Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Krinovas VD har ordet | November 2019

Känner mig stolt som VD för Krinova att nu ha släppt den andra upplagan av Krinovas Effektrapport. I den kan ni läsa om effekterna av Krinovas samlade verksamhet, hur företagen som använt Innovationsarenan på Krinova kollektivt presterat och attraherat kapital. Bl a har de bolag som Krinova haft förmånen att få arbeta med skapat drygt 500 nya jobb under 2018 och det är över lag god tillväxttakt i bolagen.

Swedish Incubators & Science Parks är en branschorganisation som samlar knappt 70 medlemmar över hela Sverige. Som science park och inkubator är man ofta det enda offentliga bolaget av sitt slag i en stad av Kristianstads storlek, så att kunna diskutera och utbyta erfarenheter med kollegor på andra orter är viktigt. Inte minst när det gäller hur vi på bästa sätt kan mäta vårt resultat och våra effekter.

Det som komplicerar mätandet är bl a hur affärsmodellen ser ut för oss som Inkubator och Science Park. Det är den som på en operativ nivå styr vad vi gör och varför. Som bolag kallas vi för intermediärer för att vi verkar i mellanrummet mellan näringsliv, akademi och offentlig sektor med syftet att arbeta för fler och växande företag.

Att vara en innovationsdrivande nod är Krinovas affärsidé. Det innebär att vi ska identifiera samhällsutmaningar att lösa, katalysera utveckling genom att få företag att innovera och skapa attraktionskraft för den region vi verkar i. En affärsidé som kräver samarbeten och partnerskap av många olika slag.

För att drifta Krinova är affärsmodellen organiserad i tre olika logiker, en för respektive verksamhetsområde. Mötesplatsen med aktiviteter av olika slag (drygt 1700 med 26 000 deltagare 2018) och service som erbjuds hyresgäster, betalar företag och andra organisationer för. Innovationsarenan är verksamhetsfinansierad av uppdragsgivare; de sex kommunerna i nordöstra Skåne, Region Skåne och Högskolan Kristianstad. Denna finansiering möjliggör att Krinova kan erbjuda inkubationsstöd till nya företag och innovationsstöd till växande företag. Stödet erbjuds till alla typer av företag i nordöstra Skåne med upp till 250 anställda, till livsmedelsrelaterade företag i hela Skåne och till alla studenter och forskare på högskolan. Krinovas tredje verksamhetsområde, Profilområdet, är det största, det står för drygt 50 % av Krinovas omsättning. Detta område är externt finansierat via olika typer av uppdrag och projekt, från lokala till internationella.

Precis som vilket bolag som helst, även då det inte drivs i vinstsyfte, har Krinova AB kravet på sig att leverera till sina finansiärer i specifika uppdrag. Utmaningen är att leverera i dessa uppdrag och samtidigt vara sann sin affärsidé, att vara en innovationsdrivande nod som skapar tillväxt och attraktionskraft i en region. Och precis som för vilket bolag som helst så är det mycket som ska levereras med begränsade resurser. I Effektrapporten pratar vi om Krinovas ROI (Return On Investment). De offentliga medel som investeras i Krinova (i Innovationsarenan och genom offentliga projektmedel) och som kan mätas i form av ökade skatter och sociala avgifter i de bolag som vi arbetat med. 

Det är en mycket långsiktig investering och satsning man gör när man bestämmer sig för att bygga en inkubator och science park. Det är många relationer som ska byggas upp och vårdas för att ett innovationsklimat ska utvecklas på bästa sätt. Och åter igen, jag är mycket stolt att kunna presentera en effektrapport som visar att Krinova idag ger fem gånger pengarna i ROI.


Krinovas Effektrapport för 2018

Som ni läste i VD har ordet så är den nu klar Krinovas Effektrapport för 2018. Rapporten visar i ord och grafik de värden som skapats i företagen som fått stöd av Krinova. Effektrapporten tas fram årligen på hösten och kompletterar Krinovas årsredovisning som publiceras till stämman på våren.

›› Här hittar ni rapporten


Emergi – kost, idrott och hälsa

Kost, idrott och hälsa och vad just du ska äta för att må bra, det är vad företaget Emergi handlar om. 

För tre år sedan startade Emma Martner företaget Emergi och har inledningsvis drivit företaget parallellt med anställningar som dietist respektive idrottslärare. Men efterhand som förfrågningarna växt så bestämde sig Emma i somras för att tiden var mogen att säga upp sig från sin anställning och satsa fullt ut på företaget.

Som tidigare elitidrottare har Emma flera uppdrag kopplat till idrott bl a som kostrådgivare för svenska landslaget i friidrott och norska orienteringslandslaget men erbjuder även föreläsningar och individuell rådgivning. Emergi har också utvecklat ett koncept som vänder sig direkt till företag, som en del av företagens friskvård där föreläsningar varvas med individuell rådgivning och praktisk workshop kring matlagning.  

– Jag upplever att många vet vad de ska äta men svårigheten är att få in det i vardagen. Faktum är att ett kostråd ger ingen effekt förrän det ligger på tallriken och det är här jag kommer in, säger Emma Martner, legitimerad dietist och grundare av Emergi.

Bra mat handlar inte om quick fix och dieter – utan om vanor som fungerar varje dag. Här bjuder Emma på tre tips:

• Planera mera – veckohandla, veckomeny, ta med mellanmål till jobbet

• Sätt rimliga mål när det gäller tränings- och matvanor – då håller det längre

• Färdiga råkost/salladsblandningar, frysta grönsaker och hållbara rotfrukter som morötter är enkla knep för att få med grönsaker till lunch och middag.

Gårdsfisk första externa fiskanläggning

I november nådde Gårdsfisk ytterligare en milstolpe. Då stod fiskuppfödningsanläggningen på Maltesholm klar, den första externa fiskanläggningen. Gårdsfisk skriver själva på sin Facebook sida: ”Nu tar vi steget vidare och har precis driftsatt den första externa fiskuppfödningen. Sedan 2016 har detta varit ett av våra största mål och nu kan vi äntligen lansera hela vårt Gårdsfisk-koncept. Får säga att vi är mycket nöjda med de nya systemen och att äntligen vara igång”

I november uppmärksammades också Gårdsfisk med Region Skånes miljöpris, ett pris som de delade med Marint Kunskapscenter i Malmö. Grattis båda!

Grattis SvB Tyringe till Innovationspriset i Hässleholm

SvB Tyringe har uppmärksammats med Innovationspriset i Hässleholm för sin teknik att rena och återanvända vattnet med mobila reningsverk vid industrisanering. Innovationspriset delades ut av Krinova Incubator & Science Park den 22 november i samband med Galakvällen i Hässleholm.

SVB Tyringe är ett familjeägt företag som startade som ett blästrings- och måleriföretag, men har i dag utvecklats till en miljöservicepartner för industri- och byggbranschen. Utifrån ett miljötänk har företaget utvecklat en teknik med mobila reningsverk där vattnet kan renas och återanvändas vid industrisanering, vilket gör att vattenförbrukningen bara blir en bråkdel av vad den annars skulle vara.

– Vi märker en stor efterfrågan på den mobila reningstekniken, både som en effekt av en ökad miljömedvetenhet hos våra kunder men också som en följd av myndigheternas allt strängare miljökrav, säger Jörgen Persson, vd för SvB Tyringe.

›› Läs mer


Sara Rosqvist från Äspinge Kött, en av de tolv lantbrukare som deltar i projektet Framtidens hållbara livsmedelsproduktion.

Satsning på kunskap och innovation ger primärproducenter stärkt konkurrenskraft 

I jordbruksverkets utvärdering och uppföljning av livsmedelsstrategin från 2019 står det att konkurrenskraften har minskat i den svenska livsmedelskedjan till följd av minskad lönsamhet. Den minskade lönsamheten märks framförallt inom primärproduktionen och livsmedelsindustrin. 

Både Jordbruksverket och Krinova framhåller att satsningar på kunskap och innovation är förutsättningar för förbättrad lönsamhet. Därför är vi väldigt glada att vi med finansiering av Jordbruksverket och i samverkan med LRF Skåne och tolv kunniga och kreativa skånska lantbrukare får möjlighet att driva projektet ”Framtidens hållbara livsmedelsproduktion”. Kärnan i arbetet är de attraktiva mervärden som redan idag finns i den svenska livsmedelsproduktionen och målsättningen är att med utgångspunkt i dessa mervärden formulera och sjösätta innovativa pilotprojekt som levererar stärkta ekonomiska förutsättningar för primärproducenterna. Under resan arbetar vi tillsammans och bygger vidare på primärproducenternas kunskap och handlingskraft. Vi tar hjälp av Krinovas verktygslåda för innovation och samverkar med hela branschen. 

Vi ser fram emot en spännande resa!

Så kan jordbrukets konkurrenskraft stärkas

Innovation återkom också som en viktig faktor när LRF bjöd in forskare, nationalekonomer och andra till ett offentligt möte i Lund, för att diskutera jordbrukets konkurrenskraft. 

›› Se filmen med några röster som summerar mötet (3 min)


Kick-off BASE (Baltic Sea Biogas Alliance)

I november var det kick-off för projektet BASE (Baltic Sea Biogas Alliance) på Krinova. En kick-off som också bjöd på studiebesök på biogasanläggningen Karpalund. Under två dagar samlades representanter från Sverige, Lettland, Litauen, Ukraina och Polen för att diskutera utvecklingsområden för biogasen bortom subventioner.

– Biogas spelar en viktig roll i en cirkulär ekonomi. Projektet ligger också i linje med Kristianstads kommunstyrelses strategi att bygga partnerskap nationellt och internationellt, utveckla testbädd och technical visits kopplat till biogas. Det har varit givande dagar där vi har identifierat gemensamma utmaningar och utvecklingsbehov. En viktig del i projektet är också att ta del av varandras erfarenheter och i projektet finns en spännande mix av kompetenser, säger Karl-Erik Grevendahl, ansvarig KrinovaMILJÖ.

Syftet med Baltic Sea Biogas Alliance är att förbättra deltagande organisationers kapacitet och kompetens inom biogasområdet. Målet är också att upprätta en stark och konkurrenskraftig allians kring Östersjön där deltagarna representerar både offentliga och privata organisationer.

Krinova är projektägare till projektet Baltic Sea Biogas Alliance som finansieras av Svenska Institutet.


Växtlighet inspirerar gestaltningen av nytt badhus

Konstnären Ann Lislegaard har inspirerats av naturen i området kring Krinova och Vattenriket och skapat stiliserade blommor för att smycka utanför och inne i badhuset. Den speciella floran och biotopen i området kommer att smälta väl ihop med badhuset. Den konstnärliga gestaltningen är skapad speciellt för badhuset. Ann Lislegaard är baserad i Köpenhamn och arbetar med bland annat 3D – animation, 3D – print, teckning, foto, ljus och ljud. 

Kristianstads nya badhus ska vara klart sommaren 2022 och kommer att byggas precis utanför Krinova.


Meetup #4 på temat proteinskifte

Intresset var stort när Krinova bjöd in till meetup, nätverksträff, på temat proteinskifte. Denna årets fjärde träff för matföretagare hölls på den ekologiska växtodlingen Fagraslätt, där Per Modig visade och berättade om gårdens verksamhet och utveckling av bl.a. svenskodlad quinoa och baljväxter.

I takt med ökat fokus på hållbarhetsfrågor kopplade till vad vi äter så ökar också utbudet av alternativa proteinkällor. 

– Innovationstakten kommer att öka. Det finns ett stort utrymme på marknaden för hållbara proteiner. Jag tror att vi kommer att se helt nya råvaror, tillagningssätt och sätt att producera de, säger Jens Almqvist, business designer på Krinova Incubator & Science Park.  

Företagarna Bärta, Maisha Deli och Lupinta, som erbjuder alternativa proteinkällor, fanns också på plats och berättade om sin väg från idé till produkt.

Anna Lundström från Maisha Deli beskrev hur hon blev kär i en vegan, hade ostar som en liten last och började utveckla vegansk ost. Nya innovationer föds på alls tänkbara sätt.

– Jag vill erbjuda 100 % växtbaserad njutning med mina ost- och smörprodukter som är gjorda på mandelyoughurt. Verksamheten växer med nya kunder hela tiden och jag ser ett stort intresse. Nu utvecklar jag även produkter gjorda på baljväxter som även nötallergiker kan äta. Dessa kommer förhoppningsvis legotillverkas i större skala så det är väldigt spännande, säger Anna Lundström.  

Idén till Lupinta och tempehn föddes på ett Food Hack som Krinova arrangerade för ett och ett halvt år sen. Bakgrunden är att minska importen av soja och använda lokalt växande sötlupiner.

– Från att vi kom på idén för ett och ett halvt år sen så finns vi nu på ett flertal olika ställen, bland annat hos Ica Söder i Malmö och Grönsakshallen Sorunda. De är ett av dotterbolagen till Martin&Servera, vilket är Sveriges ledande restauranggrossist, säger Eslam Salah, grundare av Lupinta.

 

Detta var årets sista meetup, men håll utkik nästa år blir det fler träffar för matföretagare. Ta chansen till nätverkande och att ta del av det senaste inom livsmedel, företagande och trender.


Gastronomistudenter smaksätter Högskolan Kristianstad

Går det att smaksätta ett varumärke? Och hur smakar i så fall Högskolan Kristianstad? Det spännande uppdraget fick gastronomistudenterna när de skulle ta fram en äppelmust för högskolans speciella tillfällen.

›› Läs hur det gick till när högskolan fick sin egen must

Testbädd Balsgård kan du som företagare utveckla nya drycker och andra livsmedel. Vill du veta mer om hur du kan få hjälp att ta din produktidé till verklighet kontakta Emilie Sellman, business designer Testbädd Balsgård emilie@krinova.se, 0730-68 38 99.


Extra finansiering för företag inom livsmedelskedjan

Vinnova har ett regeringsuppdrag att inom ramen för livsmedelsstrategin stimulera att fler kommersiellt gångbara innovativa produkter och tjänster når marknaden genom till exempel nya företag, licensiering eller utveckling av existerande företag. Därför bjuder Vinnova in företag inom livsmedelskedjan att lämna in intresseanmälan för att verifiera sin nästa affär. Företag inom livsmedelskedjan kan anmäla behov för att i etapper om upp till 100 000 kr verifiera och utveckla sin nästa innovation. 

›› Mer information


Vi välkomnar fyra nya medarbetare

Jan Persson börjar som business designer och projektledare för WISA. 

Caroline Danielsson (70 % tjänst) och Heléne Tuvesson (30 % tjänst), kommunikatörer som vikarierar för Sofia Nilsson som är föräldraledig.

Elin Hansson, Ansvarig Food Community Event vikarierar för Elin Carleke, som är tjänstledig 9 månader fr o m 1 december.

Från vänster Caroline Danielsson, Jan Persson, Elin Hansson och Heléne Tuvesson.

Nya hyresgäster

Vi välkomnar JNCI Travels AB som ny hyresgäst på Krinova i november. JNCI Travels arbetar med resor till festivaler och sitter i byggnad K3 på Krinova.


Om Krinova Incubator & Science Park
Krinova driver nytänkande och skapar jobb och tillväxt. Det gör vi genom att omvandla samhällsutmaningar till innovationsprojekt, engagera företag, offentlig sektor och akademi i samverkan som leder till långsiktig och hållbar utveckling. 

Vi är en mötesplats för människor och idéer och erbjuder innovations- och utvecklingsstöd till såväl företag som ännu befinner sig på idéstadiet till etablerade företag. Inom profilområdet mat – miljö – hälsa skapar vi samarbeten och projekt på regional, nationell och internationell nivå. Under drygt tio år har vi drivit olika livsmedelsrelaterade initiativ och är Sveriges största och första inkubator och science park med fokus på livsmedel. Krinova ägs av Kristianstads kommun och Högskolan Kristianstad och är en av de ca 65 medlemmarna i den nationella branschorganisationen Swedish Incubators & Science Parks (SISP). 

facebooklinkedininstagramyoutubehomepage

Du får detta nyhetsbrev eftersom att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. | Tipsa en vän om att bli prenumerant här