsegenskaperna storlek, konformation, fettgrupp, smak, mörhet, saftighet och hållbarhet hos det svenska lammköttet, oavsett vilken ras lammet har eller vilken uppfödningsmodell som tillämpats. 

Här finns den nya standarden.

Tankmjölksundersökning visar låg förekomst av salmonella men med regional variation

Under hösten 2019 har Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA), med stöd av Jordbruksverket, genomfört en anonym nationell tankmjölksundersökning för antikroppar mot salmonella. Mjölkprov från samtliga landets mjölkkobesättningar har undersökts och det är andra gången som en så omfattande undersökning görs i landet. Förra gången var 2013.

Resultaten för 2019 visar att salmonellaförekomsten generellt är fortsatt låg bland landets mjölkkobesättningar. Antikroppar mot salmonella påvisades endast i fyra procent av proverna.

Förekomsten varierar dock mellan noll och 24 procent i olika regioner. Högst förekomst av tankmjölkspositiva besättningar fanns på Öland och Gotland. 

Läs mer:

Allt fler seminkunder väljer vår budbilsservice

• Tryggt

• Säkert

• Hållbart

Svenska Köttföretagens budbil trafikerar Skåne, Halland och Östergötland två gånger i veckan, med leverans måndagar och fredagar. Budbilen är en tempererad bil som håller samma lagringstemperatur som rekommenderas hos kund. (17-18 grader). Budbilen stannar i dagsläget på 12 olika utlämningsställen där du som kund enkelt kan hämta upp beställd semin. 

Läs mer om våra utlämningsplatser på www.kottforetagen.se/budbil

Minskad miljöpåverkan när frigolitlådor byts ut mot återvinningsbara platspåsar

I och med att alla utlämningsskåp nu är på plats kommer Svenska Köttföretagen, som en del i sitt hållbarhetsarbete, att sluta med frigolitlåder till utlämningsplatserna. Förändringen genomförs från den 27 februari och innebär även att företaget får en smidigare hantering av doserna under transporten. Doserna kommer att packas i plastpåsar som är UV-skyddade och återvinningsbara.

Beställ semin och förnödenheter online!

I vår webbshop hittar du semin och förnödenheter av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser – helt enkelt det mesta du behöver i det dagliga arbetet med djuren.

Titta in på www.kottforetagen.se 

Svenska Köttföretagen, Vasagatan 29 . 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65 . info@kottforetagen.se . kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.