Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.

| Nr 3 december 2019 |


Tack för givande samarbete

Vi på Hälsokällan vill tacka för ett gott samarbete under 2019. Det är ett privilegie att få arbeta tillsammans med er allihop.

Det engagemang, den kunskap och öppenhet som vi upplevt i mötet med er är oerhört inspirerande och vi ser fram emot att få fortsätta samarbetet 2020.

Tillsammans gör vi skillnad!

En God Jul och Ett Gott Nytt År önskar vi er!

Hälsokällan


Heldagen om barns integritet 18 november

Tack för allt engagemang under kompetensutvecklingsdagen. Önskar du friska upp minnet kring innehållet hittar du material och presentationer från föreläsningarna i vårt Team "Barns integritet", i mappen "Utbildningar".

Här kan du läsa den senaste nyheten på uddevalla.se om vårt arbete.

Kick-off för värdegrunds- /integritetsarbetet på Hogstorps skola

Torsdagen den 5 december var det kick-off och alla elever på skolan, från förskoleklass till år 6, deltog tillsammans med all personal i en temadag kring skolans värdegrund. På kvällen var även skolans vårdnadshavare inbjudna till föreläsning på temat.

Läs mer om dagen


Föräldramöten och föräldrafoldern

Under hösten har rektorer och pedagoger tillsammans med Jessica från Hälsokällan träffat vårdnadshavare på föräldramöten och -råd för att berätta om arbetet med barns integritet på förskolorna. För att barnen ska ha så många viktiga vuxna med kunskap som möjligt runt sig, är möten med vårdnadshavare en viktig del i arbetet.

Arbetsgruppen har arbetat fram en folder med information till vårdnadshavare med exempel på vad arbetet med barns integritet kan innehålla och varför vårdnadshavarna är viktiga i detta arbete.


Nästa år

Under 2020 fortsätter styr- och arbetsgrupp att träffas kontinuerligt en gång i månaden för att att driva arbetet framåt och implementera riktlinjerna för arbetet med barns integritet i förskolan.

I april kommer en storföreläsning som handlar om pornografins konsekvenser för barn och unga att äga rum i Uddevalla. Det kommer att vara en förmiddags- och en eftermiddagsföreläsning. Både personal och vårdnadshavare kommer att bjudas in.

Under våren kommer vi att ta fram en affischserie som belyser olika situationer som handlar om integritet. Syftet med affischerna är att öppna upp för samtal med vårdnadshavare.

Nästa år kommer vi också att arbeta med en idébank för att samla goda exempel på arbetet med integritet på de olika förskolorna.


Bokpaket till alla förskolor

Alla förskolor som är med i utvecklingsarbetet har fått ett bokpaket med bilderböcker på temat integritet för att användas i barngrupp.

Vi ser fram emot att få höra alla roliga idéer för hur böckerna använts i undervisningen!


Hur pratar du?

"Hur pratar du" är en kampanj från UN Women som handlar om att skapa en medvetenhet kring vilka värderingar vi uppmuntrar. Språket är en nyckel till förändring – och du och jag och alla andra som pratar med barn kan vara en del av den förändringen.

Till kampanjens webbplats


Kalendarium 2020

4 februari 13.00-14.15 styrgrupp, 14.30-16.30 arbetsgrupp

3 mars 13.00-14.15 styrgrupp, 14.30-16.30 arbetsgrupp

14 april 13.00-14.15 styrgrupp, 14.30-16.30 arbetsgrupp

27 april föreläsning Pornografins konsekvenser för barn och unga

12 maj 13.00-14.15 styrgrupp, 14.30-16.30 arbetsgrupp

18 augusti 13.00-14.15 styrgrupp, 14.30-16.30 arbetsgrupp

22 september 13.00-14.15 styrgrupp, 14.30-16.30 arbetsgrupp

20 oktober 13.00-14.15 styrgrupp, 14.30-16.30 arbetsgrupp

9 november kompetensutvecklingsdag

24 november spridningskonferens

26 november spridningskonferens

2 december spridningskonferens

8 december 13.00-14.15 styrgrupp, 14.30-16.30 arbetsgrupp

För mer information, se uddevalla.se/barnsintegritet

eller Hälsokällans webbplats

Kontakta gärna Jessica Svensson,
projektledare Hälsokällan

 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du deltar i utvecklingsarbetet barns integritet eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.