Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren

För ett ytskyddande underhåll!

Den 28-29 januari deltog vi på konferensen Ytskyddsdagarna som partner då vi vill verka för ett ytskyddande underhåll. Årets arrangemang gav en insikt om att underhållsbehovet är mycket stort inom ett flertal områden.

Betong- och metallkonstruktioner utsätts ofta för en yttre skadlig påverkan. Det är bland annat partiklar, vatten och kemikalier samt atmosfär som påverkar materialet genom erosion eller korrosion. Förlusterna beräknas vara mycket stora, man talar om hundratals miljarder i underhållsbristkostnader.

Därför är det viktigt att kunskapen om ett effektivare ytskyddande underhåll får ökad spridning. Ytskydd är ett viktigt område och behöver lyftas ytterligare för att bidra till en kostnadseffektiv förvaltning av anläggningstillgångar och ökad driftsäkerhet samt hållbar utveckling.

Konferensen behandlade många olika discipliner inom området, allt från korrosion och slitage hos metaller till erosion av betongkonstruktioner. Vi även fick ta del av exempel och tillämpningar från både industri, fastigheter och infrastruktur.

Extra spännande var det att höra hur den nya tekniken, med exempel på både AI och drönare, kan användas för ett effektivare ytskyddande underhåll.


Föredragsserie på olika orter om att "Underhåll skapar värde!"

Den 12-13 maj ställde vi ut på EuroExpo IndustriMässor i Uppsala och träffade många mässbesökare som uppskattade att vi från Svenskt Underhåll fanns på plats och lyfter de viktiga frågorna kring underhåll och driftsäkerhet.

Vi fortsätter att sprida vårt budskap på fler orter runt om i landet under året:

 • 13 - 14 maj, Oskarshamn
 • 27 - 28 maj, Södertälje
 • 26 - 27 augusti, Eskilstuna
 • 23 - 24 september, Falun

I samband med mässan genomför vi föredraget "Underhåll skapar värde!" vid två tillfällen per dag, kl. 10 och kl. 13. Syftet med föredraget är att sprida ett nytt sätt att tänka kring underhållet, från att betrakta det som enbart en kostnad till att det ses som en investering för ökad lönsamhet, personsäkerhet och hållbarhet.

Vi erbjuder er även ett Frukostmingel 30 minuter innan mässan öppnar! Passa på att prata underhåll med oss på plats samtidigt som du får lite frukost i magen.
Observera att det är begränsat antal platser, så anmäl ert deltagande.

Läs mer om föredraget "Underhåll skapar värde!" och anmäl ert deltagande här!


Vi finns på Underhållsmässan 2020

Givetvis möter ni oss på Underhållsmässan den 10-13 mars. Vi kommer att ha ett stort antal spännande aktiviteter under mässan och hoppas på att få träffa er i vår monter, B05:52!

Våra aktiviteter under mässan:

Tisdag 10 mars

Hela dagen  Tipsrunda

11:00-11:25 Intervju med Christer Idhammar om Driftsäker produktion – Möjligheter och utmaningar (på Stora Scenen)

12:30-15:30  Konferens: Maintenance Summit

 

Onsdag 11 mars

Hela dagen   Tipsrunda

08:30-11:30  Konferens: Maintenance Summit

09:00-15:00  Tävling: Maintenance Champions League (i vår monter, B05:52)

15:00-15.25  Prisutdelning: Årets Underhållsledare (på Stora Scenen)

 

Torsdag 12 mars

Hela dagen   Tipsrunda

09:00-15:00  Tävling: Maintenance Champions League (i vår monter, B05:52)

10.00-12.00  Nätverksträff: EFNMS meeting (i vår monter, B05:52)

15.00-15.25  Prisutdelning: Maintenance Champions League (på Stora Scenen)

17:00-18:30  Nätverksträff: Underhåll skapar värde! (i vår monter, B05:52)

 

Fredag 13 mars

Hela dagen   Tipsrunda

10:00-10:25  Prisutdelning: Årets Examenarbete (på Stora Scenen)

10:30-12:00  Nätverksträff: Speed Meeting (i vår monter, B05:52)


Konferensen Maintenance Summit

Under två halvdagar kommer du bland andra få lyssna till exklusiva talare som Terrence O’Hanlon från Reliability Web, Essy Dahlin från Sogeti, Staffan Söderberg från AMAP Sustainability och Annika Malm från RISE. 

Konferensen är indelad i två halvdagarspass den 10-11 mars, 2020. Första passet inleds kl. 12.30 på tisdagen den 10 mars och fokuserar på ämnet Digitalisering för en driftsäkrare produktion.

Kl. 08.30 på onsdagen den 11 mars fortsätter konferensen med det aktuella ämnet Hållbart underhåll.

Maintenance Summit arrangeras i samarbete med Underhållsmässan.

Som medlem kan ni anmäla er till Maintenance Summit till ett förmånligt pris


Tipsrunda

Tillsammans med våra medlemmar som ställer ut på mässan arrangerar vi en tipsrunda till alla besökare. Vi lottar ut en vinnare varje dag och alla deltagare tävlar om ett större finare pris som kommer dras på fredagen. Ni behöver inte vara på plats på fredagen för att ta del av priset. Ni startar tipsrundan i vår monter B05:52!


Maintenance Champions League

Var med i vår spännande och prestigefyllda tävling Maintenance Champions League. Anmälan lämnas till info@svuh.se med era uppgifter om det tävlande laget; namn på deltagare, företag och kontaktuppgifter. Läs mer om tävlingen här!


Intervju med Christer Idhammar
Tisdagen den 10 mars kl. 11:00 - 11:25

Det finns idag stora möjligheter och utmaningar kopplade till driftsäkerheten i produktionen. En driftsäker produktion genererar ett ökat värde, främst ekonomiskt, men effekterna påverkar även personsäkerheten och hållbarheten positivt. Möjligheterna finns i den nya tekniken som industriell digitalisering, AI, additiv tillverkning och hjälpmedel som drönare och sensorteknik. Utmaningarna är kopplade till förmågan att finna kompetent arbetskraft och skapa en ökad förståelse för vikten av ett kostnadseffektivt underhåll hos beslutsfattarna. Här får du ta del av Christer Idhammars tankar kring hur ni säkerställer en driftsäker produktion samt får konkreta tips och idéer på hur ni kan nå framgång i ert utvecklingsarbete.


Nätverksträff med EFNMS representanter

Torsdag den 12 mars, kl. 10-12, möter ni representanter från de olika kommittéerna inom EFNMS i vår monter B05:52. Ni kommer att kunna ställa frågor kring säkerhet, hälsa och miljö, kompetensutveckling, certifiering, nyckeltal och Asset Management.


Nätverksträff

Torsdag den 12 mars, kl. 17:00, möts vi i vår monter B05:52 för en nätverksträff som bidrar till erfarenhetsutbyte, ökade kontaktytor och många diskussioner om det gemensamma ämnet Underhåll! Vi bjuder på dryck och enklare tilltugg. Anmäl ert deltagande här!


Speed Meeting

Fredag den 13 mar kl.10:30-12:00 arrangerar vi ett för oss nytt koncept för att effektivisera vår tid för kunskapsutbyte, kontaktnätverk och samtidigt lyfta viktiga frågor. Fem ämnen ska diskuteras i olika gruppkonstellationer med hjälp av moderatorer. Vi bjuder på kaffe och smörgås. Anmäl ert deltagande här!


Anmälan till alla våra aktiviteter på Underhållsmässan hittar ni här!

(OBS! Begränsat antal tillgängliga platser)Medlemsinformation

Till våra medlemmar som ställer ut på Underhållsmässan!

Kom ihåg att skicka in era frågor för tipsrundan som vi arrangerar tillsammans med våra medlemmar som ställer ut på Underhållsmässan.

Frågan skickar ni till linnea.backman@svuh.se

Skicka frågan med svarsalternativen 1,X,2 och monternummer.

Frågan måste vara inskickad senast den 3 mars.


EFNMS Tentamen under våren 2020

Certifiering av underhållspersonals kunskaper och färdigheter sker i form av en tentamen som baseras på de teoretiska kunskapskrav som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

Det finns en ökad efterfrågan av en kvalitetssäkrad kompetensförsäkring bland dem som arbetar inom området underhåll och driftsäkerhet. Detta ger många fördelar för både personen och företaget.

Personen erhåller en bekräftelse på sin kompetensnivå, ett ökat erkännande inom den egna verksamheten och en ökad självinsikt. Dessutom ökar möjligheterna till rörlighet mellan europeiska länder.

Företaget erhåller en oberoende verifiering av professionella underhållsfärdigheter, en ökad konkurrensfördel vid försäljning av underhållstjänster och ett kraftfullt stöd för fortsatt verksamhetsutveckling inom underhåll.

Anmäl dig till vårens tentamen som skerden 26 mars för underhällsledare och den 27 mars för underhållstekniker. Läs mer om respektive tentamen på vår hemsida.

Observera att sista anmälningsdag är den 13 mars!

Anmäl er här!


Vi välkomnar vår nya medlem

Hjalmar LundbohmsskolanUnderhållsmässan 2020

10-13 mars, Göteborg

Möt oss på Underhållsmässan, se våra aktiviteter och anmäl ert deltagande. - Läs mer här!

Maintenance Summit

10-11 mars, Göteborg

Konferensen innehåller två halvdagarspass. Det första passet inleds efter lunch tisdagen den 10 mars och fokuserar då på Digitalisering för en driftsäkrare produktion. Under onsdag förmiddag, den 11 mars, fortsätter konferensen som då fokuserar på Hållbart underhåll. - Läs mer här!

Tentamen för underhållsledare

26 mars, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies, bedöms underhållsledares kunskaper och färdigheter.
Sista anmälningsdag är 13 mars!

Läs mer om tentamen här!

Tentamen för underhållstekniker

27 mars, Stockholm

Vid denna tentamen, vilken baseras på de teoretiska kunskapskraven som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies, bedöms underhållsteknikers kunskaper och färdigheter.
Sista anmälningsdag är 13 mars

Läs mer om tentamen här!

Underhållsledning - Konferens

22 april, Solna

Ämnen som kommer att föreläsas om under denna konferensdag är:

 • Vision, strategier och mål
 • Effektivare underhållsorganisation
 • Underhållsplaner och mål
 • Kompetensutveckling av underhållspersonal
 • Underhållsekonomi
 • Att sälja in underhållet hos ledningen
 • Ständiga förbättringar

Läs hela programmet och anmäl dig här!

Underhållsprocesser - Workshop

23 april, Solna

Exklusivt för medlemmar i Svenskt Underhåll
Under denna workshop växlas visuella exempel med att du själv får visualisera egna instruktioner, rutiner, processer och gränssnitt. Detta gör att du får viktiga insikter om hur ni inom verksamheten kan bära olika former av underhållsinformation på mer intuitiva och överskådliga sätt.

 • Digital visualisering, via digitala mjukvaror samt deras för- och nackdelar.
 • Analog visualisering, via skyltar och White boards med "notisar", magneter och planscher.

Läs mer om workshopen och anmälan här!

Underhåll skapar värde! - Föredrag

13-14 maj, Oskarshamn

Vi bjuder på frukostmingel! Kom och ät frukost och prata underhåll med oss medan vi väntar på att mässan ska öppna.

Vi finns på plats och erbjuder vårt föredrag Underhåll skapar värde! Föredraget är kostnadsfritt i samband med att ni besöker Mässan. Torsten Ekström, vd för Svenskt Underhåll är föredragshållare

Anmäl er här!

Årsmöte

19 maj, Nordic sugar, Arlöv

Vi hälsar våra medlemmar välkommen till årsmötet 2020! Vi startar dagen med en konferens och går sedan på ett spännande studiebesök. Därefter sker årsmötet. För er som anländer dagen innan kommer vi att arrangera en nätverksträff.

Anmäl er via kansli@svuh.se

Underhåll skapar värde! - Föredrag

26-27 maj, Södertälje

Vi bjuder på frukostmingel! Kom och ät frukost och prata underhåll med oss medan vi väntar på att mässan ska öppna.

Vi finns på plats och erbjuder vårt föredrag Underhåll skapar värde! Föredraget är kostnadsfritt i samband med att ni besöker Mässan. Torsten Ekström, vd för Svenskt Underhåll är föredragshållare

Anmäl er här!


Torsten Ekström, vd för Svenskt Underhåll AB

Vikten av att mötas

Trots den snabba teknikutvecklingen med ett stort utbud av nya sätt att mötas fortsätter vi att resa för att träffas. Den personliga kontakten är fortfarande viktig för oss.

Det var många av oss som trodde att digitala möten skulle ersätta de fysiska mötena. Man skapade gärna speciella mötesrum fullt utrustade med den senaste tekniken inom både video och audio.

Även om webbmöten används alltmer idag så har inte den nya tekniken slagit igenom helt och hållet. Skype eller motsvarande teknik fungerar snarare som ett bra komplement till det fysiska mötet.

Dagens möten är mer flexibla och anpassade till vad vi vill behandla. Det handlar således mer om olika former av mötestekniker och hur vi vill tala med varandra.

Korta beslutsmöten kan snabbt ske via ett webbmöte, men då vi exempelvis behöver diskutera den framtida utvecklingen är ett fysiskt möte ofta att föredra.

Det kanske är vår ökade närvaro i det digitala rummet som har lett till att vi möts mer än någonsin tidigare.

Ökad förståelse för vikten av möten

Jag tror att fysiska möten är viktigare än någonsin, nu när vi alltid är uppkopplade och lever i ett mediebrus som blir alltmer påträngande. Vi människor är sociala varelser som blir extra kreativa av att mötas.

När vi möter varandra uppstår en spännande dynamik mellan deltagarna. Ordens innebörd förstärks av både gester och mimik. Många organisationer har därför fått en ökad förståelse för varför det är viktigt att mötas. 

Dessutom tror jag på möten bortom tid och rum med bord, stolar och god mat. Våra deltagare efterfrågar allt oftare en ökad interaktivitet med olika aktiviteter som ett ger ökat fokus på själva uppgiften.

Det är troligen detta som gör att våra workshops är så uppskattade. Vi bygger upp dem runt övningar kring olika ämnen som skapar spännande diskussioner och uppmuntrar till ett ökat interagerande.

Mötet skapar värden

Möten kostar pengar, vilket innebär att de måste ge en positiv effekt i form av ökad effektivitet, lönsamhet och resultat samt kan bidra till ökad kundnöjdhet. Det gör möten när man planerar dem noga med ett tydligt mål och syfte samt fastställda tidsramar.

Grundidén med möten bör vara att vi gemensamt ska kunna skapa värde. Det handlar dock inte enbart om att uppnå resultat, även själva mötet mellan människor kan skapa värde.

Själva genomförandet är extra viktigt så att de som vill komma till tals får göra det. Som mötesledare är det således viktigt att vara lyhörd så att alla deltagare blir både sedda och bekräftade. Naturligtvis måste viktiga beslut fattas, men gärna i form av konsensus.

Branschens mötesplats

Snart är det dags för en viktig mötesplats för alla som jobbar inom branschen, Underhållsmässan. Här finns det mycket goda möjligheter att både knyta kontakter, utbyta erfarenheter och inhämta kunskap.

Vi är som vanligt på plats och träffar dig gärna för att diskutera frågor inom underhåll och driftsäkerhet.

Väl mött!

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Svenskt Underhåll är en del av EFNMS


Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   info@svuh.se   www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration

Dataskyddspolicy