Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev från Läkare för Miljön

Bästa miljövänner!

LfM fortsätter att växa!

Under 2019 har vi fått 50 nya medlemmar. Vi är nu 230, vilket kanske inte låter så mycket, men är ändå rekord. Det är både unga engagerade småbarnsföräldrar som tänker på sina barns och patienternas framtid och väletablerade specialister med miljöintresse som äntligen upptäckt föreningen. 

Vi i styrelsen känner ett stort ansvar för att ta hand om och kanalisera entusiasm, idéer och kompetens hos nytillkomna kollegor. Bl a av den anledningen ordnade vi ett planeringsseminarium 5/10 (Se mer nedan).

Nu har vi lokalavdelningar i Värmland, Dalarna, Gävleborg, Jämtland/Härjredalen, Skåne och på nätet (#doctorsforfuture). Dessutom snart i Umeå och sedan länge väletablerad verksamhet i Göteborg och Stockholm/Uppsala. Varje lokalavdelning har en representant adjungerad till styrelsen men driver för övrigt sin egen agenda, ofta i samarbete med respektive regions miljöavdelning. Det känns som att tusen blommor blommar till gagn för patienterna och miljön.

Sven Blomqvist

Ordförande


Sofia Hammarstrand föreläser om Klimat och Hälsa

Idé- och planeringsseminarium i Stockholm 5/10.

En lördag i början av oktober samlades 40 gamla och nya medlemmar, inklusive hela styrelsen, för att låta sig inspireras och dra upp riktlinjerna för föreningens fortsatta verksamhet. Bl a en delegation på 4 personer från Östersund och ett gäng gynekologer från Danderyd. Genom Margareta Falk Hogstedt, emerita i styrelsen, hade vi fått låna en  ljus och rymlig kvarterslokal precis vid Hammarbyhamnen på Södermalm i Stockholm.

Förmiddagen ägnades åt föreläsningar för att ge en bakgrund och redovisa en del av vad vi gjort hittills. Först ut var Sofia Hammarstrand, doktorand på Arbets- och Miljömedicin i Göteborg. Hon pratade om Klimatutmaningen ur medicinsk synvinkel, en föreläsning som hon hållit och finslipat många gånger för både studenter och kollegor i olika sammanhang. Björn Fagerberg pratade om Hållbar sjukvård, inte minst om de imponerande resultat som man uppnått i ett mångårigt, nationellt projekt i England. Staffan Mårild talade om Klimatförändring, fetma och malnutrition med utgångspunkt från en stor artikel i Lancet som resulterade i en debattartikel i DN i somras. Referat av och bildmaterialet till alla 3 föreläsningarna finns på föreningens hemsida. Se denna länk.

Efter pausgymnastik, som leddes av moderatorn Maria Wolodarski, berättade representanter för lokalföreningarna och sina mångskiftande och imponerande verksamheter. Flera har på kort tid samlat ett stort antal kollegor med återkommande möten och egen FB-sida. Bland ämnen som man arbetar med märks Grön vårdcentral, klimatsmarta resor, patientmat, engångsmaterial, utsläpp av lustgas och miljöinformation till personal och allmänhet. Respektive regions miljöenhet är mycket lycklig över att läkare engagerar sig i miljöarbetet. Vindar Fritzell, vår student i styrelsen, redogjorde för miljö-och klimataktiviteter bland studenter i Lund och Malmö. Referat av alla presentationerna finns på hemsidan.

Efter lunchpaus med vegetarisk wrap delade vi upp oss i 5 grupper. Med ordförande och sekreterare spånade och diskuterade vi fritt om vad och hur föreningen  skall arbeta framledes med miljöfrågorna. En stor mängd frågor och idéer kom fram. Varje grupp valde sedn ut 1-2 ämnen som man vill arbeta vidare på. Information om hälsovinster av klimatomställning till politiker på hög nivå, t ex ordna en hearing på riksdagen. Klimatupprop från läkare och läkarstudenter via debattartikel och FB-sida. Klimatläkarna sprider information via en podcast om Klimat och haälsa och Hållbar sjukvård. Nationell grupp som driver projekt för Hållbar sjukvård ad modun NHS i England. Växtbaserad föda (se mera nedan ang. kost). Studentundervisning på alla studieorter. Artikel i LT om lokalföreningarnas aktiviteter. Webbaserad plattform med information, föreläsningar mm som stöd för lokalföreningar och andra. Utförligt referat av grupparbetena finns på hemsidan.

Efter en livlig diskussion om hur vi går vidare avslutades dagen med information om ett planerat nationellt möte om Hållbarsjukvård 2020. Se nedan.

Moderatorn Maria sammanfattade dagen som blev succéartad med många nya idéer oh uppslag för föreningens fortsatta veksamhet.

 

Lunchpaus vid Hammarbyhamnen.

Nationell konferens om Hållbar sjukvård 2020

Föreningen har länge arbetat med Hållbar sjukvård. 2018 hade Läkartidningen ett temanummer om detta med Björn Fagerberg som redaktör. Björn har nu utarbetat ett förslag till en nationell konferens som riktar sig till politiker, beslutsfattare på departement och myndigheter, miljöchefer  på regionerna och intresserade läkare. Styrelsen har sedan arbetat vidare med detta och kontaktat tänkbara föreläsare. Alla har tackat ja, inklusive Göran Stiernstedt, SKL (SKF) och Nordic Center for Sustainable Healh Care. 

Att arrangera en nationell konfereens är ett omfattande arbete och vi kontaktade därför Sv Läkaresällskapet som har stor erfarenhet av stora möten och vackra lokaler som är centralt placerade. Till vår stora glädje har SLS häromdagen tackat ja till att arrangera konferensen! Dock inte förrän hösten 2020, preliminärt november. Vi får använda tiden till att finslipa programmet och återkommer då planerna tagit fastare form.


Kostgrupp inom LfM

I anledning av debattartikeln i DN: "Klimatförändring och fetma - delar av samma epidemi" intervjuades Ellinor Berg och Staffan Mårild i Johan Landgrens pod Evolution Show i september. 

Därefter har en kostgrupp bildats. Den leds av Caisa Laurell och förutom Ellinor och Staffan ingår Bertil Hagström och Annie Sjöblom. Gruppen har just startat men har reglbundna möten och avser att skicka ut en enkät till läkarkåren om kunskaper och intresse av kostfrågor.


Sänkt medlemsavgift i LfM 2020!!

Vid årsmötet i mars i år bestämdes att årsavgiften 2020 för legitimerade läkare skulle sänkas till 200 kr. Anledningen var att stimulera medlemstillväxten och att föreningens ekonomi är god. Avgiften för övriga kategorier är oförändrad.

Således: Årsagiften 2020 är 200 kr för läkare.November 2019


Ändrad adress?

Glöm inte meddela ändrad e- och postadress till info@lakareformiljon.se.


Glömt medlemsavgiften 2019?

Läkare 300 kr. De som betalar nu anses ha betalt avgiften även för 2020.

Övriga i sjukvården 200 kr
Studerande 100 kr 
Stödmedlem 500 kr

Plusgiro 14 43 65-4

Swish 123 458 57 09

Glöm inte namn, födelsedatum, e-adress!


Läkare för Miljön

Hållbar utveckling för bättre folkhälsa

www.lakareformiljon.se

Facebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.