Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Månadsbrev

Välkommen till månadsbrevet för februari. Vii hoppas att du hittar något som intresserar dig och denna månad är det premiär för vår nya ISACA logotyp.


Några ord från ordföranden

Ett nytt ISACA har visat upp sig på vår globala hemsida www.isaca.org. Samtidigt som detta sker har vi i vårt chapter tagit ett steg vidare på att utveckla vår egen Vår-Konferens i samband med årsstämman och att vi aktivt är med och arrangerar vår nordiska satsning Arctic Conference. "Det är mycket nu" kan vi lugnt konstatera och jag hoppas att ni har möjlighet att vara med på någon eller några av dessa aktiviteter.

När vi kommer till faktarutan denna gång har vi valt att beröra Critical Infastructure. Ett området som är i brännpunkten för hela samhället och där det finns mycket att göra och mycket att lära avseende infomationssäkerhet, IT-säkerhet, Cybersäkerhet, Datasäkerhet. Det är många begrepp som återkommer i ny skepnad och några nya begrepp för att krydda till det. Detta kommer även att lyftas på konferensen IT-Security Insights som arrangeras av Cloud Security Alliance, där ISACA är med som partner.


ISACA Vår-Konferens med Årsstämma den 23 april 2020

Välkommen till ISACA VÅR-KONFERENS, en halvdagskonferens med ISACA årsstämma 2020

*** GRATIS FÖR ALLA MEDLEMMAR ***

Nytt för i år är att vi arrangerar en halvdagskonferens i samband med att vi håller vår årsstämma den 23 april. Detta är ett event där vi vill att alla medlemmar skall ha möjlighet att delta och det är därför gratis dig som medlem.

 • Plats:Westmanska Palatset, Holländargatan 17, Stockholm
 • Tid: 23 april 2020 kl 13.00 - 18.00

Om du inte har möjlighet att vara med på konferensen men gärna vill vara med på årsstämman, då går det bra att ansluta kl 15:15 - 15:45 för denna.

Program

Tema - ISO Certifiering

 • Presentation av SIS Tekniska Kommitté 318 och dess verksamhet - Jan-Olof Andersson och Anders Lindberg 
 • Brand Compliance Nordics AB pratar om hur en ISO certifiering genomförs - Christian Oudenbroek     

Årsstämma

 • Godkännande av årsredovisning och val av styrelse

Tema - SheLeadsTech

 • Hur integreras informationssäkerhet inom Skatteverket - Josefine Östfäldt
 • Spionage i modern tid – Den mänskliga faktorn - Carolina Angelis

Avslutning

 • Mingel

Anmälan

Vi kommer att öppna för anmälningar i februari och kommer då att göra ett separat utskick, inlägg på vår LinkedIn-grupp samt publicera på www.isaca.se

Pris

 • Medlem: Gratis (avgift 500 kr om du är anmäld men inte deltar)
 • Ej Medlem: 1 500 (exkl. moms)

6 mars: GDPR – Hur blev det med de administrativa sanktionsavgifterna?

Medlemsevent, Stockholm, kl 8-10 den 6 mars 2020

Plats: 7A Odenplan,Norrtullsgatan 6, 113 26 Stockholm

Du anmäler dig via denna länk eller så hittar du eventet i kalendern på vår hemsida www.isaca.se.


ISACA Arctic Conference 15-17 april 2020

Vårt norska ISACA chapter har tagit ett initiativ till att arrangera Arctic Conference, en nordisk ISACA konferens i Longyearbyen, Svalbard (Spetsbergen). Konferensen hålls den 15-17 april 2020

Vi har en gedigen talarlista som just nu består av Tobias Schröde, Ramses Gallego, Tichaona Zororo, Rob Chapland, Jan Olsson, Vadim Gordas, Jarno Limnell, Bruno Horta Soares, Vadim Gordas, Ausra Gustainiene, Lilliana Grbic, Jessikka Aro

Det går fortfarande att anmäla sig, men vi närmar oss tidpunkten då vi måste stänga för anmälningar

Till Konferenssidorna - eller använd denna länk https://www.deltager.no/arctic_conference#init

Vi har också plats för någon sponsor till för att medverka på denna konferens. Du hittar mer på konferenssidorna i länken ovan.


CISA-kurs i mars

Nu närmar det sig för CISA-kursen i mars. Passa på att anmäla er till den så snart som möjligt. Anmälan sker via länken nedan.

Under våren anordnar vi också CISM- och CRISC-kurs och i höst kommer ytterligare kurser. CISA-kursen hålls av Björn Sjöholm och datumen för kursen är 12, 16 och 31 mars

Kommande planerade kurser är:

 •     CISM 20, 27 april och 4 maj
 •     CRISC 26-28 maj

Kurserna hålls centralt i Stockholm.

Anmälan till vårens kurser sker via denna länk >> https://forms.gle/tkUViW3Jv3GQfqCd7

Intresseanmälan för kurserna hösten 2020 gör du via denna länk >> https://forms.gle/wS1QyCR5Awnra4GK9


Fakta – Kritisk Infrastruktur

För oss som arbetar med Informationssäkerhet och Cybersäkerhet är det en självklarhet att samhällets kritiska infrastruktur är under kontroll. Sedan NIS direktiv trädde i kraft har det hänt en hel del inom EU men även på andra håll. Det pågår också mycket arbete i det som många av oss inte känner till för specifika sektorer och det är ett gott tecken. Samtidigt pågår det mycket arbete, statsfinansierat och bland kriminella, för att bryta ner och utnyttja svagheter i denna infrastruktur.

Med tanken på av hur stort detta ämne har vi fokuserat på det som berör oss i Europa och vi kan fördjupa oss på inititativ på andra håll i världen i senare månadsbrev. 

NIS direktivet - EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV (EU) 2016/1148 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX%3A32016L1148

ENISA  Mapping of OES Security Requirements to Specific Sectors - https://www.enisa.europa.eu/publications/mapping-of-oes-security-requirements-to-specific-sectors

ENISA - Guidelines on assessing DSP and OES compliance to the NISD security requirements - https://www.enisa.europa.eu/publications/guidelines-on-assessing-dsp-security-and-oes-compliance-with-the-nisd-security-requirements

ENISA - tool which maps security measures for OES to international standards  - https://www.enisa.europa.eu/news/enisa-news/enisa-launches-oes-tool-to-map-security-measures


Nominera årets GRC Profil

ISACA utser årets GRC profil tillsammans med Internrevisorernas förening / IIA, Compliance Forum och SWERMA där vi nu söker nomineringar.

Vad det handlar om är följande:

En god hantering av GRC är nödvändig för att utveckla och skydda framgångsrika organisationer. Priset ”Årets GRC-profil” är en utmärkelse till individer som genomfört enastående insatser inom GRC-området.

GRC är samlingstermen för organisationers arbete med ledning och styrning (Governance), riskhantering (Risk Management) samt efterlevnad av interna och externa regelverk (Compliance). Funktionerna som arbetar inom GRC-området är avgörande för organisationens arbete med att identifiera, förstå och effektivt hantera risker inom alla områden i verksamheten. Samarbete mellan GRC-funktionerna höjer organisationens förmåga att nå sina mål, genom att bättre förstå, värdera och hantera sina inneboende risker.

Priset ”Årets GRC-profil” syftar bland annat till att öka förståelsen för GRC och hur GRC funktionerna kan bidra till en effektiv och ändamålsenlig verksamhet.


Har du någon du vill nominera kan du höra dig till oss på info@isaca.se


Aktiva medlemmar - KickOff 19 maj 2020

Som ett led i att utveckla verksamhet bjuder vi in alla medlemmar som är intresserad av att bidra i verksamhetsplaneringen för 2020/2021.  Detta är något so vi gör den 19 Maj, efter att en ny styrelse har valts i samband med årsstämman i April.

När vi närmar oss detta tillfälle kommer vi att öppna för registrering, men tills dess kan du säta ett kryss i kalendern.


Kommande aktiviteter och utbildningar

 • Medlemsevent, GDPR – Hur blev det med de administrativa sanktionsavgifterna?, 6 mars 2020, Stockholm
 • CISA kurs 12, 19 och 31 mars 2020, Stockholm
 • IT Security Instights, 31 mars 2020, Stockholm
 • ISACA Arctic Conference, 15-17 april 2020, Svalbard
 • ISACA Vår-konferens med Årsstämma, 23 april 2020, Stockholm
 • CISM kurs 20, 27 april och 4 maj 2020, Stockholm
 • ISACA KickOff verksamhetsplanering 2020/2021, 19 maj 2020, Stockholm
 • CRISC kurs 26-28 maj, Stockholm
 • GRC Conference, 14-15 oktober 2020, Stockholm
 • EuroCacs, oktober 2020, Helsingfors
 • ISACA Dagen 2020, 19 november 2020, Stockholm

För senaste information om våra aktiviteter besök www.isaca.se och för de internationella aktiviteterna www.isaca.com.


Rabatt på IT Security Insights 2020

En konferens som arrangeras av ItSec Insights i samarbete med Cloud Security Alliance Sverige. Konferensen kommer att beröra Cybersäkerhet för kritisk infrastruktur, Cyberförsäkring, Säkerhet för IoT, Säkerhetsskyddslagen, lagefterlevnad och styrning av identiteter, patchhantering, initiativ för utbildning i informationssäkerhet och de senaste rönen om cyberbrottslighet. Som medlem i ISACA kan du anmäla dig till rabatterat pris. För mer information och registrering: www.itsecinsights.com

Vid registrering, använd följande rabattkod vid End user: ISACA-Enduser20


Har du blivit utvald för revision av dina CPE

Har du deltagit på något av de medlemsevent som arrangerats av vårt chapter och du har blivit utvald för revision, då ber vi dig att kontakta oss på info@isaca.se, så skriver vi ut ett intyg.


GRC Conference 2020

Konferenssidorna för årets GRC konferens den 14-15 Oktober är nu öppna och du kan följa hur programmet utvecklas där flera talare redan är klarta

Program och anmälning: http://www.grc-conference.eu/


Om månadsbrevet

Månadsbrevet tas fram av informationskommittéen och vi är intresserade av små artiklar och tips som kan vara bra för andra medlemmar. Har du något sådant på lager får du gärna skicka det till oss.

Informationskommitteen

Vakant (ordf.) – Ulf Linnarsson, Ekaterina Zuckermann

Ordförande:
John Wallhoff

… och du når oss på info@isaca.se


Vill du nätverka med andra medlemmar och få de senaste uppdateringarna, besök vår Linkedin grupp och följ oss på LinkedIn


www.isaca.se - info@isaca.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i föreningen eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.