Nyhetsbrev nr 36 från Sveriges unga akademi, februari 2020. 
Läs nyhetsbrevet i webbläsarenTipsa en vän

Ledamöter och personal i Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA
Ledamöter och personal, Sveriges unga akademi. Foto: Erik Thor/SUA

Konst på Handels – inte så konstigt! Nyligen hade vi ett inspirerande akademimöte på Handelshögskolan i Stockholm, där rektor Lars Strannegård beskrev hur konst och musik används för att förbereda studenterna för ett yrkesliv där förmåga till reflektion är central. Själva fick vi chans att reflektera en hel del, bland annat kring akademiskt ledarskap tillsammans med före detta rektorerna Göran Sandberg och Göran Bexell.
     Reflektion är även något som speglar vår kortfilmstävling En bättre morgondag, och inte minst 19-åriga Maya Åkeson Rayners vinnande bidrag Pathways som vi visar på barn- och ungdomsfestivalen BUFF i Malmö den 24 mars. Vi finns där med en panel, redo för film och samtal. Att först sjunka in i filmens handling, och sedan höra en filmvetare/robotforskare/konstvetare eller en statsvetare kommentera filmen, är en riktig höjdare.
     Den 19 mars skiftar vi fokus och finns istället på plats i Riksdagshuset för Rifo och IVA:s Kunskapslunch. Vi ser fram emot att diskutera en av våra hjärtefrågor, karriärvillkor och hur de hänger ihop med forskningens kvalitet, gärna utifrån Stampfer-rapporten An unprecedented increase! Just nu sammanställer vi hur de nya biträdande universitetslektoraten (BUL) implementeras. Stort tack till alla lärosäten som rapporterat in sin användning av BUL, som vi ser som ett välkommet tillskott i det svenska forskningssystemet.
     En av många trevligheter med våra akademimöten är att vi får besöka olika lärosäten. I april ser vi fram emot att gästa Örebro universitet, därefter blir det årsdag i Norrköping där jag bedriver min forskning inom organisk elektronik. Hoppas ni också ser fram mot en härlig vår, fylld med forskning!

Magnus Jonsson Foto: Erik Thor/Sveriges unga akademi

Ordf. Magnus Jonsson


BUFF SUA LBF

En bättre morgondag Kortfilmsfestival <3 Forskarsamtal i Malmö 24 mars

Det segrande bidraget i kortfilmstävlingen uppmärksammas. Med inspiration från den och flera kortfilmer samtalar forskarpanelen med ungdomar. Tipsa gärna skolklasser! Plats bokas här

Läs mer »

Forskarmöten 2019

Sommarforskarskola 10–12 aug. för gymnasieungdomar. Anmälan öppen! 

Läs mer »


Career seminar

Career seminar at Stockholm University

Läs mer »


Maya Åkeson Rayner
Maya Åkeson Rayner

Segrare utsedd i kortfilmstävlingen

Läs mer »


Akademimöte

Akademimöte med tema ledarskap

Läs mer »


BUL

Kartläggning av BUL

Läs mer »


Illustration: Maja på Näset

SUA på Curie Debatt: Kvalitet ska vara ledstjärnan

Läs mer »


Följ Sveriges unga akademi!

Twitter @Ungaakademin
@Ungaakademin

Facebook/Sveriges unga akademi
Facebook

Soundcloud/Sveriges unga akademi
Akademipodden

 

Sveriges unga akademi är en tvärvetenskaplig akademi för ett urval av de bästa yngre forskarna i Sverige, med en verksamhet som vilar på fyra ben: forskningspolitik, internationalisering, tvärvetenskap och utåtriktade aktiviteter ofta med fokus på barn och unga. Akademin är en oberoende plattform som ger yngre forskare en stark röst i den forskningspolitiska debatten. Inom akademin möts unga forskare över lärosätes- och disciplingränser för att samtala om forskning och forskningsrelaterade ämnen. 
Sveriges unga akademi bildades på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien 2011 och har cirka 35 ledamöter

Om du har frågor är du välkommen att kontakta oss: 
info@sverigesungaakademi.se  http://sverigesungaakademi.se/kontakt