Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Hur har traditionell förvaltning klarat sig under Corona-krisen?

Många av våra kunder har mycket kapital i så kallad traditionell förvaltning (nedan förkortat till ”trad”). Generellt har de tre stora trad-försäkringsbolagen lyckats stå emot krisen på ett bra sätt. Återbäringsräntorna har som förväntat justerats ned. Positivt är dock att Skandia, Folksam och SEB behåller en positiv konsolideringsgrad (dvs hur mycket kapital man har jämfört med hur mycket man har fördelat ut till kunderna).


Skandia har en konsolideringsgrad på drygt 103 % och återbäringsräntan är fr o m april 2 % (tidigare 5 %). SEB har sänkt återbäringen för tjänstepension till 3,5 % (tidigare 4 %) och har en KOVÅ-grad (motsvarande konsolideringsgrad) på 103,9 % (för tjänstepension).  Folksam har sänkt återbäringsräntan till 2 % (tidigare 5 %) och deras kollektiva konsolidering var 117 % vid utgången av februari, som sannolikt gått ned till under 115 % under mars.

Alecta (och även AMF) som har en direktavkastande traditionell förvaltning redovisar negativ avkastning hittills i år. Alectas ”normalportfölj” har avkastat -10,7 % per 31/3. vilket är förväntat då portföljen innehåller ca: 60 % aktieexponering. Med tanke på historisk avkastning är förlusten relativt liten, då Alecta t ex gav 19,8 % avkastning under 2019. AMF har inte redovisat några resultat än.


Placeringar av mitt pensionskapital

Som vi skrev om i vårt nyhetsbrev för drygt 3 veckor sedan, tycker vi inte att man skall göra några större förändringar på placeringarna av sitt pensionskapital med anledning av den stora börsnedgången. 

Vi kan konstatera att börsen efter det gick ned ytterligare något första dagarna så att breda globala och svenska aktiefonder var ned som lägst på 23 - 28 % sedan årsskiftet. Sedan den ”botten” har breda aktiefonder gått upp drygt 10 %. Vi är mycket ödmjuka inför vad som händer på börserna nu, men vi tror att det på lång sikt kan vara bra att öka upp andelen aktiefonder något (stegvis).


Skandia ändrar premien för livförsäkringar (dödsfallsförsäkring)

Skandia har under många år haft en bra och billig individuell livförsäkring och vi vet att det är många av våra kunder som har sådana. Under 2019 gav Skandia en rabatt på upp till 90 % av premien eftersom de fått överskott på dessa livförsäkringar. 

Skandia genomför nu en förändring av normalpremien som innebär att personer under 50 år får en lägre normalpremie än tidigare medan personer över 50 år kommer att få en högre normalpremie än tidigare. Premien kommer fortfarande att vara ”naturlig”, dvs stiga med ökande ålder. Samtidigt inför man en överskottstilldelning som innebär att man ger en premierabatt och den kommer att vara 45 % och gälla tills vidare.

Totalt sett innebär detta att alla ändå får en lägre premie jämfört med tidigare sk. normalpremie.


Tips till dig som har privata aktier och fonder (framförallt om du haft stora vinster)

En börsnedgång behöver inte enbart innebära elände, den kan också öppna upp möjligheter. En sådan möjlighet kan vara att flytta (sälja) tillgångar från aktie / fondkonto och starta en ISK investeringssparkonto) eller kapitalförsäkring och köpa motsvarande tillgångar där. Detta gäller alltså privat sparande som inte är placerat i en pensionsförsäkring.

Skälet till detta är dels att aktier och fonder som du äger ”direkt”, dvs inte i en försäkring eller ISK, beskattas med 30 % av vinsten när du säljer. Eftersom aktiemarknaden tappat mycket senaste månaderna blir skatten vid en försäljning lägre nu.

På sparande i ISK eller kapitalförsäkring beskattas innehaven med en avkastningsskatt varje år om 30 % av statslåneräntan (idag ca: 0,5 % av kapitalvärdet). Ytterligare en fördel med ISK och kapitalförsäkringar är att försäljningar inte behöver tas upp deklarationen.

Totalt sett innebär alltså ISK och kapitalförsäkring att man oftast vid positiv utveckling på innehaven kommer att betala mindre i skatt och att det blir enklare vid deklarationen. Samt att man inte ”drar sig” för att sälja innehav som har gått upp mycket. Det underlättar möjligheten att justera placeringarna/innehaven.


Möt vår medarbetare Agneta Karlsson - administratör

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är roligt att arbeta med frågor som betyder mycket för många människor, men som många tycker är svårt och då finns vi där för att förenkla för företag och anställda.

Vad är ditt tips till att få ut en riktigt bra pension?

Se till att du har tjänstepension hos din arbetsgivare. Att spara själv i exempelvis ett investeringssparkonto är ett bra sätt att få en bättre pension. Börja spara tidigt och regelbundet, ju tidigare desto bättre för ju tidigare du börjar spara desto mindre belopp behöver du spara.

Var skall du göra i sommar?

Pga det rådande läget kommer vi mest bli hemma i sommar. Har en planerad resa till Ystad, som vi hoppas kommer bli av.  Jag har två hundar som jag ägnar mycket tid åt. Eftersom alla hundtävlingar har varit inställda under våren så kommer vi fortsätta träna och hoppas vara i bra form till hösten tävlingssäsong.


Vi som jobbar på Linder & Partners vill även passa på att önska alla våra läsare en riktigt skön Påskhelg!

Linder & Partners AB

Gamla Brogatan 27
111 20 Stockholm
Tel: 08-545 225 50
info@linderpartners.se

Ansvarig: Magnus Linder, Vd

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.