Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Krinovas VD har ordet

Vid Krinovas bolagsstämma förra veckan klubbades 2019 års resultat. Jubileumsåret, då Krinova fyllde 20, blev ett rekordår på många sätt. Aldrig tidigare har det serverats så mycket brainfood som detta år då Mötesplatsen hade 28 000 besökare till 1 700 möten, seminarium och aktiviteter. Vi har heller aldrig haft fler företag som hyresgäster i parken, 105 stycken.

Vid årsskiftet var Krinova engagerad i närmare 20 olika utvecklingsprojekt inom profilområdet mat – miljö – hälsa, projekt som på olika sätt tar sig an utmaningar för en hållbar tillväxt i nya och befintliga företag. Projekt i samverkan mellan näringsliv, forskning och offentlig sektor. 

Flera av projekten drivs i internationella partnerskap. Ryssland, Litauen, Cypern, Storbritannien och Norge är bara några exempel på de länder som våra projektpartners representerar. Vid årsskiftet hade vi projektsamarbeten i 14 länder. På detta sätt hjälper vi också de företag som nyttjar stödet från vår Innovationsarena att få del av ett internationellt nätverk tillsammans med oss. Här hittar ni information om alla projekten. 

Under 2019 fick 250 företag innovations- och utvecklingsstöd av Krinova. Flera av företagen skördade framgångar, för några av dem var det i form av attraherat externt kapital som gjort det möjligt för dem att ta nästa steg i utvecklingen. Snömoln är ett av dessa och om dem går det att läsa här i månadens nyhetsbrev.

Läs mer om Krinovas resultat

Prova Snömolns beställningsplattform sex månader gratis genom Krinova

Snömoln erbjuder livsmedelsproducenter en helhetslösning för att hantera sina produktkataloger, kundavtal och beställningar online. 

Tjänsten är ihopkopplad med en digital marknadsplats där restauranger & butiker kan ansluta sig för att hitta lokala och nya produkter. Just nu erbjuder Snömoln gratis användande av tjänsten genom Krinova. Det innebär att du som livsmedelsproducent eller restaurang kan prova tjänsterna under sex månader utan kostnad.

Snömoln är en prisad utmanare

Snömoln är en ung spelare på foodtech-kartan, trots det har bolaget prisats ett flertal gånger för sitt innovativa sätt att förändra branschen. Bland annat har bolaget vunnit the Sustainable Price, IDEONs hållbarhetspris samt fått 1,2 miljoner kronor av Naturvårdsverket för att utveckla sina tjänster.

– Vi vet att 85% av alla livsmedelsproducenter är för små för att sälja hos de stora grossisterna och att de oftast måste sköta sin försäljning helt själva. Vår affärsidé är att hjälpa producenterna att lättare hitta sina kunder och synliggöra deras produkter genom vår marknadsplats, säger Johan Wikström bolagets grundare.

Snömolns plattform en del av den nationella satsningen Resvinn

Det är nu klart att Snömolns plattform kommer att användas i den nationella satsningen mot matsvinn genom projektet Resvinn. Projektet drivs av Chalmers, Coop, Ica, Menigo och ett 40-tal andra framträdande aktörer inom branschen. Tanken är att restaurangerna ska kunna köpa upp överskottsmat, vilket innebär att vi tillsammans kommer att hjälpa Sverige med att uppnå målet med ett halverat matsvinn till 2030. Genom att registrera dig hos Snömoln kan ditt företag vara med och bidra till att vi lyckas.

Är du intresserad av att prova tjänsten eller vill veta mer?

Är du intresserad utav att testa Snömolns tjänster eller vill veta mer om deras arbete, då kan du ta kontakt med bolagets grundare, Johan Wikström.

Telefon: 0733 30 26 84

Mejl:johan.wikstrom@snomoln.se


Ratchkegården utvecklar gårdsbutik för hållbar livsmedelsproduktion

Mycket händer i livsmedelsbranschen. Globala megatrender påverkar även lokala mathantverkare och det ökande intresset från konsumenterna ställer nya krav på industrin och spelplanen förändras.

Projektet Framtidens hållbara livsmedelsproduktion i samverkan tar utgångspunkt hos skånska primärproducenter och de utmaningar som de nya tiderna innebär för dem.

Tolv skånska lantbruksföretag deltar i projektet för att hitta nya samverkansformer och få nya perspektiv. Under 20 månader kommer de med stöd av Krinovas business designer arbeta med att utveckla sina verksamheter. Ratchkegården utanför Åhus är ett av företagen som deltar i projektet. Magnus och Maurd Jönsson bor på gården och Magnus är tredje generationen som driver gården. Under projektet vill de bland annat utveckla sin gårdsbutik, hitta formerna för den och öka lönsamheten.

››Läs mer 


Kommande event 📆

Meet up #1 Hållbar mat med Axfood

Bra hållbar mat- hur ser den ut ifrån Axfoods perspektiv?

Den 24 april kommer Åsa Domeij, hållbarhetschef på Axfood till Krinova och berättar om Axfoods strategier mot ett mer hållbart 2030.

Till exempel vill Axfood minska plasten i sina matbutiker, stödja sociala projekt, arbeta med Foodtech och finna fler innovativa produkter för ett mer klimatsmart sortiment.

Vidare ger Johan Neuman, affärsområdeschef för egna märkesvaror på Dagab (Axfoods inköps-och logistikbolag), oss en tydligare bild av Axfood som organisation.

Dan Jacobsson berättar om hur Urban Deli, också en del av Axfood, kan vara en möjlighet för mindre producenter att testa marknaden i en miljö där butik, restaurang och saluhall möts. Till sist får vi även träffa Pär Warnström från Novax, Axel Johnsons bolag som investerar i tillväxtbolag, och höra honom berätta om hans syn på finansieringsmöjligheter för mindre bolag.

Diskussionen som sedan följer bygger på frågan om vad större aktörers, i det här fallet Axfood, hållbarhetssatsningar betyder för mindre producenter och hur man kan arbeta med och kommunicera hållbarhetsmål inte bara till konsument utan också mellan olika aktörer i livsmedelsbranschen.

Inbjudan riktar sig till företag, forskare och livsmedelsentreprenörer som arbetar med hållbara produkter/tjänster, gärna inom Foodtech och i gränslandet mellan teknologi (AI) och mat. Mötet ska förhoppningsvis stimulera till kreativa lösningar, utforskande av möjligheter inom olika försäljningskanaler och/eller samarbeten i livsmedelsbranschen.

Meet up: Under året bjuder Krinova Incubator & Science Park in till fyra träffar för företagare och andra aktörer inom livsmedelsbranschen för att ta del av det senaste inom livsmedel, företagande och trender.

 ›› Anmäl dig här 


Meet up #2 Internet of Logistics

Logistik, så mycket mer än från A till B. Hur ser det ut bakom digitala kulisser?

På Europaforum i Hässleholm arrangerar Krinova detta seminarie där framtidens logistik diskuteras. Boka in den 19 maj klockan 10.30- 11.30. 

Bland annat kommer Sara Ali, COO & Director of Innovation på LogTrade att prata om konceptet Internet of Logistics. Hon och hennes kollegor utvecklar tillsammans med initierade företag och forskare nya logistikmodeller som ämnar förändra hur all handel fungerar. En utveckling som förväntas förändra vårt samhälle i många led.

Syftet med eventet är att knyta an samhällsutveckling med EU- frågor och allmänheten i stort. Anmälan är fri och görs via Europaforums hemsida som öppnar i mitten av mars. För mer information om hela programmet besök:  http://www.eu-forum.se/

Meet up: Under året bjuder Krinova Incubator & Science Park in till fyra träffar för företagare och andra aktörer inom livsmedelsbranschen för att ta del av det senaste inom livsmedel, företagande och trender.


Mathantverksdag i Skåne 5 mars

Direktförsäljning ger unika möten mellan producenter och en intresserad och medveten kund-krets. Mötet mellan konsument och producent bidrar också till nya idéer och produktutveckling för mathanverkaren.

Eldrimner bjuder in till kunskapsutbyte och diskussion mellan mathantverkare och konsumenter.

Välkommen den 5 mars till Österlenkryddor, Köpingebro

›› Läs mer 

Finns det traditionell skånsk mat?

Välkommen på en dag där vi lyssnar, samtalar och lär om våra skånska traditioner, vårt kulturarv och hur vi tar tillvara på detta för att utvecklas till en internationellt attraktiv gastronomisk region.

Den 6e mars klockan 8.30 -16.00 i Medborgarhuset i Eslöv.

Programmet i sin helhet presenteras inom kort men säkra din plats redan i dag!

Skånska drycker - superlokala festivalen

21 mars 2020 hålls denna festival fylld med bland annat cider, vin, öl, kombucha och must från Skåne. Missa inte detta!

Det finns fortfarande plats för etablerade och rookies att medverka på festivalen. Ta chansen och var med där lokala dryckesproducenter och dryckesintresserade samlas under ett och samma tak. En chans att nätverka och synas.

››Läs mer  


Food Jam #2 på Testbädd Balsgård

Kom och var med på vår workshop under Skånes Innovation Week. Mer information kommer, håll utkik här. Men fram tills dess - Save the date: 28 maj.

Vill du se mer om hur ett Food Jam kan gå till? Titta här!

Food Jam #2 Arrangeras av Krinova Incubator & Science Park på Testbädd Balsgård. Eventet är en del av programmet under Skåne Innovation Week 23-31 maj. Under veckan pågår mängder av spännande aktiviteter runt om i Skåne. Veckan är en del i Region Skånes arbete med att stärka Skånes innovations- och entreprenörsförmåga. För att se allt som är på gång under veckan se https://skaneinnovationweek.com/.


South Baltic Food Innovation Culture Actors

Hur kan vi stärka samarbetet med länder i södra Östersjön kring matkultur och matinnovation? Det har varit utgångspunkten för projektet South Baltic Food Innovation Culture Actors, SB FICA  som Krinova drivit tillsammans med partners i Polen och Litauen. 

Projektet har involverat kommuner och andra mat- och kultur relaterade organisationer. Ur ett historiskt perspektiv, fram till andra världskriget, var samarbeten kring Östersjön mycket levande genom arbetskrafts-, kultur- och handelsutbyte. EU-medlemskap innebär nya möjligheter att ta bort de skillnader som både ekonomiskt och mentalt sedan dess har delat Östersjöländerna.

Projektet är ett avstamp för fortsatt samarbete och en möjlighet att skapa, utveckla och internationalisera olika matevenemang.

Ta chansen och se filmen som summerar projektet (6 min) 

Projektet är finansierat av EU South Baltic Programme.


Regionmuseet och Krinova i skandinaviskt samarbete

Regionmuséet i Skåne och Krinova kommer tillsammans med partners i Norge och Danmark arbeta för att utveckla småskaliga hantverksföretag. Projektet heter Craft Go och har tilldelats stöd från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak.

››Läs mer 


Tång och alger som jordförbättrare

Alger och tång som flyter i land med vågor och tidvatten betraktas ofta som en olägenhet. Kustkommuner, särskilt de med en livlig turistnäring utsätts för ett stort tryck för att möta kraven för att det ska avlägsnas. Nuvarande metoder för strandstädning är kostsamma för lokala samhällen och är ofta i direkt konflikt med miljöåtgärder.

I projektet CONTRA sammanställas den kunskap som krävs för att på ett hållbart sätt ta hand om ”beach wrack, huvudsakligen alger och tång. Ett av företagen i projektet är tyska Hanseatische Umwelt som tillverkar jordförbättrare som innehåller alger och tång.  Det är känt att när alger och tång, blått avfall, mixas med grönt avfall blir kvaliteten på jordförbättrare bättre och resulterar i bättre jordmån, vilket är gynnsamt för växterna. Krinovas roll i projektet är att stödja utvecklingen av hållbara affärsmodeller. Målet med besöket hos Hanseatische Umwelt var att ge nya perspektiv på nuvarande affärsmodell och arbeta med kundperspektivet på företagets värdekedja.

››Läs mer 


Jammad brax kan smaka både teriyaki och dill

Att jamma kring mat är som att jamma kring musik. Vissa givna förutsättningar ges och sen skapar deltagarna något unikt utifrån deras kunskap och erfarenheter. Kristianstads Vattenrike stod i fokus på senaste Food jammet. Lokala råvaror som vitkindad gås, brax och strandängskött utforskades av deltagarna.

Deltagarna fick en introduktion från specialister av råvarorna, delades in i lag och sen jammade de igång. Bland de medverkande fanns bland annat kock, lantbrukare och datavetare, alla med det gemensamma intresset i mat.

– Det är riktigt intressant att titta på råvaror som idag inte direkt används i matlagning utan är en lokal proteinresurs som blir exempelvis biogas. Idag driver vi ett projekt där vi fiskar upp stora mängder fisk för att skapa klarare vatten i våra sjöar. Därför är det intressant för oss att utforska hur braxen kan användas som matfisk, säger Andreas Jezek, limnolog på Kristianstads kommun.

Kokt, stekt med dill och äpple och som fiskbullar var några av de olika tillagningssätten som braxen testades att jamma fram på.

Titta gärna bland våra events för kommande food jam.


Tips för ett gott värdskap

Varje år får Sverige besök av flera miljoner turister varav många är intresserade av måltidsupplevelser. Intresset för mat och dryck ökar ständigt och konkurrensen är stor. För att attrahera måltidsturisten är det därför viktigt att sticka ut, att tydligt berätta om sin verksamhet samt att erbjuda en upplevelse utöver det vanliga.

Visit Sweden bjuder på några tips för dig som jobbar med mat & dryck och vill locka fler internationella gäster.

››Läs mer 


Nu kan fler blir mathantverkare! Sök eller tipsa om Yh-utbildningen i mathantverk

Ytterligare 28 studerande från hela landet får hösten 2020 och våren 2021 möjlighet att utbilda sig till bagare, mejerister, charkuterister och förädlare inom bär, frukt och grönsaker genom vår ettåriga, kostnadsfria och studiemedelsberättigande yrkeshögskoleutbildning i mathantverk med hälften praktik och hälften teori.

Vill du gå eller vet du någon som är intresserad?

Annika Schrewelius som är utbildningsansvarig svarar gärna på frågor: 010 - 225 34 64 eller annika@eldrimner.com

›› Läs mer


Extra finansiering för företag inom livsmedelskedjan

Vinnova har ett regeringsuppdrag att inom ramen för livsmedelsstrategin stimulera att fler kommersiellt gångbara innovativa produkter och tjänster når marknaden genom till exempel nya företag, licensiering eller utveckling av existerande företag. Därför bjuder Vinnova in företag inom livsmedelskedjan att lämna in intresseanmälan för att verifiera sin nästa affär. Företag inom livsmedelskedjan kan anmäla behov för att i etapper om upp till 100 000 kr verifiera och utveckla sin nästa innovation.

Om du behöver hjälp med ansökan så finns vi där för att hjälpa dig. Kontakta Truls Bretz för mer information. 

›› Läs mer


Klimatklivet 

Har du en idé om en fysisk investering för att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka pengar från Klimatklivet. Genom smarta, innovativa lösningar kan vi minska utsläppen av växthusgaser och gå mot ett mer klimatsmart samhälle. 

Stöd kan ges till alla förutom privatpersoner. Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme.

››Läs mer 


I februari välkomnar vi en ny hyresgäst till Krinova:

Awesome media  – Digital marknadsföring, sitter i byggnad K2.


Om Krinova Incubator & Science Park
Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. 

Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till såväl företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på regional, nationell och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP). 

facebooklinkedininstagramyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.