Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev februari 2020


På gång:

6 mars 2020

Hudmelanom, processgruppsmöte

Plats: Videomöte, möjlighet att sitta i bokad lokal i Linköping, Kalmar, Västervik och Jönköping

12 mars 2020

Regionmöte prostatacancer

Plats: Hotell Ronja, Vimmerby

27 mars 2020

Regionalt REK-möte ÖGI-cancer

Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta

2 april 2020

Save the date - MDK projekt - är vi framme?

Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta

12 maj 2020

SVF-dialog - Nuläge och framtid

Plats: Konsert och kongress, Linköping

15 maj 2020

Samverkansmöte ÖGI och NGI

Plats: Hotell Högland, Nässjö


För anmälan och mer "På gång" besök vår kalender

Anna-Karin Garp, årets kontaktsjuksköterska 2020

Fotograf: Emelie Otterbeck

Anna-Karin Garp, bröstenheten kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping, utsågs till årets kontaktsjuksköterska i sydöstra sjukvårdsregionen. Detta när RCC och Socialdepartementet firade cancerstrategin 10 år den 3 februari.

 – Jag känner mig oerhört hedrad över att ha fått utmärkelsen Årets kontaktsjuksköterska av Regionalt cancercentrum sydöst. Jag delar denna utmärkelse med mina kollegor som alla gör ett fantastiskt arbete för att stötta patienten i samband med diagnos, behandling och uppföljning. Det är ett bra sätt att uppmärksamma den roll man som kontaktsjuksköterska har och som jag vet betyder mycket för patienten.

Läs mer här.

Marianne Maroti är årets processledare 2020

Foto: Johan W Avby

Marianne Maroti, överläkare vid Onkologiska kliniken på Ryhov, utsågs till årets processledare i sydöstra sjukvårdsregionen. Detta när RCC och Socialdepartementet firade cancerstrategin 10 år den 3 februari.

– Det var en väldigt rolig överraskning. Jag känner mig både glad och stolt.

Lär mer här.


Nyckelpersoner i cancervården utsedda till Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare

Fotograf: Emelie Otterbeck

Cancervårdens kontaktsjuksköterskor och processledare förverkligar nationella cancerstrategins intentioner i vårdens vardag. Regionala cancercentrum i samverkan har i dag uppmärksammat dessa viktiga yrkesgrupper och överlämnat utmärkelserna Årets kontaktsjuksköterska och Årets processledare till sex medarbetare inom respektive kategori.

Läs mer här.


Uppföljningsenhet för barncancer öppnar i Sydöstra sjukvårdsregionen

Britt-Marie Holmqvist processledare barncancer RCC Sydöst och Christina Johansson projektledare uppföljningsenhet barncancer sydöstra sjukvårdsregionen.

Våren 2021 kommer en uppföljningsenhet för barncancer att startas upp i sydöstra sjukvårdsregionen. Målgruppen är vuxna som haft cancer som barn och fokus ligger på övergången från barn- till vuxenvård och en trygg och aktiv överlämning. Uppföljningsenheten kommer att vara placerad vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Läs mer här.


Christin Anderhov Eriksson, ny processledare cancerprevention

Christin Anderhov Eriksson arbetar som dietist hos Barnhälsovårdsenheten i Östergötland. Från och med september 2019 är hon även RCC Sydösts processledare för cancerprevention.

– Jag arbetar kliniskt med behandling av barnfetma, men även strategiskt med samverkan mellan Regionen och länets kommuner för att främja hälsosamma levnadsvanor och en hälsosam vikt hos alla barn i Östergötland, berättar Christin.

Christin har länge arbetat med preventionsfrågor kopplat till implementering av nationella riktlinjer för prevention och behandling av ohälsosamma levnadsvanor, både regionalt och nationellt - även via Dietisternas Riksförbund.

– Fokus har där legat på att sprida kunskap om levnadsvanornas betydelse för att minska risken att drabbas av cancer, men också levnadsvanornas betydelse för att bättre orka med behandlingen, säger Christin.

– Denna roll kändes angelägen och viktig och att jag tror att jag kan bidra med kunskap utifrån mina tidigare erfarenheter. Jag hoppas också på att kunna bidra till att preventionsarbetet ses i ett större sammanhang så att patienter med en cancerdiagnos får möjlighet att samtala om levnadsvanor och att de i större utsträckning kan få stöd att förändra dessa när de önskar, avslutar hon.


Britt-Marie Holmqvist, ny processledare barncancer

Britt-Marie Holmqvist arbetar som barnläkare och barnonkolog och har under 18 år arbetat vid barncanceravdelningen på Universitetssjukhuset i Linköping. Från och med januari 2020 är hon även RCC Sydösts processledare för barncancer.

– Jag ser det som en möjlighet att fortsätta förbättra behandling och omvårdnad på olika nivåer för våra patienter och familjer, genom att undersöka eventuella förbättringsområden och se över samarbetsformer inom sydöstra sjukvårdsregionen. säger Britt-Marie.

I uppdraget ingår att arbeta för sydöstra sjukvårdsregionens sex patientlöften och nationella kriterier vad gäller cancer.

 

– Inom barncancervården i sydöstra sjukvårdsregionen har vi förhållandevis få patienter, cirka 40 per år. Det innebär att vi redan idag kan ge ett mycket snabbt omhändertagande, utan väntetider. Behandlingsmässigt har vi sedan länge nationella och oftast också internationella vårdprogram, protokoll för utredning, behandling och uppföljning. Vi har också möjlighet till ett individuellt omhändertagande av den enskilda patienten och familjen. Våra patienter kommer från olika orter och sjukhus i sjukvårdsregionen och ska få en likvärdig vård, säger Britt-Marie.

– Spännande för vår del är den uppföljningsenhet för barncancer som kommer igång. Jag finns med i den grupp som planerar enheten och vi behöver samarbeta med företrädare för vuxencancervård, men även andra aktörer, berättar Britt-Marie.


Överlevnaden fem år efter cancerdiagnos är högst i Jönköpings län

Allt fler invånare i Jönköpings län överlever femårsgränsen för sin cancersjukdom. Andelen är dessutom den högsta i landet. Samtidigt har Region Jönköpings län bland de lägsta kostnaderna för hälso- och sjukvård. Det framgår bland annat av Socialstyrelsens årliga rapport ”Öppna jämförelser 2020 – Sex frågor om vården” som publicerades torsdag 20 februari 2020.

Läs mer här.


Allt fler utreds med SVF men väntetiderna är fortsatt för långa

Införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) har resulterat i att allt fler patienter med cancer nu utreds på ett enhetligt och kvalitetssäkrat sätt i hela landet. Regeringens mål för andelen SVF-utredda patienter har därmed kunnat nås, men väntetiderna har inte förändrats under mätperioden. Det visar en ny rapport med data från 2017–2019 som Regionala cancercentrum i samverkan publicerar i dag.

Läs mer här.

Från misstanke till kirurgi på fem veckor tack vare SVF

När Thomas Axberg sökte akut för bröstsmärtor upptäcktes en förändring på ena lungan. Den visade sig vara en aggressiv lungcancer.

– Tack vare det snabba vårdförloppet har jag fått livet tillbaka.

Läs mer här.


Miden Melle-Hannah vinner innovationspris

Miden Melle-Hannahs uppfinning, ett instrument som kan förbättra provtagning och borttagning av urinblåsecancer, är en av de svenska vinnarna av det internationella innovationspriset Quality Innovation Award.

Läs mer här.

Hög överlevnad i livmoderhalscancer tack vare följsamhet till riktlinjer

Kvinnor i Sverige som diagnostiseras med livmoderhalscancer har i en internationell jämförelse en bättre prognos och högre femårsöverlevnad. Skälen är att de generellt diagnostiseras i yngre ålder och i tidigare stadier än i andra länder. Även den mycket goda följsamheten till nationella och internationella riktlinjer har betydelse för prognosen.

Läs mer här.


Kunskapsbanken för vårdprogram ersätter appen Cancervård

”Kunskapsbanken” är ett nytt verktyg på cancercentrum.se som förbättrar tillgängligheten till nationella vårdprogram och standardiserade vårdförlopp i cancervården. Kunskapsbanken gör det enklare att snabbt hitta rätt kunskapsstöd och rekommendationer för respektive diagnos.

Läs mer här.


Vårdprogram och SVF

Nya vårdprogram, godkända och publicerade:

 Reviderade vårdprogram, godkända och publicerade:

Remissrunda vårdprogram och SVF:

  • Akut lymfatisk leukemi, NVP
  • Buksarkom, NVP
  • Livmoderhals- och vaginalcancer, NVP
  • Lungcancer, NVP
  • Mukosala melanom, NVP bilaga

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev.
Skicka oss ett mail.

homepageyoutubelinkedin