Burundi-Hjälpens nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Förändra liv!

Rent vatten till Rumonge provinsen.

Vår samarbetspartner planerar varje projekt tillsammans med myndigheterna, för att ge byarna och de bosättningar som växer fram en god vattenförsörjning. 

Man tror sig kunna täcka de behov av rent vatten man ser idag. Genomförandet leds av ett team med stor erfarenhet och vattensystemen bygger på självtryck. Det behövs därför inga pumpar eller andra maskiner.

Från källor i bergen, som ännu inte är utnyttjade, lägger man ledningar under mark som för vattnet ner till en centrumtank. Därifrån läggs ledningar ut till vattenposter på strategiska punkter i området.

Material som ledningrör, sten, cement, sand m.m transporteras av egen lastbil men på grund av terängen måste mycket material bäras av befolkningen.

Man beräknar att det finns möjlighet att ge alla byar och nya befolkningscentra i provinsen Rumonge, tillgång till rent vatten. Allt genom att täcka in och leda ner vatten från bergskällor som ännu inte är utnyttjade. Kostnaden beräknas till under 50 kronor per innevånare under överskådlig tid.

Vad händer?

Vi är i en situation med stora behov av medel, för att kunna rädda liv. 2020 blir ett år med stor press på våra arbetsteam som är helt beroende av de medel Burundi-Hjälpen kan sända ut. Med de återkomna flyktingarna har befolkningen i Rumonge provinsen ökat mer än 50% och alla är i behov av, i synnerhet rent vatten för ett drägligt liv. 

Vi vädjar därför om fortsatt stöd från våra gåvogivare, så att Burundi-Hjälpen kan få ge många människor en ljusare framtid, ett liv med hopp och framtidstro.

Med önskan om en fortsatt god gemenskap i att hjälpa våra vänner i nöd!

Burundi-Hjälpen


Vi arbetar med lokala partners, en investering i samhällets framtid, en viktig del av arbetet, vi är övertygade om att detta är den mest progressiva och hållbara strategin man kan tillämpa.

Din gåva är avgörande eftersom vårt arbete finansieras till 100 % av våra gåvogivare där varje krona går helt till arbetet i Burundi. Ingen administration dras från insamlade medel.

Varje skänkt krona går direkt till arbetet i Burundi.


Vill ni få besök? Vi påminner om att vi gärna besöker er och berättar mer om BURUNDI-HJÄLPEN:s arbete. Låter det intressant?

Kontakta oss gärna på burundihjalpen@hotmail.com eller ring 070/2337941.


Din gåva gör skillnad! Med din gåva, ger du människor ett bättre liv!

 "Helping people to help themselves.... now thats real help!" kommentar på vår Facebooksida

Information om vårt arbete hittar du här på vår hemsida.

Uppdatera din mailadress klicka här           

Vi sänder vårt Nyhetsbrev till de som vi tror kan vara intresserade.
 Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.