Nyhetsbrev från Rågsveds Fastighetsägare - December 2019

Ännu mer samverkan 2020

Planerna inför 2020 är i full gång. Som underlag har vi bland annat haft vår gemensamma workshop där fastighetsägare, polis, Trafikkontoret och Stadsdelsförvaltningen deltog för att hitta en gemensam målbild i arbetet för ökad trygghet och trivsel i Rågsved.

Nu har vi dessutom haft ett uppföljningsmöte som blev lite av ett avstamp för den gemensamma platssamverkan som kommer att initieras av stadsdelsförvaltningen. Anders Carstorp, Stadsdelsdirektör i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning, berätta på uppföljningsmötet om hur staden nu utvecklar arbetet med platssamverkan och platsaktivering för att tillskapa trygga och attraktiva utemiljöer.

Vi prioriterade tre arbetsgrupper för tre frågor. Rent och Snyggt, Samverka kring oriktiga hyresförhållanden och Kommunikation.

2020 innebär fullt fokus framåt och ökad samverkan för ett tryggare och trivsammare Rågsved.


Samverkan för trygghet och trivsel kan ske i många former. För tredje året i rad går flera av våra medlemmar ihop och beställer kransar till sina fastighetsportar. Ett uppskattat och trivselhöjande inslag i utomhusmiljön. I år finns de fina kransarna på portarna hos Familjebostäder, Svenska Bostäder, Einar Mattsson, Micasa och Ikano.


Gemensam jul i Rågsved

För 38:e året i rad ordnas julfirande på julafton i Nya Rågsveds Folkets hus.  

Alla får vara med: barnfamiljer, äldre, nyanlända, tonåringar, människor med missbruk, människor som aldrig firat jul och de som varit med varje år.

"Gemensam Jul" genomförs helt med volontärer. Arrangemanget är öppet julafton, 24 december 2019, kl 11.30–16.00 och det är gratis att delta.

  • Traditionellt julbord
  • Vegetariskt och veganskt julbord.
  • Jultomte
  • Aktiviteter för stora och små.
Gemensam jul

"Gemensam Jul" är ett samarrangemang mellan Nya Rågsveds Folkets Hus, Servicehus Salongerna, Stadsdelsförvaltningen, Vantörs församling och föreningslivet i Vantör samt flertalet företag och bostadsbolag och Rågsveds Fastighetsägare.


Save the date

Seminarium om Trygg lokaluthyrning 12 februari

Att ha rätt lokalhyresgäster med bra verksamheter är viktigt för tryggheten i ett område.

Det finns mycket att tänka på innan ett hyresavtal tecknas och en hel del att göra när det gäller befintliga hyresgäster. Vad gör man till exempel som fastighetsägare om en hyresgäst bedriver icke önskvärd verksamhet?

Den 12 februari arrangerar vi ett frukostseminarium som belyser vi både vad man kan tänka på innan man hyr ut och hur man kan arbeta med de verksamheter som redan finns. Detta är en viktig del i vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i våra områden.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Fastighetsägare i Järva, Skärholmens Fastighetsägare, Rågsveds Fastighetsägare och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm.

Inbjudan kommer inom kort!


Trygghetsbesiktning

- en grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter

Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter.

Rågsveds Fastighetsägare erbjuder sina medlemmar kostnadsfria trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder.

På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.

 


Uppmuntra dina hyresgäster att använda

Tyck till-appen

Stockholms stads TYCK TILL-app kan användas för att tycka till om Stockholms stads trafik- och utemiljö direkt i mobilen.

Via appen är det möjligt att skicka in frågor, idéer, beröm, klagomål eller felanmälan. Vi vill gärna uppmana både våra medlemmar och våra medlemmars hyresgäster och andra som rör sig i våra stadsdelar att ladda er och använda appen.

Genom att felanmäla otrygga platser, klotter, trasig belysning mm kan vi tillsammans hjälpas åt att skapa tryggare, snyggare och trivsammare platser i våra stadsdelar.

Sprid vidare att appen finns och om du inte redan gjort det, ladda ner Tyck till-appen här:

App Store          Google Play         Microsoft Store


Trygghetsdag i Rågsved

Fastighetsägare i Rågsved, Stockholms stad och Polisen arrangerade en trygghetsdag i Nya Rågsveds Folkets hus den 5 oktober.

Det blev en intressant och bra dag där boende i Rågsved fick veta mer om hur vi tillsammans kan förebygga brott och främja trygghet, trivsel och gemenskap.

Ett uppföljningsmöte är genomfört och planeringen inför trygghetsdagen 2020 är påbörjad.Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebooktwitterlinkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem eller på annat sätt knuten till föreningen eller för att du har anmält dig till vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.