Srf U uppdaterade för årsbokslut | RedR 1 2020 från FAR ute nu | Redovisningsdagen 2020 med BG Institute | SIH Stockholms Internationella Handelsskola | Ekonominyheter på YouTube | Intervjuad av Finagos blogg | Nya utbildningar för Eduhouse | ViRedo och Capego Bokslut | SEB skattenyheter | Genomförda föreläsningar | Utbildningar 2020 | Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi

Se nyhetsbrevet i webbläsare | Show newsletter in browser

Välkommen | Welcome

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Bild: Sofia Lindholm (accountor.se)

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen. Nästa utskick: Utbildningsstart hos IHM och mera.

EN: ... to the newsletter on corporate economy from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics. Next issue: Education starting at IHM and more.

Srf U uppdaterade för årsbokslut

SW: Samtliga uttalanden i redovisningsfrågor, Srf U, har uppdaterats av Srf om när de gäller enbart K2 Årsredovisning i mindre företag eller även K2/K3 Årsbokslut.

EN: Srf have reviewed all their statements regarding which standards they apply to.

Feb 16, 2020: Till artikeln | To the Article

RedR 1 2020 från FAR ute nu

 Bild: Mary Cullen, Flickr

SW: Årets stöd för tillämpning av K3 har kommit, RedR 1 2020 Årsredovisning i aktiebolag.

EN: FAR has published it's yearly update of RedR 1, on how to apply the Swedish standard K3 when setting up financial reports.

Feb 15, 2020: Till artikeln | To the Article

Redovisningsdagen 2020 med BG Institute

SW: Den 13 november 2020 är det dags för en av årets höjdpunkter – Redovisningsdagen 2020 i Stockholm. BG Institute arrangerar dagen med mig som föreläsare!

EN: November 13, 2020 BG Institute organizes The Accounting Day 2020 with me in Stockholm!

Feb 22, 2019: Till artikeln | To the Article

SIH Stockholms Internationella Handelsskola

SW: Den 30 januari 2020 träffade jag Stockholms Internationella Handelsskola (SIH), för att diskutera områden att samarbeta på. Efter artikelns publicering har SIH redan bekräftat flera uppdrag om utbildning, gästföreläsning och handledning. Jag återkommer!

EN: January 30, 2020 I had an interesting meeting with SIH Stockholm International Business School. After publishing this article SIH has already confirmed a number of assignments!

Feb 3, 2020: Till artikeln | To the Article

Ekonominyheter på YouTube

SW: Nu finns ekonominyheter februari på YouTube! Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB om månadens nyheter och rättsfall i urval för företagare. Du får senaste nytt inom företagsekonomi i två fria webbinarier per månad!

EN: The February edition of Economy News is out on YouTube! I produce these videos for RedovisningsHuset i Södertälje AB monthly in Swedish.

Till YouTube-kanalen | To the YouTube Channel

Intervjuad av Finagos blogg

Bild: Tim Reckmann, Flickr (beskuren)

SW: Lisa Bjerre har intervjuat mig för Finagos Blogg om flera aktuella ämnen.

EN: I have been interwieved by Lisa Bjerre at Finagos Blog on various current topics.

Feb 21, 2020: Dags för bokslut 2019 - Med checklista

Feb 18, 2020: Jobba smart med BAS

Jan 28, 2020 (citerad): Lägre aktiekapital 

Nya utbildningar för Eduhouse (Accountor Training)

Bild: © Peter Berg

SW: Jag har tagit fram flera nya utbildningar för Eduhouse Sverige (tidigare Accountor Training Sverige). De har redan fått stor uppmärksamhet!

EN: I have prepared several new trainings for Eduhouse Sweden (former Accountor Training Sweden). They have already gotten a lot of attention!

Feb 20, 2020: Regler mot penningtvätt 2020

Feb 1, 2020: K-regler 2020

Jan 30, 2020: BAS 2020 

ViRedo och Capego Bokslut

SW: Den 4 2019 februari 2020 var jag hos gasellföretaget ViRedo i Stockholm på uppdrag av Wolters Kluwer Scandinavia, för att genomföra en företagsanpassad utbildning i Wolters Kluwers molnbaserade programvara Capego Bokslut.

EN: February 4, 2020 I visited ViRedo in Stockholm for a company adapted introduction to the cloudbased software Capego Bokslut, on behalf of Wolters Kluwer Scandinavia.

Feb 17, 2020: Till artikeln | To the Article

SEB skattenyheter 13 februari

SW: Den 13 februari 2020 berättade jag om skattenyheter 2019 och 2020 för personalen på SEB Södertälje, på uppdrag av RedovisningsHuset i Södertälje.

EN: February 13, 2020 I gave a lecture on tax news 2019 and 2020 for the staff at the business bank SEB in Södertälje, on behalf of  RedovisningsHuset i Södertälje

Feb 15, 2020: Till artikeln | To the Article

Föreläsningar februari 2020

Wolters Kluwer Scandinavia
Föreläsningar och webbinarier
In Swedish

 • 4 feb 2020 Stockholm: Företagsanpassat Capego Bokslut ViRedo
 • 17 feb 2020 webb: Företagsanpassat Programvaran Bokslut
 • 26 feb 2020 webb: Repetition i bokslutsprogrammet - För dig som är självlärd

Hela listan 2019-2020


Accountor Training Sweden
Webbinarer, direktsända och inspelade
In Swedish if nothing else mentioned

 • 14/2: BAS 2020
 • 14/2: K-regler 2020
 • 25/2: Månadsuppdatering februari
 • 25/2: Regler mot penningtvätt 2020

Hela listan 2020


IHM Business School
YH-utbildning
In Swedish

 • 19/2 Stadshagen, Stockholm: Lärarmöte
 • 24/2 Stadshagen, Stockholm: Löpande redovisning
 • 27/2 Stadshagen, Stockholm: Löpande redovisning

Hela listan Våren 2020


 I egen regi | In my Own Management
In Swedish if nothing else mentioned

 • 12 feb Södertälje: RedovisningsHuset i Södertälje AB
 • 13 feb Södertälje: Företagsanpassat SEB för RedovisningsHuset i Södertälje

Hela listan Program

Utbildningar 2020 | Lectures

SW: Bokningskalendern - ny avdelning! Här kan du se vilka utbildningar och dagar jag har bokats för under 2020 och vad som fortfarande är ledigt. Välkommen att boka!

EN: Here you can see which lectures and days I'm already booked in 2020, and what's still free. Welcome to book!

Bokningar 2020 | Bookings 2020

Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi | Current Economy News Products

SW: Förutom detta nyhetsbrev, min blogg och utbildningarna så producerar jag frekvent andra ekonominyheter. Beställ nyhetsbevakning för din organisation också!

EN: Apart from this newsletter, my blog and the teaching I frequently produce other economy news. Order news coverage for your organisation too!


 RedovisningsHuset i Södertälje
Produkter på svenska sedan mitt förra nyhetsbrev
 Products in Swedish since my latest newsletter

Google My Business: Uppdateringar inlägg

 • Veckouppdateringar
 • Sök "redovisningshuset södertälje" på Google så ser du!

Artiklar hemsidan

Nyhetsbrev

Månadens Nyheter - Ekonominyheter på YouTube

YouTube - My Handbooks | Mina handböcker


Omslagsfoto: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

SW: Mina handböcker presenteras på YouTube. Filmerna och böckerna är på svenska.

EN: My handbooks are presented on YouTube. The videos and books are in Swedish.

Aug 15, 2018: Till artikeln | To the Article

Norstedts Juridik

Nätbutiken | Web shop

Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures


Peter Berg Redovisningskonsult | Peter Berg Accounting Consultant

E-mailBlog | LinkedIn | YouTube | GDPR | Archive

Dela på LinkedIn | Dela på Facebook

linkedinfacebook

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu hellre, uppmana en kollega att prenumerera (knappen nedan)!

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancel the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!