Nyhetsbrev från Hässeby-Vällingby Fastighetsägare - December 2019

Trygghetsvandringar och brottsförebyggande arbete

En trygghetsvandring är ett bra underlag för brottsförebyggande och trivselhöjande åtgärder och ger en mycket bra bild av vad som behöver åtgärdas och förbättras i ett område.

Trygghetsvandringarna dokumenteras och rapporteras till berörda parter för åtgärd. Att snabbt åtgärda till exempel trasiga lampor och skadegörelse ökar både den upplevda tryggheten och minskar risken för brott. Vid vandringarna deltar bland annat fastighetsägare, polis, stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret.

Under hösten har vi genomfört trygghetsvandring i Smedshagen och Grimsta.


Platssamverkan Hässelby gårds torg

Kring Hässelby Torg finns det flera aktörer som äger olika delar av den fysiska miljön. För att på allvar kunna ha rådighet att öka tryggheten, trivseln och minska brottsligheten på platsen samverkar berörda aktörer genom platssamverkan.

Stadsdelsförvaltningen är samordnande och kallade till forumet är bland annat fastighetsägare, polisen, trygghetssamordnare, väktare, Tekniska kontoret och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare.

Forumet hade sitt första möte i februari 2019 och har sedan dess kontinuerliga samverkansmöten där gemensamma lägesbilder delas, konkreta åtgärder presenteras och effekter av insatser följs upp.

Genom att samverka över fastighetsgränser går det att på allvar öka tryggheten kring torget och sedermera hela stadsdelen.

Här kan du läsa en artikel i DN om arbetet i Hässelby.


Save the date:

Seminarium om Trygg lokaluthyrning 12 februari

Att ha rätt lokalhyresgäster med bra verksamheter är viktigt för tryggheten i ett område.

Det finns mycket att tänka på innan ett hyresavtal tecknas och en hel del att göra när det gäller befintliga hyresgäster. Vad gör man till exempel som fastighetsägare om en hyresgäst bedriver icke önskvärd verksamhet?

Den 12 februari arrangerar vi ett frukostseminarium som belyser vi både vad man kan tänka på innan man hyr ut och hur man kan arbeta med de verksamheter som redan finns. Detta är en viktig del i vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i våra områden.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Fastighetsägare i Järva, Skärholmens Fastighetsägare, Rågsveds Fastighetsägare och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm.

Inbjudan kommer inom kort!


Uppmuntra dina hyresgäster att använda

TYCK TILL-appen

Stockholms stads TYCK TILL-app kan användas för att tycka till om Stockholms stads trafik- och utemiljö direkt i mobilen.

Via appen är det möjligt att skicka in frågor, idéer, beröm, klagomål eller felanmälan. Vi vill gärna uppmana både våra medlemmar och våra medlemmars hyresgäster och andra som rör sig i våra stadsdelar att ladda er och använda appen.

Genom att felanmäla otrygga platser, klotter, trasig belysning mm kan vi tillsammans hjälpas åt att skapa tryggare, snyggare och trivsammare platser i våra stadsdelar.

Sprid vidare att appen finns och om du inte redan gjort det, ladda ner Tyck till-appen här:

App Store           Google Play          Microsoft Store


Trygghetsbesiktning

- en grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter

Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter.

Hässelby-Vällingby Fastighetsägare erbjuder sina medlemmar kostnadsfria trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.


Poddtips:

Fysisk brottsprevention i Bevakning och säkerhetspodden

Ulf Malm, vd för Hässelby-Vällingby Fastighetsägare intervjuades i ”Bevakning och säkerhetspodden”.
Han berättar bland annat hur fastighetsägare aktivt kan arbeta med att med enkla medel få de boende att känna sig tryggare.linkedinhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem eller på annat sätt knuten till föreningen eller för att du har anmält dig till vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.