Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ett nyhetsbrev från Hamnprojektet i Västerås och Köping.


Nytt investeringsbeslut för sista etappen i Köpings hamn

Under vecka 7 ställde sig kommunstyrelsens arbetsutskott i Köpings kommun positiva till den fjärde och sista etappen i hamnutvecklingen i Köpings hamn. Därmed får projektet ytterligare 218 miljoner att investera i nya magasin, nytt dagvattensystem och ombyggnation av kaj.

Finansieringsärendet ska vidare till kommunstyrelsen den 24 februari för att där ärendet klubbas.

Läs mer på www.vasteras.se/hamn


Fortsatt hamnutveckling trots stiltje i Södertälje sluss

När Sjöfartsverket och deras entreprenör i Södertälje sluss - Züblin gick skilda vägar i november 2019, trodde sig Sjöfartsverket kunna ha en ny entreprenör på plats i maj. Nu ser det ut att bli till hösten 2020, enligt Länstidningen Södertälje.

– Tidplanen för och arbetena med Södertälje Sluss kommuniceras av Sjöfartsverket. Vi litar på deras arbete med genomförandet. Vi har samma målsättning – att öka kapaciteten och säkerheten för godstrafiken på Mälaren, säger Carola Alzén.

Läs mer på www.vasteras.se/hamn


För hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad

EU och Sverige vill öka godstransporterna i sjöfarten för att minska trängseln på vägar och järnvägar samt klimatutsläppen. Därför genomförs nu ett av Sveriges största sjöfartsprojekt. Sverige vill använda hamnarna i Västerås och Köping för att öka godstransporterna på Mälaren. För att det ska vara möjligt behöver hamnarna rustas och utvecklas. Satsningen lyfter hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad och ger nya möjligheter till arbete, pendling och företagsetablering.

Hamnutvecklingen i Västerås och Köping är en del av Mälarprojektet. Samverkan sker med EU, svenska trafik- och sjöfartsmyndigheter. Västerås stad, Köpings kommun och det gemensam ägda hamnbolaget Mälarhamnar AB  står bakom Hamnprojektet i Västerås och Köpings hamnar. 

Hos de olika aktörerna kan du läsa mer om delprojekten inom Mälarprojektet; Västerås hamnKöpings hamn, Sjöfartsverket, Trafikverket.


Du får det här nyhetsbrevet för att du berörs av Mälarprojektet och Hamnprojektet. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. Om du inte avanmäler dig tror vi att du fortsättningsvis vill mottaga detta nyhetsbrev. När du avanmäler dig tar vi bort din mejladress från utskickslistan.