Nyhetsbrev med senaste nytt från nätverket ROS, Regional Omställning i Samverkan. Tipsa en vän
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Framtidsstafetten

Mars 2020: Den här månaden berättar vi om Degefors klimatnätverk, Hopajola och tipsar om intressanta artiklar och evenemang.

Därför är lyckliga människor mer hållbara

bild från chalmers.se

Det handlar om värderingar som är mer altruistiska än egoistiska, värderingar som är grundläggande i alla kulturer och religioner: Att vi vill att vår planet ska överleva och att livet för dem som kommer efter oss ska bli bra.

Vedertagna rön inom psykologi, beteendevetenskap, hållbarhets- och lyckoforskning identifierar framför allt tre ”lyckoingredienser” för framtidens hållbara samhälle. För det första mer tid, egentid, samt tid för familj, vänner och fritidsaktiviteter, för det andra starkare anknytning till naturen och för det tredje starkare sammanhang, bland annat genom solidaritet med andra och volontärt engagemang. Läs artikeln på aktuellhallbarhet.se

Forskarnas åtgärder för att nå klimatavtalet

Illustration från artikeln i PNAS. Bilden länkar till originalartikeln på engelska.

Den internationell forskargruppen lyfter fram följande åtgärder:

  • Ta bort subventioner för fossilt bränsle
  • Bygg koldioxidneutrala städer
  • Avyttra aktier och fonder kopplade till fossilt bränsle
  • Avslöja de moraliska konsekvenserna av fossilt bränsle
  • Skolorna ska utbilda om klimatförhållandena och engagera
  • Visa information om utsläpp

- Det är inte en lätt uppgift att uppnå målen i klimatavtalet, även om vissa motiverade människor förenas bakom klimatåtgärder, är vi inlåsta i ett samhälle som uppmuntrar till att bränna fossilt bränsle, säger Avit Bhowmik, universitetslektor på risk- och miljöstudier vid Karlstads universitet. Se extrakt.se.

Storskogen står kvar efter lyckad kamp

Genom samarbeten mellan ideella och offentliga aktörer har föreningen Hopajola lyft naturskyddsarbetet i Örebro län. 

I början av 1990-talet var Örebro län bland de sämsta i landet på naturskydd. Då fanns inte mer än ett 50-tal reservat i hela länet. I dag är de drygt 270 och länets naturvård har blivit en förebild för andra. 25 år efter starten vandrar vi där det började, i storskogen vid Kindla.

Degerfors klimatnätverk

Degerfors klimatnätverk bildades efter det att FN:s IPCC specialrapport kom hösten 2018. I november samma år var vi ett gäng vänner och bekanta som samlades i Goda Händer ekoby vid Skagern. Vi delade med oss av kunskap, tankar och idéer. Vi oroade oss tillsammans och frågade oss vad vi kan göra. Basen utgörs av att vi ses en gång i månaden, äter soppa och planerar tillsammans.

klimatvårs logo

I mars 2019 bjöd vi in till den första Global Strike for Future utanför Nämndhuset i Degerfors. Efter det har vi arbetat för en direkt dialog med politiker och andra viktiga aktörer inom kommunen. Vi har arrangerat tre klimatsamtal med politikerpanel där vi skickat ut frågorna till politiker och andra inbjudna och intresserade innan mötet. Det första samtalet handlade övergripande om vad Degerfors kommun kan göra för att vara med och uppfylla Parisavtalet och främja den biologiska mångfalden. Det andra samtalet handlade om Återbruk och gemensamt ägande. Och det tredje samtalet som ägde rum i november 2019 handlade om hur alla som lever och verkar i Degerfors kommun kan involveras i omställningen till ett hållbart samhälle.

Nu i vår bjuder vi i Degerfors klimatnätverk tillsammans med Naturskyddsföreningen i Degerfors och Folkuniversitetet Örebro in alla intresserade i Degerfors till att arrangera aktiviteter under temat Klimatvår i Degerfors 2020. Med Klimatvår i Degerfors 2020 vill vi skapa den mötesplats som behövs för att genomföra de stora förändringarna vi står inför. Se arrangemang i kalendern nedan.

Lär dig sjunga klimatsånger med Klimatkören

Extinction Rebellion Örebro håller på att starta upp en klimatkör för att gemensamt lära oss klimatsånger som kan användas vid t ex demonstrationer. Kören kommer starta under våren, håll utkik på Extinction Rebellion Örebros facebook-sida för info om övningstillfällen, eller maila dem på xrorebro@gmail.com.

Andra tips & arrangemang

Fredag den 24/4 är det dags för nästa globala klimatstrejk/manifestation. Vi har påbörjat planerna inför den. 

Vill du anmäla in ett arrangemang till vårt nyhetsbrev? Mejla till  ros.orebrolan@gmail.com.

Blandade surftips


Detta nyhetsbrev kommer från nätverket Regional Omställning i Samverkan (ROS).

ROS består av aktörer i Örebro län som vill lyfta fram hållbarhetsfrågorna och genom lokala initiativ bidra till en regional omställning. Sedan 2013 har representanter från Hela Sverige ska leva Örebro län, Naturskyddsföreningen Örebro län, Örebro läns bildningsförbund, Coompanion Örebro, Omställning Örebro, Hållbart Latorp, Omvända vär(l)den och Framtiden i Våra Händer samarbetat med akademi, offentliga, ideella och privata aktörer under paraplyet ROS. Från 2019 är även representanter från ABF och JAK med i nätverkets arbetsgrupp.
För kontakt, mejla ros.orebrolan@gmail.com

Starta en prenumeration på Framtidsstafetten. Tipsa en vän

ROS finns på Facebook och på en egen webbplats örebrolän.omställning.net.

facebook

Du får Framtidsstafettens nyhetsbrev eftersom du ingår i vårt nätverk, tidigare fått info om Framtidsveckan eller för att vi tror du är intresserad av vårt nyhetsbrev.
Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.