Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Stöttar värmländska, klimatsmarta företag som vill göra affärer på tillväxtmarknader


Vi vill önska en God jul och Gott nytt år till dig som är partner, medfinansiär eller helt enkelt har varit mycket i kontakt med vårt projekt Sustainable Business Cleantech. Nu går vi snart in i 2020 – och därmed en spännande fas i projektet. Nedan får du ta del av några spännande projektresultat. Vi tackar för många intressanta möten, nya samarbeten och nya kontakter som skapats såväl lokalt som internationellt! 

7 projektresultat på 7 minuter

1. Workshops och nätverksträffar

Vi har arrangerat seminarier för kluster, organisationer och företag. Dessa har lett till ökad kunskap om hållbar affärsutveckling, vidareutveckling av företagen och nya kontakter – såväl lokalt som internationellt. Bland annat har vi arrangerat;

 • Workshop i hållbara affärer med Karlstad kommun
 • Workshopserie i tre delar kring Miljödriven hållbar affärsutveckling
 • Compare-lunch om innovativa, tekniska lösningar som bidrar till en hållbarare värld
 • Träff om hållbara lösningar för krissituationer med Läkarmissionen och MSB
 • Nätverksträff mellan värmländska företag/organisationer och deltagare från sex olika afrikanska länder som deltar i LIFE Academys program Renewable Energy
 • Nätverksträff med Botswanas ambassad. Tillförordnad ambassadör och utbildningsattachén fick träffa värmländskt förpackningsindustri och gjorde företagsbesök hos karlstadbaserade Lumine LED. 

Ta del av nyheter, filmer och foton från samtliga aktiviteter här. 

2. Matchmaking med tillväxtmarknader

"Genom projektet har jag fått snabb hjälp att nå bra kontakter och fått kunskap om och erfarenheter från olika marknader", - Hamid Yousefzadegan, Lumine LED 

Vi har stöttat och processlett de företag som velat få till konkret matchmaking med tillväxtmarknader, bland annat har vi skapat filmer, som visats för LIFE Academys nätverk i relevanta länder. Matchmaking har skett mellan;

 • Rainpower, Glava Energy Center och Zambia (besök i Värmland har gjorts av intressenter från Zambia)
 • LumineLED och Botswana (MOU underskrivet och besök av Botswanas ambassad hos företaget i Karlstad för att diskutera väg framåt mot etablering av produktionsenhet av LED-belysning i Botswana)
 • Cellcomb och Sydafrika (kontakt har etablerats för att få mer förståelse av marknaden).
 • Sunfuria och Tanzania (Genom LIFE alumni och civilingenjörsstudenter från Uppsala Universitet hoppas vi få till MFS - Minor Field Study i Tanzania under våren 2020).
 • Wec360 har fått kontakt med kontakter inom Green Building i Vietnamn. 

3. Resa till Sydafrika

Resa till Sydafrika är bestämd till 28 mars – 3 april, 2020. Denna resa kommer fokusera på att matcha företagens erbjudande till behov på tillväxtmarknader genom att lära känna marknaden på plats, göra studiebesök, marknadsföra sina produkter och träffa 60 deltagare ur LIFE Academys program inom förnyelsebar energi. Endast tre företag får följa med, är du en av dom?

4. Swedish Cleantech

Vi erbjuder värmländska företag möjligheten att marknadsföra sig på den internationella portalen swedishcleantech.com där värmländska företag kan synas för utländska etablerare och investerare. Läs mer om erbjudandet här. 

5. Cirkulär ekonomi

Vi har höjt kunskapen om cirkulär ekonomi då detta identifierats som tvärgående tema i samarbete med Paper Province, Compare, Visit Värmland, Glava Energy Center. Föreläsning och workshop med Tobias Jansson gav många nya insikter om hållbara affärsmodeller och möjligheter till samverkan.   

6. Satsning Latinamerika

Vi har hittills riktat oss mot behov i södra Afrika då LIFE Academy har ett starkt nätverk där. Nu gör vi även en satsning mot Latinamerika. Två uttalade behov finns redan; hantering av matolja och miljövänliga lösningar som ersätter plast. Jobbar ditt företag inom de här områdena eller känner du till något företag som gör det? Kontakta oss!

7. Marknadsföring

Vi har marknadsfört projektet genom hemsida, nyhetsbrev, filmer och intervjuer i sociala medier, annonsering, deltagande på mässor och i andras nätverk, artiklar och radioinslag i lokal press.


Arbetar ditt företag med framtidens hållbara, innovativa lösningar?

Arbetar ditt företag med miljövänliga lösningar som kan vara till nytta på både en lokal och global marknad? Vill du lära känna behov och affärsmöjligheter i andra länder? Vill du ha stöd att etablera dig på en tillväxtmarknad? Kontakta oss!


Häng med oss!

Besök www.cleantechbusiness.se för att läsa mer om vårt erbjudande, våra nyheter och kommande aktiviteter. Följ oss gärna på Facebook och Linkedin @sustainable business cleantech för att ta del av vad som händer i projektet.


Drömmer du om att göra hållbara affärer på den gigantiska tillväxtmarknaden?

Sustainable Business Cleantech stöttar företag som vill växa och etablera sig på tillväxtmarknader. Projektet välkomnar små- och medelstora företag i Värmland med lösningar inom miljöteknik. facebooklinkedinhomepage

Sustainable Business Cleantech/LIFE Foundation I 054-18 75 15 I info@cleantechbusiness.se I Köpmannagatan 2, 652 26 Karlstad

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är ett potentiellt eller deltagande företag, en partner till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.