Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Medlemsbrev nr 3 - 2019

Detta nyhetsbrev når endast till klubbens funktionärer och som har en registrerad e-mailadress i BAS-K. Det är sedan upp till varje klubbs styrelse om man vill skicka detta vidare till klubbens medlemmar.
Det går även att registera sig som mottagare via ÖVBF:s hemsida - www.ovbf.se

Ordföranden har ordet

Nu väntar vi på ett Nytt Båtår!

Det är alltid skönt drömma sig tillbaka till sommarens båtliv. Sommaren och hösten var även i år nederbördsfattig med behagliga båtlivstemperaturer. Med resultat att vattenståndet i Vänern hela sommaren fortsatt varit under det normala. Just nu, efter senhöstens regnande är vattenståndet i Vänern (44,79 m) vilket är något över månadsmedel. 

Men även om båtsommaren är över så har höstens verksamhet för oss i ÖVBF:s styrelse varit ganska omfattande. Den 14 sept arrangerade vi Årets Båtdag med där Sandvikens Båtklubb stod för värdskapet. Under båtdagen fick vi bl a information om BAS-K och Patrik Lindqvist, SBU informerade om GDPR från och Svenska Sjö:s VD Per Grywenz som berättade om klubbens- och medlemmarnas försäkringsfrågor. 

Styrelsen har efter sommaren haft 4 st styrelsemöten, den 20 aug i Götene, den 26 sep hos Lidköpings Båtsällskap, den 5 nov hos Torsö Båtklubb och den12 dec hos Amnehärads Båtklubb. Styrelsen upplever dessa besök som mycket givande och trevliga och vi kommer att säkert att fortsätta med detta under 2020.

Styrelsen har därutöver under hösten haft 2 st möten med samverkansgruppen för de tre båtförbunden runt Vänern. Ett möte den 5 okt i Lugnås där vi även fick ett studiebesök hos Nimbus, och ett den 9 nov i Trollhättan där även Västkustens Båtförbund var med. I samband med mötet i Trollhättan fick vi även besök av Lasse Carlsson från SBU och vi gjorde även ett besök hos Slusskontoret i Trollhättan. Den 29 oktvar ÖVBF med på Göta Kanalgruppens möte i Mottala.

Den 6 nov var Ingemar Larsson och jag med på Vänerdagen i Skoghall som arrangerades av Vänerns Vattenvårdsförbund, och den 16- 17 nov deltog Christer Bofeldt och jag på SBU:s Unionsrådoch Extra Båtriksdag på Lidingö. 

Den 3 dec höll våra BAS-coacher Karl Axel Tervell och Per Edberg en BAS-K utbildningskväll i Blomberg med deltagare från tre av våra medlemsklubbar. Ytterligare en kväll kommer att ske den 15 janhos Amnehärads Båtklubb i Otterbäcken. Där finns fortfarande några platser kvar för den som är intresserad.

Under hösten har vi dessutom lagt mycket tid på att få ordning på vår hemsida, som legat nere sedan den "blev hackad" på försommaren. Vi har nu gått över till en mall som tagits fram och tillhandahålls av SBU. Sidan läggs upp måndagen den 23 december på vår vanliga adress, www.ovbf.se, och kommer succesivt att fyllas med mer innehåll. Kontakta gärna vår web-master om det är något du saknar eller vill få med på sidan.

Miljöfrågorna är ständigt aktuella, inte minst när det gäller att sanera dåliga bottenfärger. Ett pilotprojekt har startats av Länsstyrelsen i Värmland i samarbete med Värmlands Byförbund och Skoghalls Båtsällskap. Kostnaden för saneringen betalas via EU-bidrag. Om försöket slår väl ut kan det komma genomföras för hela Vänern. Så länge detta görs på frivillig väg är det möjligt att få bidrag. Styrelsen följer arbetet noga via samarbetet bland Vänerförbunden

Vänersamarbetet och Lake Vänern Tour fortsätter att leverera. Under rubriken "Detta händer i vårt område" kan du läsa det senaste Nyhetsbrevet från Vänersamarbetet. Men jag vill redan här knuffa för deras nya hemsida "lakevanern.se" som är under uppbyggnad.

Så här vid årets slut vill vi från styrelsens sida återigen fästa uppmärksamheten på att ÖVBF är medlem i Skaraborgs Föreningsarkiv, vilket betyder att vi kan erbjuda samliga av våra medlemsklubbar att utan kostnad arkivera sin klubbhistorik, pärmar, affischer etc. Vill du veta mer om hur det går till ska du även här kontakta Ingemar Larsson som förutom miljöansvaret även är också kontaktperson när det gäller Skaraborgs Föreningsarkiv.

Med detta sagt vill jag och styrelsen önska er alla en riktigt God Jul och Ett Gott Nytt År. Nu vi fram emot nästa båtsommar.

Är det något ni undrar över är ni varmt välkomna att kontakta oss i styrelsen.

Bengt- Erik Löfgren
ordf. ÖVBF
bengt.e.lofgren@gmail.com eller via telefon 0511- 530 50


Vad händer här näst?

Kalendarium

Styrelsen för ÖVBF önskar oss alla en Rktigt God Jul och ett Gott Nytt År  

Styrelsen kommer även under 2020 att hålla åtmnstone några av styrelsemötena på plats hos våra olika klubbar. Tid och plats hittar du på hemsidan www.ovbf.se

 

Välkommen att kontakta styrelsen om det är någon fråga som ni skulle vilja att vi tar upp på mötet.

 

Utbildning BAS-K 15 januari 

ÖVBF inbjuder till Användarträff BAS-K som kommer att hållas i Amnehärads Klubbstuga i Otterbäcken. Denna kväll vänder vi oss till klubbar som redan använder, eller planerar att börja använda BAS-K. 

Kursledarna, Per Edberg (per.edberg@outlook.com) och Karl Axel Tervell (karltervell@comhem.se) tar gärna emot frågor innan träffen så de kan förbereda att ge svar på bästa sätt. Anmälan admin@ovbf.se

Stora Båtklubbsdagen 1 feb

Stora Båtklubbsdagen Väst genomförs på Gothia Towers i samarbete med Båtmässan. Under Stora Båtklubbsdagen delas även priset till Årets Båtklubb ut.

Vi lägger upp mer information på hemsidan så snart vi vet hur program och ev bidrag till klubbarna ser ut.

ÖVBF Årsmöte 21 mars

Östra Vänerns Båtförbunds Årsmöte 2020 planeras till den lördagen den 21 mars 09:00 - 13:30 till Lundsbrunns Kurort. 

Program är ännu inte riktigt klart. Men vi återkommer inom kort på hemsidan med mer information. Reservera dagen redan nu! 

Båtriksdagen 2020 4- 5 april

Årets Båtriksdag kommer att hållas i Karlstad. ÖVBF får skicka 2 delegater på SBU:s bekostnad. Är du intresserad? Kontakta styrelsen.


Stora Båtklubbsdagen Väst

För femte gången hälsar SBU alla våra båtklubbshjältar välkomna till Stora Båtklubbsdagen Väst 1 februari på Båtmässan i Göteborg. Senaste gången deltog mer än 140 båtklubbsfunktionärer i vår stora inspirations och kompetensutvecklingsdag.

I år vill ÖVBF knuffa lite extra för båtdagen 

Kom och få inspiration, lär dig mer och träffa andra engagerade båtklubbsmänniskor. Årets tema är Medlemsnytta och fokuserar på frågor kopplade till medlemskapet. Se allt som händer via länken här.

Att både hinna med föredragen och gå på mässan kan bli lite tajt då mässan "bara" är öppen 10- 18 på båtklubbsdagen. Men du väljer själv hur du vill lägga upp din Stora Båtklubbsdag och vilka föredrag du vill gå på. Deltagaravgiften för Stora Båtklubbsdagen är 295 kr/person och inkluderar föredrag, lunch och inträde till Båtmässan. ÖVBF avser att göra en gruppanmälan för klubbarna i vårt område, då är deltagaravgiften 200 kr för var tionde deltagare.

Från förbundets sida hoppas vi på att flera av våra klubbar kan tänka sig att övernatta i Göteborg för att gå på mässan under söndagen i stället. Då skulle vi på lördagskvällen kunna hitta på något skojigt tillsammans.

ÖVBF har ansökt hos SBU om ett bidrag till de deltagare från våra klubbar som väljer att lägga två dagar i Göteborg. Vi har ännu inte fått besked, men vi hoppas på att kunna erbjuda 1 500 kr per person för att hålla nere klubbens kostnader. Håll utkik på hemsidan www.ovbf.se där vi lägger upp infomation så fort vi vet mera.


Detta händer i vårt område

Nominera till Styrelsen

Inför årsmötet den 21 mars 2020 i Lundsbrunn vill vi utöka antalet styrelseledamöter från 5 till 7 st, och vi vill också gärna engagera fler medlemmar från klubbarna i olika arbetsgrupper.

Om fler klubbar nominerar fler personer bygger vi gemenskap och ökar möjigheterna att tillsammans skapa Det Goda Båtlivet. 


BAS-K - ny kurs på gång

Beskrivning av BAS-K, vårt administrationsverktyg som underlättar för alla våra klubbar.

Den 15 januari kommer ÖVBF att arrangera ett utbildningstillfälle i Otterbäcken både för nya användare och för mer vana klubbfunktionärer. 

Det finns ännu platser kvar. Passa på tillfället att lära dig mer. Utbildningen är GRATIS

Du hittar ett informationsblad om BAS-K här

 


ÖVBF:s hemsida är nu uppdaterad 

Under hösten har vår web-master Ingemar Andersson jobbat med att få lite ordning på vår hemsida efter det att den legat nere. Bl a har vi tagit en ny och kortare webadress. Den 23 dec läggs sidan upp och du kommer till sidan via https://ovbf.se/

Vill du komma i kontakt med vår webmaster direkt kan du kontakta Ingemar på telefon 070 525 70 60 eller via e-mail till
ingemar.gotene@hotmail.com.

Hela ÖVBF:s styrelse når du om du skickar ett e-mail till info@ovbf.se


Coboats är till för dig

Styrelserna för Östra Vänerns Båtförbund, Värmlands Båtförbund, Vänerns Västs och Dalslands kanal Båtförbund och Svenska Båtunionen har valt att samarbeta med Coboats efter att ha granskat och utvärderat olika alternativ för kommunikation inom  båtklubbarna.

Om ni i klubben vill ha mer information så kan ni kontakta Christer Bofeldt så kommer han till klubben och informerar om hur Coboats fungerar.


Uppdatering av Klubbinformation

För att få en samlad bild över hur det ser ut bland våra medlemsklubbar är det viktigt att ni att era uppgifter i BAS-K är riktiga. Tänk också på att klubben i januari ska ha lagt in antalet medlemmar som sedan ligger till grund för utdebiteringen av medlemsavgifter mm.

ÖVBF ser gärna att ni redovisar så många e-maiadresser och mobiltelefonnummer som möjligt för medlemmarna då detta underlättar när det gäller att få ut information. 

NOTERA GÄRNA KLUBBENS BESÖKSADRESS I BAS-K DÅ DET ÄR DENNA SOM STYR VAR KLUBBEN VISAS PÅ KARTAN PÅ HEMSIDAN.

Inbjudan till Båtriksdagen

Den 4-5 april är du välkommen till Båtriksdagen 2020 i Karlstad, här kommer lite praktisk information.

Program för Båtriksdagen 

Båtriksdagen genomförs på Elite Stadshotellet, Kungsgatan 22 i Karlstad. Anmäl dig via anmälningsknappen nedan senast 31 januari 2020 för att boende på Elite Stadshotellet ska kunna garanteras.

 


Årets sista nyhetsbrev från Vänersamarbetet.

ÖVBF stödjer Vänersamarbetet och länkar därför Årets Sista Nyhetsbrev som skickats till våra medlemmar, samarbetspartners och övriga som är intresserade av frågor kring Vänern. Här kan du läsa om senaste nytt från vår verksamhet, med ett särskilt fokus på vårt projekt Lake Vänern Grand Tour och arbetet med varumärket Vänern.


Annat aktuellt


Skaraborgs Föreningsarkiv

Så här inför årsbokslutet kan dat vara på sin plats att påminna om att alla båtklubbar som är anslutna till ÖVBF gratis får lagra sina dokument och handlingar hos Skaraborgs Föreningsarkiv i Lidköping.

Kontakta Ingemar Larsson i ÖVBF's styrelse eller sök mer information via hemsidan.Kontakt med ÖVBF

Förbundets postadress är:

ÖVBF
c/o Peter Rebscher
Målaregat 15
531 30 LIDKÖPING
admin@ovbf.se


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är funktionär i någon av ÖVBF:s medlemsklubbar eller för att du har anmält, och godkänts, som mottagare av våra medlemsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.