Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren

Vad gör vi tillsammans under året

Ännu ett spännande år har börjat. Under 2020 kommer vi att vara med på eller genomföra ett stort antal aktiviteter i egen regi, allt från Underhållsmässan, föredrag och workshops till olika konferenser som tar upp viktiga ämnen.

Vi har redan startat genom att vara med på Ytskyddsdagarna 2020 i Göteborg, den 28-29 januari. Det har varit många bra konferenser inom olika delar inom ytskydd. Vi har kunnat ta del av korrosionsskydd och smörjteknik samt ytskydd av betong och metall. Det har även varit ett ypperligt tillfälle att nätverka.

Under året drar vi åter ut på turné, ett samarbete med Euro Expo IndustriMässor, där ni kan träffa oss för att prata underhåll och driftsäkerhet. Vi kommer även att bjuda på ett nytt föredrag med titeln "Underhåll skapar värde!", det är kostnadsfritt i samband med besök på mässan.

Vi är naturligtvis med på Underhållsmässan 2020, vilken är en viktig mötesplats för hela branschen. Här kommer vi att träffa er, nätverka, ge konferensen Maintenance Summit i samarbete med Underhållsmässan samt dela ut olika exklusiva priser och utmärkelser. För att öka spänningen ytterligare kommer vi att anordna en tipsrunda tillsammans med våra utställande medlemmar.

Föreningens årsmöte genomförs den 19 maj. Här har våra medlemmar möjlighet att träffas och utbyta erfarenheter med varandra samt påverka vad som händer inom föreningen.

Vi fortsätter med vårt arbete att sprida kunskaper inom underhåll och driftsäkerhet genom våra konferenser och workshops. Underhållsledning, underhållsprocesser, tribologi och reservdelsstrategi är några ämnen som finns med och i november är det åter dags att duka upp ett smörgåsbord med många intressanta föredrag inom olika underhållsområden vid Underhållsdagarna.


Föredrag - Underhåll skapar värde!

Vi fortsätter vårt samarbete med EURO EXPO IndustriMässor under 2020 och kommer att erbjuda vårt föredrag "Underhåll skapar värde" på följande orter:

  • 12 - 13 februari, Uppsala
  • 13 - 14 maj, Oskarshamn
  • 27 - 28 maj, Södertälje
  • 26 - 27 augusti, Eskilstuna
  • 23 - 24 september, Falun

De flesta som arbetar med underhåll och driftsäkerhet har hört det om och om igen; underhållet kostar! Ofta med tillägget ”alldeles för mycket”. Hur kan vi då argumentera mot detta?

För att hitta slagkraftiga motargument har det införts nya begrepp som exempelvis underhållsskuld och underhållsbristkostnader.

Motiveringen är att det i längden blir dyrare att inte utföra underhållet än att faktiskt göra det. Detta är förvisso sant, men vi behöver hitta nya sätt att förklara vikten av ett effektivt underhåll för att få större genomslagskraft.

Att skapa värde!

Underhållet skapar värde genom att göra rätt åtgärder på rätt utrustningar vid rätt tidpunkt. Detta ska ske på rätt sätt med rätt resurser så att vi slutligen uppnår rätt resultat. Vi skapar således ett ökat värde genom att utföra rätt underhåll.

Fokusområden

Vi kommer att fokusera på de områden där underhållet skapar ett extra stort värde, exempelvis inom säkerhet, hälsa och miljö, hållbarhet och lönsamhet samt hur detta uppnås genom nya arbetssätt, industriell digitalisering och hur standardisering kan vara till vår hjälp.

Föreläsare: Torsten Ekström, Vd, Svenskt Underhåll


Maintenance Summit 2020

Konferensen Maintenance Summit arrangerades för första gången i samband med Underhållsmässan 2018. Nu kommer uppföljaren som tar upp två viktiga och aktuella ämnen; "Digitalisering för driftsäkrare produktion" och "Hållbart underhåll".

Ett modernt och digitaliserat underhåll har blivit en fråga för styrelserummen och det ökade intresset avspeglas under Maintenance Summit. Programmet samlar flera av näringslivets tyngsta experter inom området.

Under två halvdagar kommer du bland andra få lyssna till Terrence O’Hanlon från Reliability Web, Essy Dahlin från Sogeti, Staffan Söderberg från AMAP Sustainability och Annika Malm från RISE. 

– Vi är glada över att kunna presentera en konferens med starkt innehåll som ligger helt i linje med mässans fokusområden, säger Anna Jarnö, som är affärsansvarig för Underhållsmässan.

Maintenance Summit är indelat i två halvdagarspass den 10-11 mars, 2020. Första passet inleds efter lunch tisdagen den 10 mars och fokuserar på Digitalisering för driftsäkrare produktion. Onsdag förmiddag, den 11 mars, fortsätter konferensen som då fokuserar på Hållbart underhåll.

Maintenance Summit arrangeras i samarbete med Underhållsmässan.

För dig som medlem hittar du ditt medlemserbjudande på konferensen här! 


Möt oss på Underhållsmässan 2020

Vi finns i monter B05:52

Kom och besök oss, delta i vår tipsrunda med fina priser och var med på våra nätverksträffar och Speed Meeting!

Vid Underhållsmässan 2020 sker många spännande aktiviteter, både i och utanför vår monter. Gå runt bland våra medlemmar som ställer ut på Underhållsmässan och besvara kluriga frågor och vinn fina priser. Vi arrangerar även nätverksträffar och delar ut våra priser och utmärkelser på Stora Scenen.

Våra aktiviteter under mässan:

Tisdag 10 mars

Hela dagen  Tipsrunda

11:00-11:25  Prisutdelning: Stora Produktivitetspriset (Stora Scenen)

12:30-15:30  Konferens: Maintenance Summit

 

Onsdag 11 mars

Hela dagen   Tipsrunda

08:30-11:30  Konferens: Maintenance Summit

09:00-15:00  Tävling: Maintenance Champions Leauge (Vår monter)

15:00-15.25  Prisutdelning: Årets Underhållsledare (Stora Scenen)

 

Torsdag 12 mars

Hela dagen   Tipsrunda

09:00-15:00  Tävling: Maintenance Champions Leauge (Vår monter)

10.00-12.00  Nätverksträff: EFNMS meeting (Vår monter)

15.00-15.25  Prisutdelning: Maintenance Champions Leauge (Stora Scenen)

17:00-18:30  Nätverksträff: Underhåll skapar värde! (Vår monter)

 

Fredag 13 mars

Hela dagen   Tipsrunda

10:00-10:25  Prisutdelning: Årets Examenarbete (Stora Scenen)

10:30-12:00  Nätverksträff: Speed Meeting (Vår monter)


Anmäl er till våra nätverksträffar här!
(OBS! Begränsat antal tillgängliga platser)

Vi vill öka antalet besökare i våra medlemmars montrar och arrangerar därför en tipsrunda. Är du medlem och ställer ut på Underhållsmässan? Kontakta Linnéa Backman för mer information om tipsrundan.
linnea.backman@svuh.se, 070-341 50 53

Vinnarna vid Underhållsmässan 2018: Årets underhållsledare; Jimmy Öberg från Kopparbergs bryggeri, Stora Produktivitetspriset; Bauer Watertechnology och Maintenance Champions League; Elitfönster (f.d. Inwido)


EFNMS Tentamen under våren 2020

Certifiering av underhållspersonals kunskaper och färdigheter sker i form av en tentamen som baseras på de teoretiska kunskapskrav som fastställts av EFNMS, European Federation of National Maintenance Societies.

Det finns en ökad efterfrågan av en kvalitetssäkrad kompetensförsäkring bland dem som arbetar inom området underhåll och driftsäkerhet. Detta ger många fördelar för både personen och företaget.

Personen erhåller en bekräftelse på sin kompetensnivå, ett ökat erkännande inom den egna verksamheten och en ökad självinsikt. Dessutom ökar möjligheterna till rörlighet mellan europeiska länder.

Företaget erhåller en oberoende verifiering av professionella underhållsfärdigheter, en ökad konkurrensfördel vid försäljning av underhållstjänster och ett kraftfullt stöd för fortsatt verksamhetsutveckling inom underhåll.

Anmäl er till vårens tentamenomgång som går den 26-27 mars i Stockholm.

Läs mer om respektive tentamenstillfälle på vår hemsida.

Sista anmälningsdag är 13 mars

Anmäl er här!


Vi välkomnar våra nya medlemmar
Torsten Ekström, vd för Svenskt Underhåll AB

Dags att investera i underhåll!

Signalerna kommer med jämna mellanrum, den högkonjunktur som har hållit i sig under lång tid kan vara på väg att ta slut. Då är det dags att kavla upp ärmarna och investera i underhåll!

Varje gång vi växlar mellan en hög- och lågkonjunktur uppstår samma dilemma. Ska vi minska kostnaderna för att gå i ide inför nästa högkonjunktur, eller ska vi fokusera hårdare på att vara förberedda för den?

Det vanligaste scenariot är att många företag drar hårt i handbromsen och den funktion som drabbas först är ofta underhåll. Detta är ett kortsiktigt agerande.

Företag som arbetar mer långsiktigt lägger undan en del av vinsten under högkonjunkturen och investerar i lågkonjunktur. Jag är övertygad om att dessa företag kommer att överleva längre än de som inte gör det.

Faktabaserade beslut

Vi är tillbaka till vikten av att fatta faktabaserade och konkreta beslut. Detta kräver en grundlig genomgång av den egna verksamheten. Vilka åtgärder bör ske när och vad är kostnaden.

Den gamla devisen "att mäta är att veta" blir viktigare. Frågan är dock vad vi ska mäta och hur ofta. Ju mer data vi hämtar in desto mer analysarbete krävs. Det är således viktigt att ta reda på vad man vill ha svar på.

Med den nya tekniken underlättas arbetet avsevärt och system för att hantera Big Data och arbeta med Artificiell intelligens utvecklas i en rasande takt.

När väl underlaget finns framtaget, sammanställt och analyserat gäller det att presentera det på ett sätt som gör det enkelt att fatta rätt beslut.

Framgångsfaktorer

Att den nya tekniken kommer att underlätta arbetet med att fatta rätt beslut och göra rätt åtgärder är det ingen tvekan om. Dock behövs det fler faktorer för att lyckas.

Nycklarna till framgång är kompetens och samverkan. Beslutsfattarna måste ha ökad förståelse för vikten av ett kostnadseffektivt underhåll för den långsiktiga och hållbara utvecklingen.

Arbetet underlättas av en ökad samverkan mellan de olika processerna i företaget. Det gamla synsättet att underhåll ses som en avdelning måste bytas mot att se underhåll som en funktion som genomsyrar hela verksamheten.

Underhåll skapar värde!

Jag upprepar budskapet om underhållets centrala roll för att skapa värde genom att göra rätt åtgärder på rätt utrustningar och vid rätt tidpunkt. Detta ska ske på rätt sätt med rätt resurser så att vi uppnår rätt resultat. Vi skapar värde genom att utföra underhållet rätt.

Genom att investera långsiktigt i underhållet, framför allt vid lågkonjunktur, gör att effekten blir ännu större. Då kommer verksamheten vara redo att producera maximalt under nästkommande högkonjunktur.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube


Svenskt Underhåll är en del av EFNMS


Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   info@svuh.se   www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration

Dataskyddspolicy