BRF Barsbro Parken

Nyhetsbrev 10 - dec 2019

Tack för att du följer vårt nyhetsbrev! Man kan prenumerera på nyhetsbrevet och ladda ner tidigare nyhetsbrev på brfbarsbroparken.se. Utskrift placeras på tavlorna i varje port. Observera att en del av informationen nedan har publicerats tidigare på vår hemsida som del av de löpande nyheter som läggs ut där.


Parkeringen Barsbro Torg

Inom kort kommer det vara fullt avgiftsbelagd parkering på Barsbro Torg, avgiften kommer att vara 10 kr/timmen från första minut. Det har varit rörigt på parkeringen och då vi nu börjar debitera från första minuten har parkeringsbolaget lättare att lappa felparkerade bilar och vi hoppas att det kan förbättra situationen.

Håll utkik på parkeringsskyltningen som ändras när de nya reglerna börjar gälla!


Hjärtstartare

Föreningen har nu en hjärtstartare. Den kommer hänga vid tvättstugans bokningstavla där alla har inpassering med gröna brickan. När man öppnar luckan på hjärtstartaren talar en röst om hur man ska göra steg för steg.

Styrelsen planerar att bjuda in en person till nästa årsstämma som ska berätta om hjärtstartaren och hur den fungerar. Vi hoppas att så många som möjligt kommer då!


Avfallshantering / Waste disposal

Vi har fått brev från Järfälla kommun som meddelar att vår avfallshantering inte fungerar bra. Det här har vi redan informerat om men tyvärr har det inte blivit någon förbättring.

ALLA vi som bor i Brf Barsbro Parken har ett GEMENSAMT ansvar att detta fungerar. Om vi inte sköter detta kommer vi få en extra felsorteringsavgift och behållaren kommer dessutom inte att tömmas. Det innebär att vi vid varje tillfälle det är felsorterat blir tvungna att beställa en extra tömning. Kostnaderna kommer öka markant och det är ALLA VI SOM BOR HÄR som kommer få betala.

Det är upp till ALLA UTAN UNDANTAG att sköta sopsorteringen!!

Det är inte ett påhitt från Styrelsen att vi ska ha denna sortering. Från 1 januari 2020 är det obligatoriskt för alla som bor i Järfälla

 

We have received a letter from Järfälla Municipality announcing that our waste disposal is not done correctly. We have already pointed this out, but unfortunately, there has been no improvement.

ALL OF US who live in Brf Barsbro Parken have a JOINT responsibility for this to work. If we do not sort our waste correctly, we will receive an extra sorting fee and the container will not be emptied. This means that every time we throw anything not allowed we will have to order an extra emptying of the waste. The costs will increase significantly and it is ALL OF US that live here who will have to pay.

It’s up to EVERYONE WITHOUT EXCEPTIONS to sort the waste correctly!!

This is not something the Board has come up with. From January 1, 2020, it is compulsory to sort the waste for everyone living in Järfälla.

 

Öppettid / Opening hors:

Mån-fre  07.00-09.00, 17.00 - 20.00
Lör        10.00 - 17.00

 Vill du veta mer om avfallssortering hittar du det på Järfälla kommuns hemsida.


Parkeringsförbud i området

Som vi meddelat tidigare är det förbjudet att parkera på gårdarna och framför garagen. Detta pga att utryckningsfordon ska kunna komma fram och snöröjning mm ska kunna fungera.

Styrelsen har hittills tyckt att vi gemensamt ska kunna sköta detta men det har visat sig att alltför många parkerar framför garagen, inne på gårdarna och på gräsmattorna.

Blir det ingen ordning på detta kommer vi tvingas anlita parkeringsbolag och då kommer man kunna stå max 15 min för i- och urlastning vid portarna.

För allas vår gemensamma trevnad, vänligen parkera endast på utmärkta platser samt vägar där parkering är tillåten.


Fira säkert i julhelgen

Nu är julhelgen här och vi vill påminna om att släcka ljusen när ni går hemifrån. Kontrollera också att det finns batteri i brandvarnare och att brandsläckare inte passerat bäst före datum.

Vi vill också uppmana alla att läsa på Järfälla kommuns hemsida vad som gäller för fyrverkerier i tätbebyggt område. Det kan behövas tillstånd. Fyrverkerier i JärfällaStyrelsen består för närvarande av följande personer:

Staffan Hansson (ordförande), Tommy Sellén (vice ordförande),
Uno Edman, Lars Hallberg, Carina Ankarloo, Danise Strand, Ida Färd och Georgios Makris

Du når styrelsen på styrelsen@brfbarsbroparken.se.


Valberedningen består för närvarande av följande personer:

Susanne Sundqvist och Anneli Lundin.

Du når valberedningen på valberedningenbarsbroparken@gmail.com.


BRF Barsbro Parkens nyhetsbrev utkommer regelbundet, oftast ca var tredje månad. Har du förslag på innehåll i nästa nyhetsbrev, kontakta gärna webmaster via styrelsen@brfbarsbroparken.se. Du kan anmäla dig som prenumerant på nyhetsbrevet på brfbarsbroparken.se eller per mail till samma adress.

Sent with Get a Newsletter