Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev november 2019


På gång:

3 februari 2020

Nationella cancerstrategin 10 år

Plats: Aula Medica, Karolinska Institutet, Stockholm

 
För anmälan och mer "På gång" besök vår kalender


Ny resultatredovisning publicerad

Regionalt cancercentrum sydöst (RCC Sydöst) sammanställer regelbundet rapporter som belyser cancervårdens aktuella måluppfyllelse och utveckling över olika tidsperioder. RCC Sydösts senaste resultatredovisning och de diagnosspecifika redovisningarna publicerades den 15 november.

Kjell Ivarsson, sjukvårdsdirektör för kirurgisk vård i Region Jönköpings län och ordförande i RCC Sydösts styrgrupp, säger:

- Det är med stor respekt jag ser allt det goda som görs i sydöstra sjukvårdsregionen för våra patienter som har en cancerdiagnos. Många aktiviteter är på gång för att det hela tiden ska bli bättre för våra patienter. Det är fantastiskt inspirerande att få vara med i detta sammanhang.

Läs hela artikeln här
Här hittar du våra regionala rapporter


Nationella cancerstrategin 10 år – nu tar vi sikte på 2030!

RCC i samverkan och Socialdepartementet uppmärksammar att nationella cancerstrategin fyllt 10 år. Varmt välkommen den 3 februari 2020 till en fullspäckad dag med inspiration, kunskap och erfarenhetsutbyte i Aula Medica på Karolinska Institutet i Stockholm!

Begränsat antal platser - anmäl dig nu.


Lungcancervården mer jämlik visar ny registerstudie

Det finns endast små socioekonomiska skillnader inom svensk lungcancervård. De skillnader som finns har dessutom minskat över tid. För väntetider och patientens tumörstadium vid diagnos syns inga skillnader alls. Det visar en ny registerstudie.
– Det finns inget som tyder på att lågutbildade kommer till vården senare med en mer avancerad cancer, säger gävleforskaren och överläkaren Linda Willén, huvudförfattare till studien.

Läs hela artikeln här.


Ann-Louise Oander – regional processamordnare RCC Sydöst

Den 1 november började Ann-Louise som regional processamordnare hos RCC Sydöst. Ann-Louise är biomedicinsk analytiker i botten, med vidareutbildning inom ledarskap och hälso- och välfärdssjukdomar. Hon arbetar förutom uppdraget på RCC Sydöst nu som enhetschef vid Laboratoriemedicin på Vrinnevisjukhuset.

– Jag har arbetat som enhetschef i snart 13 år och kände att jag ville utvecklas och lära mig mer, säger Ann-Louise. Jag tycker att processarbetet är stimulerande och intressant. Det som är mest intressant är att man utgår ifrån patientens perspektiv. Det har jag inte upplevt på samma tydliga sätt tidigare.

Monica Arvidsson, ny administratör RCC Sydöst

Den 7 november började Monica Arvidsson sitt arbete som administratör hos RCC Sydöst. Monica är utbildad biomedicinsk analytiker och kommer senast ifrån Klinisk kemi på Universitetssjukhuset i Linköping där hon arbetade som personalsamordnare. Hon har även jobbat på ett privat laboratorium, vårdcentral och Materialplaneringen på Universitetssjukhuset i Linköping.

– Jag har alltid tyckt om att göra många olika uppgifter och se till så saker och ting blir gjorda, säger Monica. Det här jobbet är omväxlande, den ena dagen är inte den andra lik. Man är en "hjälpande hand" i många olika ärenden och därtill trevliga arbetskamrater i ett fint arbetsklimat.


Innovationsmiljö på cancerområdet får finansiering från Vinnova

SKL har tillsammans med en grupp företag och organisationer beviljats finansiering från Vinnova för att starta en gemensam innovationsmiljö. Med visionen att eliminera cancer som dödsorsak och omvandla cancer till en botbar eller kronisk sjukdom, ska innovationsmiljön bidra till att Sverige blir ledande på förebyggande arbete, upptäckt, diagnostik, behandling och organisation för patientcentrerad uppföljning.

Läs hela artikeln här.


Tydligare uppdrag för kontaktsjuksköterskan

En kontaktsjuksköterska har det övergripande ansvaret för patient och närstående genom hela vårdkedjan. Nu har RCC i samverkan fastställt en nationell beskrivning av kontaktsjuksköterskans uppdrag.

Läs hela artikeln här.

Årets kontaktsjuksköterska 2020

För att uppmärksamma kontaktsjuksköterskans viktiga roll och funktion inom cancervården kommer varje regionalt cancercentrum att utnämna ”Årets kontaktsjuksköterska”. Utmärkelsen delas ut vid den jubileumsdag för den nationella cancerstrategin som arrangeras i Stockholm den 3 februari 2020.

Nomineringar till Årets kontaktsjuksköterska kan lämnas senast den 2 december, av kollegor, chefer, personen själv eller av patienter och patientföreningar.

Läs hela artikeln här
Nominera till Årets kontaktsjuksköterska här


Prenumerera på nyhetsbrev från NT-rådet

NT-rådet ger rekommendationer till landets regioner om användning av vissa nya läkemedel. Vill du få information om när det finns en ny rekommendation kan du prenumerera på NT-rådets nyhetsbrev.

Läs hela artikeln här.

Film om datadriven kvalitetsutveckling

På Odense universitetssjukhus i Danmark arbetar de aktivt med förbättringsarbete baserat på kvalitetsregisterdata. I en nyproducerad film berättar Kim Brixen, medicinsk direktör, och Anders Eggert Gravegaard, överläkare i plastikkirurgi, bland annat hur de har använt kvalitetsregistren för att korta tiden från remiss till behandling av patienter med malignt melanom.

Läs hela artikeln här.


Vårdprogram

Reviderade vårdprogram, godkända och publicerade:

Remissrunda för reviderade vårdprogram:

  • Cancer utan känd primärtumör (CUP)
  • Prostatacancer (även SVF)

Remissrunda för nya vårdprogram:

  • Palliativ vård av barn
  • Binjuretumörer

Vårdprogram och SVF på remiss finner du här.


Kontakt med RCC Sydöst jul och nyår

RCC Sydösts kansli har förutom under helgdagar stängt den 23, 27 och 30 december. Vi ber er därför ha överseende med att det kan ta lite längre tid att få svar än vanligt.

Vill du komma i kontakt med oss, hör i första hand av dig till:

rccsydost@regionostergotland.se eller 010 – 103 35 05.
Övriga kontaktuppgifter hittar du här.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Följ utvecklingen på vår webbplats. Gör oss gärna till favorit!

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev här.