Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev december 2019


På gång:

29 januari 2020

Demonstration och diskussion om Min vårdplan cancer på 1177.se

Plats: Regionalt cancercentrum Sydöst, Linköping

3 februari 2020

Nationella cancerstrategin 10 år

Plats: Aula Medica, Karolinska Institutet, Stockholm

12 mars 2020

Regionmöte prostatacancer

Plats: Hotell Ronja, Vimmerby

27 mars 2020

Regionalt REK-möte ÖGI-cancer

Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta

2 april 2020

Save the date - MDK projekt - är vi framme?

Plats: Hotell Rådmannen, Alvesta

15 maj 2020

Samverkansmöte ÖGI och NGI

Plats: Hotell Högland, Nässjö


För anmälan och mer "På gång" besök vår kalender


Regeringen och SKR överens om treårig satsning för jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård

Regeringen och SKR har träffat en överenskommelse om att under 2020 fortsätta arbetet för en mer jämlik, effektiv och tillgänglig cancervård. Förutsatt att riksdagen ställer medel till förfogande är överenskommelsen treårig och ska finansieras med 500 miljoner kronor per år 2020–2022.

Läs mer här.


Topplista december 2019 publicerad

RCC Sydöst har publicerat senaste topplistan den 4 december 2019. Topplistan redovisar i vilken grad klinikerna klarar sitt uppdrag att rapportera in till Cancerregistret och Palliativregistret. RCC Sydöst skickar efterforskningslistor till alla kliniker i sydöstra sjukvårdregionen för att stötta klinikerna att hitta saknade canceranmälningar och därmed förbättra sin täckningsgrad.

Gå in här och titta hur din klinik ligger till!

Läs mer här


Nationella cancerstrategin 10 år – nu tar vi sikte på 2030!

RCC i samverkan och Socialdepartementet uppmärksammar att nationella cancerstrategin fyllt 10 år. Varmt välkommen den 3 februari 2020 till en fullspäckad dag med inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte i Aula Medica på Karolinska Institutet i Stockholm!

Begränsat antal platser - anmäl dig nu.

Program finns här.


Mats Persborn, ny processledare nedre GI

Mats Persborn arbetar som överläkare med inriktning colorektalkirurgi i Norrköping sedan 2014, men kommer under våren 2020 att tillträda tjänsten som verksamhetschef för den länsgemensamma kirurgkliniken i Region Jönköpings län. Innan detta har han arbetat länge på kirurgkliniken i Eksjö.

Från och med den 1 augusti jobbar han även hos RCC Sydöst som processledare för nedre GI.
– Jag har alltid intresserat mig för ledarskapsfrågor och framför allt utvecklingsarbete och har haft många idéer och synpunkter kring hur vi kan förbättra vår verksamhet än mer, säger Mats. De främsta uppgifterna i min roll som processledare kretsar kring RCC Sydösts sex patientlöften. Jag vill jobba med ledtider och se till att patienten får behandling i rätt tid.

Mats har också erfarenheter från Danmark och deras motsvarighet till våra Standardiserade vårdförlopp (SVF), ”Pakkeforløb”.
– Hela deras verksamhet kretsar kring ett ”Pakkeforløb-tänk”. Jag tror att kontaktssjuksköterskorna och koordinatorfunktioner kommer att vara en nyckel i detta arbete, säger Mats. Jag hoppas kunna sätta lite avtryck, hjälpa till och underlätta för våra klinker i Sydöstra sjukvårdsregionen att göra ett ännu bättre jobb för våra patienter, avslutar han.


Analys av utvecklingsområden på barncancerområdet

Sveriges sex barncancercentrum har med stöd av RCC gjort en analys av hur barncancervården kan utvecklas. Det har resulterat i en rapport med en rad konkreta förslag som lämnats till Socialdepartementet.

Läs mer här.

Kvalitetsregister för inkontinensimplantat driftsatt

På luciadagen, den 13 december, driftsattes Inkontinensimplantatregistret (IIR) som är en del av Nationella prostatacancerregistret (NPCR). IIR innehåller uppgifter om operationer med implantat mot urininkontinens.

Läs mer här.


Sju reviderade SVF publicerade

Sju standardiserade vårdförlopp (SVF) har uppdaterats under 2019 och är nu publicerade på webbplatsen för införande under 2020.

Läs mer här.


170 SVF-miljoner till regionerna

Regeringen har beslutat betala ut den andra delen av årets stimulansmedel till regionerna för arbetet med att korta väntetiderna i cancervården. Samtliga regioner får ta del av medlen som fördelas enligt befolkningsmängd.

Läs mer här.


Vårdprogram

Reviderade vårdprogram, godkända och publicerade:

Remissrunda för reviderade vårdprogram:

  • Cancer utan känd primärtumör (CUP)
  • Prostatacancer (även SVF)

Remissrunda för nya vårdprogram:

  • Palliativ vård av barn
  • Binjuretumörer

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


Kontakt med RCC Sydöst jul och nyår

RCC Sydösts kansli har förutom under helgdagar stängt den 23, 27 och 30 december. Vi ber er därför ha överseende med att det kan ta lite längre tid att få svar än vanligt.

Vill du komma i kontakt med oss, hör i första hand av dig till:

rccsydost@regionostergotland.se eller 010 – 103 35 05.
Övriga kontaktuppgifter hittar du här.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Följ utvecklingen på vår webbplats. Gör oss gärna till favorit!

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev här.