BAS 2020 | Nytt från BFN | Nytt från RFR | Ekonominyheter på YouTube | Nytt samarbete med BG Institute | För Wolters Kluwer hos Lexicon | Rekordår för bloggen | Nya utbildningar för Accountor Training | Genomförda föreläsningar | Utbildningar 2020 | Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi

Se nyhetsbrevet i webbläsare | Show newsletter in browser

Välkommen | Welcome

Peter Berg Accounting Consultant Peter Berg Redovisningskonsult

Foto: Sofia Lindholm (accountor.se)

SW: ... till nyhetsbrevet om företagsekonomi från Peter Berg, redovisningsexpert, författare och föreläsare i ekonomiska ämnen. Ny profil - framgångarna i Sverige gör att jag nu prioriterar nyheter på svenska, men fortfarande med engelska sammanfattningar (Språkändring).

EN: ... to the newsletter on corporate economy from Peter Berg, accounting expert, author and lecturer on economy topics. New profile - the success in Sweden makes me change my priority now to news in Swedish, but still with English summaries (Change of Language).

BAS 2020 | News in the Chart of Accounts

Foto: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

SW: BAS-kontoplanen 2020 är här. Jag beskriver de olika BAS-produkterna och vad som är nytt. Ett måste på varje redovisningsbyrå, revisionsbyrå och ekonomiavdelning!

EN: BAS Chart of Accounts 2020 is here. The books are in Swedish, but there is one downloadable table in English.

Jan 22, 2020: Till artikeln | To the Article

Nytt från BFN | News from BFN

(Bild: Pixabay)

SW: Det kom många nyheter från Bokföringsnämnden (BFN) under december 2019. Här hittar du beskrivningar, förklaringar och kommentarer!

EN: Many news were published by The Swedish Accounting Standards Board (BFN) in December, 2019.

Jan 1, 2020: Uppskrivning i K2
Dec 31, 2019: Ändringar i K2 Årsredovisning
Dec 30, 2019: Ändringar i K2/K3 Årsbokslut
Dec 30, 2019: Bokföring i konkurs
Dec 30, 2019: BFN och framtidsfrågorna 

Nytt från RFR | News from RFR

SW: Nu finns 2020 års versioner av RFR 1 Koncernredovisning och RFR 2 Årsredovisning i juridisk person tillgängliga för nedladdning från Rådet för finansiell rapportering (RFR)! Här hittar du beskrivningar och kommentarer.

EN: 2020 editions of RFR on application of IFRS in Sweden has been published by The Council for Financial Reporting (RFR).

Dec 9, 2019: Till artikeln | To the Article

Ekonominyheter på YouTube | Economy News

SW: Nu finns ekonominyheter december och januari på YouTube! Jag producerar dessa filmer för RedovisningsHuset i Södertälje AB om månadens nyheter i urval för företagare. Du får senaste nytt inom företagsekonomi i två fria webbinarier per månad!

EN: The December and January editions of Economy News is out on YouTube! I produce these videos for RedovisningsHuset i Södertälje AB monthly in Swedish.

Till YouTube-kanalen | To the YouTube Channel

Nytt samarbete med BG Institute | New assignment

SW: BG Institute inleder samarbete med mig som lärare. Första uppdraget är att genomföra Redovisningsdagen 2020 för dem den 13 november 2020.

EN: BG Institute is a new partner to hire me as lecturer. My first assignment is the Accounting News Day on November 13, 2020.

Jan 3, 2020: To the Article | Till artikeln

För Wolters Kluwer hos Lexicon

Lexicon Göteborg

SW: Under november 2019 fick jag tillfälle att hålla utbildningar för Wolters Kluwer hos både Lexicon i Göteborg och Lexicon i Stockholm. Kul!

EN: During November 2019 I got the opportunity to give lectures for Wolters Kluwer at both Lexicon in Gothenburg and Lexicon in Stockholm. Fun!

Jan 2, 2020: Till artikeln | To the Article

Lexicon Stockholm

Rekordår för bloggen | All Time High for my Blog

SW: 2019 blev ett rekordår för ekonomibloggen, liksom för mina sidor på Facebook och LinkedIn. Tack kära läsare!

EN: 2019 became a year of all-time-high for the economy blog, as well as my pages at Facebook and LinkedIn. Thank you dear reader!

Jan 1, 2020: Till artikeln | To the Article

Nya utbildningar för Accountor Training | New webinars

SW: Jag har tagit fram nytt utbildningsmaterial för Accountor Training Sverige till kommande webbinarier.

EN: I produced new material for future webinars with Accountor Training Sweden.

17 jan 2020: Nya skatteregler för företag - Nu gäller det!
17 jan 2020: Bilförmåner 2020
7 jan 2020: Sänkt krav på aktiekapital 2020
29 dec 2019: BAS Nyckeltal

Genomförda föreläsningar | Delivered lectures

SW: Utbildningar november 2019-januari 2020.

EN: Lectures November 2019-January 2020.


Wolters Kluwer Scandinavia
Föreläsningar och webbinarier
In Swedish

 • 21 jan 2020 Stockholm: Företagsanpassat Hemsö Fastighets AB
 • 23-24 jan 2020 Stockholm: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori
 • 16 jan 2020 webbinarium: Repetition i Bokslutsprogrammet - För dig som är självlärd
 • 3 dec 2019 webbinarium: Repetition i Bokslutsprogrammet - För dig som är självlärd
 • 29 nov 2019 Uppsala: Företagsanpassat Kumquat Redovisning
 • 27 nov 2019 Stockholm: Företagsanpassat HSB
 • 21-22 nov 2019 Stockholm: Grundkurs i Bokslutsprogrammet med teori
 • 13-14 nov 2019 Göteborg: Grundkurs i Capego Bokslut med teori
 • 1 nov 2019 Sandviken: Företagsanpassat Sandvikens kommun

To the complete program 2019-2020


Accountor Training Sweden
Webbinarer, direktsända och inspelade
In Swedish if nothing else mentioned

 • 31 jan: Bilförmåner 2020
 • 31 jan: Nya skatteregler för företag - Nu gäller det!
 • 20 jan: Månadsuppdatering
 • 20 jan: Sänkt krav på aktiekapital 2020

To the complete program 2020

 • 28 nov: Månadsuppdatering
 • 28 nov: Månadens rättsfall
 • 25 nov: Skattedagen 2019 - Inkomstskattefrågor för fastigheter
 • 4-18 nov: Utbildningen Bokslut, del 19-27
 • 8 nov: Inkomstplanering för ägare i aktiebolag 2019
 • 7 nov: BAS Nyckeltal - Vad säger beloppen oss?
 • 7 nov: IFRS 16 Leases - New Standard 2019 (English)
 • 31 okt: Att göra en lyckad resultatplanering 2019
 • 31 okt: Inkomstplanering för näringsidkare 2019
 • 30 okt: Månadsuppdatering
 • 30 okt: Månadens rättsfall

To the complete program 2019


 I egen regi | In my Own Management
In Swedish if nothing else mentioned

To the complete Program

Utbildningar 2020 | Lectures

SW: Bokningskalendern - ny avdelning! Här kan du se vilka utbildningar och dagar jag har bokats för under 2020 och vad som fortfarande är ledigt. Välkommen att boka!

EN: Here you can see which lectures and days I'm already booked for during 2020, and what is still free. Welcome to book!

Bokningar 2020 | Bookings 2020

Aktuella nyhetsprodukter om ekonomi | Current Economy News Products

SW: Förutom detta nyhetsbrev, min blogg och utbildningarna så producerar jag frekvent andra ekonominyheter. Beställ nyhetsbevakning för din organisation också!

EN: Apart from this newsletter, my blog and the teaching I frequently produce other economy news. Order news coverage for your organisation too!


Intervjuad av | Interviewed by

January 17, 2020 Finagos Blog: Resultatanalys


 RedovisningsHuset i Södertälje
Produkter på svenska sedan mitt förra nyhetsbrev
 Products in Swedish since my latest newsletter

Google My Business: Uppdateringar inlägg

 • Veckouppdateringar
 • Sök "redovisningshuset södertälje" på Google så ser du!

Artiklar hemsidan

Nyhetsbrev

Månadens Nyheter - Ekonominyheter på YouTube

YouTube - My Handbooks | Mina handböcker


Omslagsfoto: © Peter Berg (peter@hpberg.se)

SW: Mina handböcker presenteras på YouTube. Filmerna och böckerna är på svenska.

EN: My handbooks are presented on YouTube. The videos and books are in Swedish.

Aug 15, 2018: Till artikeln | To the Article

Norstedts Juridik

Nätbutiken | Web shop

Bringing Theory to Practice

By books, articles, research and lectures


Peter Berg Redovisningskonsult | Peter Berg Accounting Consultant

E-mailBlog | LinkedIn | YouTube | GDPR | Archive

Dela på LinkedIn | Dela på Facebook

linkedinfacebook

SW: Du får detta nyhetsbrev därför att du är prenumerant eller för att vi har haft kontakt. Utskicken görs med intresseavvägning som rättslig grund. Personuppgifterna (namn och e-postadress) lämnas inte ut till utomstående. Du kan när som helst avsluta utskicken genom att klicka här. Eller ännu hellre, uppmana en kollega att prenumerera (knappen nedan)!

EN: You receive this newsletter because you're a subscriber or we had contact. The distribution is legally based on legitimate interests. The personal info (name and e-mail address) is not distributed external. You can at any time cancel the mailings, just click here. Or even better, forward to a colleague with the call to subscribe (button below)!