Den vanligaste insatsen är ingen insats alls

Föräldrar till barn som bor i familjehem eller på institution behöver få bättre stöd än vad de får idag. Det är utgångspunkten för projektet Förälder på avstånd.

Kommunerna som deltar i projektet har nu dragit igång ett förbättringsarbete som handlar om allt från krissamtal till en helt ny mottagning för dessa föräldrar.

Läs mer

Välfärdsteknik & tillgängliga boendemiljöer: AllAgeHub summerar och blickar framåt

Den 26 november arrangerade AllAgeHub en fullmatad konferens där ett centralt budskap var att det inte var en avslutningskonferens, men möjligen avslutning på uppstartsfasen. 

Projektet har nyligen beviljats att sträcka ut sin projektfinansiering ett halvår och under det halvåret kommer fokus ligga på att söka ny finansiering samt på att omforma projektet utifrån vad man hittills lärt sig. Kommunerna framhåller att behovet av stöd i välfärdsteknikfrågor är större än någonsin.

Läs mer

Ett arbetssätt som väcker allt större intresse

När en förälder med missbruk uppmärksammas inom socialtjänsten behövs både ett barn- och ett föräldraperspektiv i utredningar och insatser. 

Ett familjeorienterat arbetssätt med en helhetssyn på och en samverkan kring familjer med missbruk hjälper både barnen och föräldern som missbrukar.

Socialstyrelsen, länsstyrelsen och kommunalförbunden i länet bjöd in till en inspirationsdag om ett arbetssätt som väcker allt större intresse.

Läs mer

Stenungsunds arbetsmiljöarbete ska främja istället för att förebygga

Projektet Hälsogreppet närmar sig sitt slut. Stenungsunds kommun har jobbat med styrkebaserad organisationsutveckling och metoden Uppskattande intervju, som handlar om att synliggöra det som fungerar bra i vardagen och att göra mer av det.

– Tanken med just den här metoden är att jobba med sitt förhållningssätt i vardagen. Oftast tänker vi: Hur ska vi förebygga ohälsa? Men här handlar det om hur vi ska främja hälsan i arbetsmiljön, säger utbildaren Annika Karlsson.

I filmen får du veta mer om Stenungsunds lokala projekt i Hälsogreppet.

Läs mer

”Det enskilda verktyg som öppnat flest dörrar”

Snart är det dags igen för den stora ungdomsundersökningen Lupp som rör vanor och attityder när det gäller skola, fritid, inflytande, trygghet, arbete och framtid.

Kommunerna kan genom GR få stöd i arbetet med Lupp.

– Lupp är det enskilda verktyg som öppnat flest dörrar mellan förvaltningarna här i Kungsbacka. Jag tänker även föreslå Luppen som en del i vårt arbete med att följa upp barnrättslagen, säger Stefan Löfmark, verksamhetschef Mötesplatser och Kulturskola i Kungsbacka.

Läs mer

Politiker lyssnade när ungdomar pratade

Den 11 november möttes 25 ungdomar och 14 politiker från åtta kommuner på ett så kallat Påverkanstorg som GR arrangerade.

Syftet var att ungdomarna skulle få chans att föra fram sina åsikter, tankar och idéer direkt till politikerna. Politikerna i sin tur fick möjlighet att  lyssna in hur unga människor tänker kring kommunen och dess verksamhetsområden. Diskussionerna rörde sig inom fem olika ämnesområden: en meningsfull fritid, skolan, inflytande i samhället, trygghet i vardagen samt hälsa och livstillfredsställelse.

Läs mer

Hur kan socialtjänst och samhällsbyggare tillsammans motverka boendesegregation?

GR kan nu erbjuda en kostnadsfri utbildning som riktar sig till chefer, verksamhetsutvecklare m.fl. inom samhällsbyggnad och socialtjänst: Motverka boendesegregation genom utmaningsdriven samverkan.

Vi har även tagit fram en verktygslåda för att främja socialt hållbar samhällsplanering.

Läs mer om verktygslådan

Läs mer om utbildningen

Sagt om föräldrastödsprogrammet Parenting Young Children (PYC):

”Det här är riktigt bra, fungerande, beforskade grejer som använder rollspel/lajv inom socialpedagogik!”

PYC används tillsammans med föräldrar som har kognitiva svårigheter och som behöver utveckla och stärka sin föräldraförmåga. Programmet används hemma hos föräldern av bland andra familjebehandlare och boendestödjare för att ge ett konkret och individuellt föräldrastöd.

Nästa år genomförs grundutbildningen i PYC vid två tillfällen:

  • 24–26 mars i Borås
  • 6–8 oktober i Stockholm

Läs mer

Flytt på äldre dar kan ge ökad frihet och självständighet

Boendemiljön är en viktig livsmiljö för äldre och den bör stödja hälsa och välbefinnande för att förebygga behov av vård och omsorg.

Det konstaterar en rapport som FoU i Väst har gjort tillsammans med Chalmers. Rapporten beskriver hyresgästernas upplevelser av att flytta till senior- eller trygghetsboenden och motiven till att flytta.

Läs mer

Tema äldre och ensamhet: Förekomst, riskfaktorer, konsekvenser och lösningar

Det senaste numret av tidskriften Äldre i Centrum handlar om ensamhet. Som en tidig julklapp har du nu möjlighet att läsa hela numret gratis online.

En av de forskare som skriver i tidskriften är Lisbeth Lindahl vid Göteborgsregionen, FoU i Väst. Hennnes artikel handlar bland annat om olika upplevelser av ensamhet och hon ger exempel på hur det går att minska upplevelsen av ensamhet både bland äldre som bor kvar i sin vanliga bostad och bland äldre som bor på äldreboende.

Läs mer

300 deltagare på den 17:e upplagan av Mötesplats IFO

Vet du hur du reagerar i en hotfull situation? Social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Mölndal kommer att kunna träna på det med hjälp av VR-teknik (virtual reality).

Detta var ett av många utvecklingsprojekt som presenterades på Mötesplats IFO – en regional arena för de som arbetar inom individ- och familjeomsorgen i Göteborgsregionen.

Läs mer

Bemötande var temat på årets demenskonferens

Den 8 november anordnade GR demenskonferensen som i år hade bemötande som tema.

Föreläsarna betonade bland annat vikten av att fokusera på patientens kvarvarande förmågor, vikten av att vara nyfiken på vad som ger individen livskvalitet, samt att det oftast är de små detaljerna i vårt bemötande som avgör om en person med kognitiv sjukdom får en god livskvalitet.

Läs mer här

Inspiration om bostäder för seniorer

Klokboken för seniorbostäder vänder sig till byggherrar, arkitekter, planerare, beslutsfattare och andra som är intresserade av bostäder för seniorer.

Klokboken tar upp ämnen som fysisk planering, affärsutveckling, ekonomi, marknadsföring, dialog och samverkan, självständighet och socialt sammanhang, olika fysiska aspekter av bostaden, gemensamma utrymmen, tillgänglighet och användbarhet i boendemiljön samt hållbarhet.

Läs mer

homepagefacebooklinkedintwitter

Våra aktuella kurser och konferenser

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion