Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Digitalt nyhetsbrev

Malå kommun, Utvecklingsavdelningen informerar näringslivet digitalt. Sprid gärna informationen i dina nätverk och till dem du tror kan vara intresserad. Tack på förhand.

Tillsammans för Malå och regionen!


Annonserade upphandlingar

  • Försäljning av Malå Camping, Tjamstabackarna samt Malå Hotell

Upphandlingar annonseras löpande, håll dig ajour på E-avrop


Systembolaget förde Magnus till Malå


Investeringar

Planeras investeringar i ditt företag under året?

23 januari öppnar ansökningsomgången för 2020 års regionala företagsstöd. Malå kommun ligger i stödområde A.

Läs mer om Regionala företagsstöd, andra former av investeringsstöd eller kontakta företagslots Aleksandra Simanovskaya eller Maria Larsson Utvecklingsavdelningen Malå kommun för mer information.


Företagsklimat

Nu är Svenskt näringslivs enkät om företagsklimatet ute ✔

Titta i din mailkorg om du är en av de som fått enkäten, ta i sådana fall chansen att svara.


facebookinstagramyoutube

Jag blev kär vid första mötet


Nyligen genomförda/ Kommande aktiviteter och mötesplatser

22 januari Malå kommun tillsammans med  näringslivet deltar på Larv Luleå Tekniska Universitet.

28-29 januari Malå kommun tillsammans med näringslivet deltar på Uniaden Umeå Uni.

21 februariBranschforum för företag inom turism och besöksnäringen, Malå turistinformation, kl 13.00

8 mars Internationella kvinnodagen, Malå Hotell

11 marsBranschforum för företag inom skönhet och hälsa, Malå Hotell, kl 18.00

12 mars Gomorron Malå, Framtidens Hälsovård på Hälsorummet i Adak kl. 07.30.  


Företagsbesök

Kommunledningen planerar att genomföra företagsbesök under år 2020. Tjänstepersoner på utvecklingsavdelningen genomför ytterligare ett stort antal besök  som en naturlig del i arbetet. Kommunen är alltid beredd att komma ut på företagsbesök! Kontakta oss gärna.


Behöver du och ditt företag hjälp med för att kunna växa och vara livskraftigt?

Behöver du och ditt företag hjälp med för att kunna växa och vara livskraftigt?

Vi har möjlighet att stödja ditt företag med bl.a. behovsanpassade insatser (t.ex. köp av tjänst hos en konsult) och affärsutveckling i följande fokusområden: större marknad, innovation, kapitalförsörjning, kompetensförsörjning/attraktiv arbetsgivare och ägarskifte/generationsskifte.

Läs mer om Projekt Näringslivsutvecklings i Möjligheternas Region (NiMR) http://www.mojligheternasregion.se


Det digitala nyhetsbrevet är medfinansierad av Tillväxtverket och ska bidra till ett förbättrat näringslivsklimat. Ansvarig utgivare är Malå kommun, Utvecklingsavdelningen. För kontaktuppgifter till besök www.mala.se


Malå kommun ger ut nyhetsbrev till företag i kommunen löpande.  Skulle du vilja avsluta din prenumeration, kontakta maria.i.larsson@mala.se

Sent with Get a Newsletter