Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

ISACA Sverige Månadsbrev

Välkommen till månadsbrevet för november. Denna månad har vi samlat in lite nytt om vad som händer inom våra områden.


Några ord från ordföranden

Inledningsvis måste jag bara tacka alla som deltog på årets ISACA-dag, vilken blev fullsatt med fler deltagare än vad känner till att vi har haft tidigare. Under dagen berörde vi den amerikanska lagstiftningen Cloud Act samt Cyber Security generellt och med flera fördjupningar. Jag vill också tacka våra sponsorer Zacco, Transcendent Group, Molndrift, OneTrust och HCL samt alla aktiva som ställde upp som funktionärer.

Med konferensdagen bakom oss tar vi nya tag för nästa år då vi kör ISACA Dagen 2020 som vi arrangerar torsdagen den 19 november. Vi behöver givetvis din hjälp att forma denna dag och i månadens undersökning fokuserar vi på vad du vill ha ut av denna traditionella konferensdag.

Utöver de ämnen som vi berörde den 7 november på ISACA-dagen är det läge att titta på andra områden och att förenkla vårt dagliga arbete är något som vi alla gör i någon form. Ibland blir det till det bättre och ibland till dumhet. När det gäller teknologi har vi sett hur skalfördelar påverkar hur vi använder IT-infrastruktur med outsourcing och molnleveranser. När det gäller systemutveckling har vi olika typer av plattformar och utvecklingsverktyg som kan effektivisera utvecklingsprocessen. Som en naturlig fortsättning på applikationskontroller och systemutveckling lyfter vi fram några exempel på detta i månadens faktaavsnitt.


Medlemsmöte i Malmö – Kvantitativ riskanalys

I samverkan med SigSecurity bjuder in till medlemsmöte den 28 november:

Vi behöver mer kvantitativ riskanalys!

En riskanalys ska ge ett beslutsunderlag för säkerhetsinvesteringar, och ligger till grund för allt efterföljande säkerhetsarbete. Men varför använder IT-branschen så ofta ovetenskaplig metodik för riskanalys?  Den 28/11 finns chansen att lära mer om kvantitativ riskanalys och simulering, som på ett förvånansvärt enkelt sätt kan ge ett bättre beslutsunderlag!

Du registrerar på på via hemsidan eller använd denna länk


Medlemsmöte i Göteborg – Artificial Intelligence: Hype or reality?

I samverkan med Dataföreningen Väst bjuder in till medlemsmöte den 28 november:

On a daily basis we are reading about how “Artificial Intelligence” is taking over mankind. Are we close to extinction? How did we start with AI and where are we standing today? What is the definition of an intelligent agent? Are AI and Machine Learning two interchangeable terms? What we do not know? How does the development in the field of AI going to affect audit? Is it a hype or reality…

 Du registrerar dig hos IDG men du når länken via hemsidan eller använd denna länk


Föranmälan till ISACA Arctic Conference 15-17 april 2020

Vårt norska ISACA chapter har tagit ett initiativ till att arrangera Arctic Conference, en nordisk ISACA konferens i Longyearbyen, Svalbard (Spetsbergen). Konferensen hålls den 15-17 april 2020 och arbetet med planering har påbörjats.

Av talarna på konferensen kan vi nu nämna:

 • Tichaona "Tich" Zororo
 • David Samuelson, ISACA CEO
 • Tobias Schrödel
 • Ramses Gallego

Priset för deltagande är 10 000 NOK, resa bokas av dig som deltagare och det ingår inte i detta pris. Det går at anmäla sig genom att skicka e-post till vicepresident@isaca.se i avvaktan på en officiell anmälningssida. 


Fakta – Visuell och förenklad systemutveckling

Vi tog upp systemutvecklingsmodeller månadsbrevet för februari i år där bland annat Rapid Application Development och Extreme Programming nämndes. Detta tillsammans med att vi lyfte fram Applikationskontroller i septemer, går vi ett steg vidare och berör olika former av utvecklingsmiljöer där det krävs mindre och vissa fall ingen kunskap om programmering.

Vi har några exempel här med länk till en sida som kan beskriva det lite mer.

Low-code development platform (LCDP):

https://michalguzowski.pl/what-are-low-code-development-platforms/

End-user computing (EUC)

https://www.techopedia.com/definition/11493/end-user-computing-euc

End-user development (EUD):

https://www.interaction-design.org/literature/book/the-encyclopedia-of-human-computer-interaction-2nd-ed/end-user-development

Flow-based programming (FBP):

https://jpaulm.github.io/fbp/

Visual Programming Language (VPL):

http://foldoc.org/visual%20programming%20language

 


Månadens undersökning

Arbetet med ISACA Dagen 2020 har redan startat och vi behöver din hjälp att forma konferensen

https://www.surveymonkey.com/r/2JZBW5S

Föregående månads undersökning handlade om medlemsaktiviteter och vi har tyvärr haft en låg svarsfrekvens och kan egentligen inte dra några riktiga slutsatser. Men den indikation som vi har kunnat se är att frukostmöte är vad som efterfrågas.


Aktiva medlemmar - Aktiviteter utanför Stockholm, Göteborg och Malmö

Vår verksamhet bygger på ideellt arbete där vi tillsammans drar nytta av våra kunskaper och delar våra erfarenheter. Med jämna mellanrum får vi frågor om varför vi inte arrangerar aktiviteter utanför Stockholm, Göteborg och Malmö. Tyvärr är det enkla svaret att tiden inte räcker till, men det innebär inte att vi inte vill göra det. Så nu kommer en direkt utmaning.

Bor du på annat håll i landet och skulle vilja ha ett medlemsmöte, hör av dig till oss!

Vi kan hjälpa till med att hitta talare och tillsammans skapa ett arrangemang. Vi agerar också i ett eko-system med andra ideella organisationer och kan därför samverka för att få ihop fler deltagare.

Känner du dig manad, hör av dig till program@isaca.se eller ordforande@isaca.se

 


Kommande aktiviteter och utbildningar

 • Medlemsmöte - Vi behöver mer kvantitativ riskanalys!, 28 november 2019, Malmö (flyttat från september)
 • IT Security Insights/Cloud Security Alliance, 30 mars 2020, Stockholm (rabatt för ISACA medlemmar)
 • ISACA Arctic Conference, 15-17 april 2020, Svalbard
 • ISACA Årsmöte, 23 april 2020, Stockholm
 • GRC Conference, oktober 2020, Stockholm
 • EuroCacs, oktober 2020, Helsingfors
 • ISACA Dagen 2020, 19 november, Stockholm

För senaste information om våra aktiviteter besök www.isaca.se och för de internationella aktiviteterna www.isaca.com.


Rabatt på IT Security Insights 2020

En konferens som arrangeras av ItSec Insights i samarbete med Cloud Security Alliance Sverige. Konferensen kommer att beröra Cybersäkerhet för kritisk infrastruktur, Cyberförsäkring, Säkerhet för IoT, Säkerhetsskyddslagen, lagefterlevnad och styrning av identiteter, patchhantering, initiativ för utbildning i informationssäkerhet och de senaste rönen om cyberbrottslighet.Som medlem i ISACA kan du anmäla dig till rabatterat pris.För mer information och registrering: www.itsecinsights.com

Vid registrering, avänd följande rabattkod vid End user: ISACA-Enduser20

 


Presentationer från ISACA Dagen 2019

De presentationer vi har fått så här långt och kan dela med oss finns på www.isaca.se. Logga in med ditt användarnamn så kommer du att se menyalternativet För medlemmar-> Dokument

Även om du inte deltog på ISACA-dagen, har du möjlighet att komma åt presentationerna. Men som alltid är det en fördel att ha lyssnat på dessa föredrag, eftersom du då också har fått med dig frågor och diskussioner på plats. Vi hoppas därför att du har möjlighet att planera in ISACA-dagen 2020, torsdagen den 19 november i din kalender.

För att hitta uppsatserna för vinnare av ISACA stipendiat loggar du också in på www.isaca.se, dvs som ovan. Du hittar samtliga uppsatser i menyalternativet För medlemmar-> Dokument -> ISACA Sweden Chapter Stipendier 2011 - 2019


Om månadsbrevet

Månadsbrevet tas fram av informationskommittéen och vi är intresserade av små artiklar och tips som kan vara bra för andra medlemmar. Har du något sådant på lager får du gärna skicka det till oss.

Informationskommitteen

Alexander Eriksson (ordf.) – Fredrik Hutter, Ulf Linnarsson, Ekaterina Zuckermann, Salah Shekeil

Ordförande:
John Wallhoff

… och du når oss på info@isaca.se


Vill du nätverka med andra medlemmar och få de senaste uppdateringarna, besök vår Linkedin grupp och följ oss på LinkedIn


www.isaca.se - info@isaca.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en medlem i föreningen eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.