Kommunförbundets nyhetsbrev. Problem att visa det? Öppna det i webbläsaren.

Barnrätt i fokus

Konferens om barnkonventionen 29 november

Årsskiftet närmar sig i rask fart och med det en stor förändring för kommunerna. Från och med den 1 januari blir nämligen Barnkonventionen lag, vilket ställer krav på att offentliga verksamheter ska vara barnrättsbaserade och ha ett barnrättsperspektiv i alla beslut.

Länsstyrelsen i Kalmar fick tidigare i år ett uppdrag av regeringen att stötta länets kommuner i implementeringen av den nya lagen i sina verksamheter. Tillsammans med kommunförbundet anordnades den 29 november en förberedande konferens för tjänstemän inom styrning och ledning samt förtroendevalda. 60 deltagare från kommunerna fick av Susanne Swärd en grundlig genomgång av konventionen och vad den innebär som lag. Susanne arbetar som människorätts- och barnrättsstrateg i Region Kronoberg och är verksamhetsledare för Rättighetsfokus. Hon har arbetat med mänskliga rättigheter i över 20 år, skrivit en rad handböcker om praktisk implementering av barnkonventionen i skola, förskola och socialtjänst.

På kfkl.se/barnkonventkfkl.se/vara-verksamheter/unga-och-utbildning/barnkonventionen/ hittar ni Susannes länktips från föreläsningen.

Vidare undersöker kommunförbundet efterfrågan och möjligheterna att ta fram ett kurspaket för kommunerna, med utgångspunkt i ”Vad innebär barnrättsperspektivet i mitt arbete?”. Kurserna kan utgå från de olika verksamhetsområden som särskilt påverkas av barnkonventionen, till exempel skola, förskola, kultur och fritid, stadsplanering och socialtjänst.


En inblick i projektet

Stefan från Eketorps borg samtalar med deltagaren Per.

Samverkan leder till arbete är ett projekt som ska göra att fler hittar till jobb, studier eller kommer närmare arbetsmarknaden. För att ge en bild av arbetet i de olika delprojekten har man tagit fram två filmer:

Om matchningsarbetet i Mörbylånga

Här får ni veta med om matchningsarbetet i Mörbylånga genom verkstadsledare Andreas Landtreter. Ni får också träffa en av våra arbetsgivare och höra mer från en av våra deltagare.

Om Sökandelotsen i Västervik

Filmen ger en bild av Västerviks arbete och delprojektet Sökandelots. Verkstadsledare Lotta Bäckström har arbetat praktisk med metoden i Västervik och här berättar hon om metoden och ni får höra en av våra deltagare och arbetsgivares upplevelser av projektet.


Inspirationsdag äldrefrågor

Vi bjuder in till en inspirationsdag med namnet Det blir så mycket bättre för sköra äldre i Kalmar län. Under dagen bjuds på goda exempel, teamarbete och föreläsningar på temat. Alla som är intresserade av äldrefrågor är välkomna!

Tid: Torsdagen den 27 februari

Plats: Forum, Oskarshamn


Länsdialog missbruk och beroende

Välkommen till en länsdialog om den nationella handlingsplanen mot missbruk och beroende för personer mellan 13 och 29 år.

Tid: Måndagen den 20 januari

Plats: Oskarshamns folkhögskola


Kurser och konferenser

Vi arrangerar möten, kurser och konferenser i länet inom en rad olika områden. Här är några exempel på vad som är på gång i början av nästa år:

  • Frontdesk English, 6 februari
  • Uppföljning av GDPR, 6 februari 
  • Att leda utan att vara chef, 10-11 februari 

Om barn som anhöriga

Under hösten genomfördes en seminarieserie i länet för att sätta fokus på barn som anhöriga. Seminarierna gav de cirka 200 deltagarna ny kunskap om förekomst och konsekvenser för barnen, men också möjlighet att hitta samarbetspartners i det viktiga arbetet att identifiera de barn som har behov av stöd.

Familjecentralsdialog

I november bjöd vi, tillsammans med Länsstyrelsen och Region Kalmar län, in till en familjecentralsdialog för att bidra till samverkan och erfarenhetsutbyte mellan länets familjecentraler. De 150 deltagarna fick själva identifiera vilka ämnen som de ville lyfta under dagen. Frågor som gemensamma målbilder, stärkt HBTQ-perspektiv, lägga tid på rätt saker, nå de mest utsatta och barn och föräldrar med högt BMI diskuterades.

Ett viktigt resultat från dagen är att flera arbetsgrupper bildades. De ska jobba vidare med några av de mest prioriterade frågorna tillsammans med utvecklingsledarna inom Barn och unga på Kommunförbundet och Region Kalmar län. Dessutom skapades nätverk både för socialtjänst och öppna förskolor på familjecentraler.


Förskoledagarna

Runt 100 pedagoger deltog i de temadagar som AV-Media anordnade för länets förskolor under oktober. På temat digital pedagogik dök man ner workshops om programmering, film i förskolan, ipad och appar och digitalt berättande med rörliga bilder och green screen.

Många workshoppar blev snabbt fullbokade och i den utvärdering som gjorts efteråt kan konstateras att man gärna vill ha återkommande temadagar. 

Det material och tips som våra IKT-pedagoger använde under förskoledagarna finns samlat på vår webbplats. Kika gärna i Resursbanken eller i Testrummet 


Splitvision

Skolans stora omställning till digitala nationella prov pågår för fullt runt om i landet och så även i Kalmar län. I början av november hölls ett möte på AV-Media med nätverket Splitvision, ett nätverk främst för personer som arbetar på förvaltningsnivå med IT och IKT eller som skolledare. Till detta möte var även kommunernas IT-chefer inbjudna för att diskutera de utmaningar som finns för skolan vad gäller kommande digitala nationella prov. Minneanteckningar och annan info finns på avmkl/skolutveckling

Kalmar gymnasieförbund samt Vimmerby kommun deltar med olika verksamheter i Skolverkets försöksverksamhet kring de nationella proven. Skolverket presenterar information kring arbetet och förväntningar på huvudmännen kring detta område på sin webb och informationen uppdateras kontinuerligt.


Kommunförbundet Kalmar län
0480-45 67 00
info@kfkl.se
www.kfkl.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du ingår i vårt nätverk eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.