Nyhetsbrev från Skärholmens Fastighetsägare - December 2019

  

Utökad samverkan 2020

Julen närmar sig med stormsteg och föreningens planering för 2020 är i full gång. Som underlag har vi bland annat haft vår gemensamma workshop där fastighetsägare, polis, Trafikkontoret och Stadsdelsförvaltningen deltog för att hitta en gemensam målbild i arbetet för ökad trygghet och trivsel. Vi ser fram emot ett år med ännu mer samverkan. 

I år har samverkansarbetet bland annat handlat om platssamverkan och trygghetsvandringar.


Trygghetsvandringar

för brottsförebyggande arbete

Trygghetsvandringar ger ett mycket bra underlag för åtgärder i ett område som är brottsförebyggande och trygghetsskapande. Under hösten har vi genomfört trygghetsvandringar i Bredäng, Vårberg och Sätra.

Vid vandringarna deltar fastighetsägare, polis, stadsdelsförvaltning och Trafikkontoret. Vi använder oss av tyck-till appen i stor utsträckning och noterar i den under vandringarna. Hittills har vi även fört protokoll som skickas ut till berörda parter för åtgärder. Efter trygghetsvandringarna gör vi uppföljningsvandringar för att se vilka åtgärder som genomförts.

Vi tror att det skulle vara värdefullt att även få med boende i områdena för att få deras perspektiv på vilka platser som upplevs otrygga.

 


Save the date

Seminarium om Trygg lokaluthyrning 12 februari

Att ha rätt lokalhyresgäster med bra verksamheter är viktigt för tryggheten i ett område. 

Det finns mycket att tänka på innan ett hyresavtal tecknas och en hel del att göra när det gäller befintliga hyresgäster. Vad gör man till exempel som fastighetsägare om en hyresgäst bedriver icke önskvärd verksamhet?

Den 12 februari arrangerar vi ett frukostseminarium som belyser vi både vad man kan tänka på innan man hyr ut och hur man kan arbeta med de verksamheter som redan finns. Detta är en viktig del i vårt brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbete i våra områden.

Seminariet är ett samarrangemang mellan Fastighetsägare i Järva, Skärholmens Fastighetsägare, Rågsveds Fastighetsägare och Hässelby-Vällingby Fastighetsägare tillsammans med Fastighetsägarna Stockholm.

Inbjudan kommer inom kort!


Uppmuntra dina hyresgäster att använda

TYCK TILL-appen

Stockholms stads TYCK TILL-app kan användas för att tycka till om Stockholms stads trafik- och utemiljö direkt i mobilen.

Via appen är det möjligt att skicka in frågor, idéer, beröm, klagomål eller felanmälan. Vi vill gärna uppmana både våra medlemmar och våra medlemmars hyresgäster och andra som rör sig i våra stadsdelar att ladda er och använda appen.

Genom att felanmäla otrygga platser, klotter, trasig belysning mm kan vi tillsammans hjälpas åt att skapa tryggare, snyggare och trivsammare platser i våra stadsdelar.

Sprid vidare att appen finns och om du inte redan gjort det, ladda ner Tyck till-appen här:

App Store          Google Play          Microsoft Store


Trygghetsbesiktning

- en grund för ökad trygghet i bostadsfastigheter

Att trygghetsbesiktiga en fastighet är ett bra verktyg för fastighetsägare i deras arbete att motverka brott och öka tryggheten i sina fastigheter.

Skärholmens Fastighetsägare erbjuder sina medlemmar kostnadsfria trygghetsbesiktningar som resulterar i förslag på brottsförebyggande åtgärder. På sikt kan dessa besiktningar och åtgärder leda till en trygghetscertifiering av fastigheten.Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

linkedininstagramhomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är medlem eller på annat sätt knuten till föreningen eller för att du har anmält dig till vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.