Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NOVEMBER 2019

Dela med dig av din kunskap i vår enkät

Inom Handlingsplanerna för gris, nöt och lamm har branscherna enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet.

För att uppnå målet har arbetet delats in i etapper. I etapp 2 så är den övergripande målsättningen ”Ökad efterfrågan på svenskt kött för världens hållbarhet”. Målet ska uppnås genom att hela värdekedjan jobbar tillsammans för att stärka målområdena hållbarhet, marknad och produktion & kvalitet.

Som en del av arbetet bjuder Svenska Köttföretagen in till en workshop den 4 december 2019. Workshopens syfte är att från en bruttolista på en stor mängd åtgärder minska denna till de tio mest effektiva åtgärderna för att minska klimatpåverkan på gård för respektive djurslagen gris, nöt och lamm. Vill du vara med och bidra till bruttolistan så ber vi dig fylla i nedanstående enkät. Workshopen är en del av ett projekt som finansieras av Branschutvecklingspengen.

Förändring i PostNords hantering av söndagspaket, leverans söndag till måndag upphör

Tisdagen den 5/11 fick Svenska Köttföretagen besked av PostNord att de inte kommer att kunna leverera paket från söndag till måndag efter den 30/11-2019. Anledningen till detta är att PostNord har dragit ner på antalet helgöppna terminaler från och med den 30/6.

Sedan i juli har det funnits en speciallösning mellan Svenska Köttföretagen och PostNord som gjort att det fungerat ändå, men denna lösning kommer PostNord inte kunna fortsätta med.

De olika alternativen för dig som kund är:

 • Budbil, för dig som har din gård i de områden där den går (Skåne, Halland och Östergötland). Kontakta ordermottagningen för information om hur det kan fungera på din gård. Läs mer här!
 • Beställa doser som skickas på torsdagen och då håller till tisdagen då ni kan få nya doser.
 • Flytta avvänjningen av smågrisarna så semineringen hamnar på en annan veckodag.

Sex anledningar att välja svenskt kött

Spelar det någon roll vilket kött man köper? Gör det skillnad för klimatet? Är det överhuvudtaget hållbart att äta kött? Absolut! Och visst är det skillnad på kött och kött! Här berättar vi varför det är så viktigt att välja svenskt kött – i matbutiken såväl som på restaurang eller i gatukiosken.

 1. Låg klimatpåverkan
 2. Fler klimatvårdare
 3. Minska svinnet
 4. Mer resurssmart
 5. Ett djurskydd i världsklass
 6. Låg antibiotikaförbrukning

Svenska Köttföretagens ursprungsverifiering av svenskmärkt griskött

Svenskt kött produceras inom ramen för en av världens strängaste djurskyddslagar. Svenskt kött produceras också med mycket liten användning av antibiotika och är klimatsmart bl.a. genom en hög resurseffektivitet i produktionen. Det finns därför en hög efterfrågan från svenska konsumenter på svenskt griskött. Mervärdet innebär att svenskt kött ofta kan säljas till ett högre kilopris i handeln än motsvarande importerat. Tyvärr innebär mervärdet att oredlighet avseende angivet ursprungsland på köttprodukter kan förekomma eftersom köttet betingar ett högre värde om det märks som svenskt.

Motivet för Svenska Köttföretagen för att genomföra ursprungsverifieringen är att:

 • Svenska Köttföretagen vill upprätthålla och skydda mervärdet på svenskt griskött.
 • Vi vill genom ursprungsverifieringen hjälpa till att säkerställa att allt griskött som säljs som svenskt verkligen kommer från Sverige.
 • Alla konsumenter ska kunna känna sig trygga med sitt val då de väljer svenskmärkt griskött.

Vi använder oss av isotopmetoden och analysen kan ge svar på om grisköttet är svenskt eller inte. Hittills i år har 197 prover tagits och dessa produkter representerar 56 olika märken (ansvariga på förpackningen). Produkterna har inköpts i olika butiker från Höör i söder till Mora i norr. För största möjliga förankring har Svenska Köttföretagens ursprungskontroll ett verifieringsråd som sammanträder tre-fyra gånger per år. Medlemmarna i verifieringsrådet består av representanter från dagligvaruhandeln och Svenskmärkning AB. Alla medlemmar i verifieringsrådet har möjlighet att ta ytterligare egna ursprungsprover utöver de som Svenska Köttföretagen genomför.

Tidigare år 2017-2018 har Svenska Köttföretagen testat 482 prover. År 2017 kom proverna från 62 olika ansvariga företag och under 2018 från 65 olika ansvariga företag. Om misstanke kring felaktigt upptäcks upprepade gånger lämnas ärendet över till SLV för utredning. Generellt är det mycket god redlighet i branschen rörande ursprung av svenskt griskött. Något som Svenska Köttföretagen är mycket glada och stolta för.

DIGITAL RÅDGIVNING

- Den snabba vägen till professionell rådgivning

Vid digitalt gårdsbesök kan du med hjälp av modern teknik låta veterinären eller produktionsrådgivaren följa med dig på gården via mobilen eller plattan: visa foderbordet, vattenkopparna, diarrén, halta djuret, betet, nya stallet, mjölktaxin etc. Vi kan också ha ett digitalt möte med hela gårdens personal där vi delar t ex ritningar, provsvar, gör avstämningar eller planering tillsammans.

PROVA-PÅ-ERBJUDANDE:
30 min gratis digitalt gårdsbesök (gäller ett samtal per företag). 

Beställ BAS DIGITAL och PLUS DIGITAL redan idag: gardochdjurhalsan.se/radgivning-tjanster
Telefon: 0771-21 65 00.
info@gardochdjurhalsan.se

Kom med klok feedback: Svara på Svenska Köttföretagens intressentenkät

Vad tycker du om Svenska Köttföretagens verksamhet?

Vårt arbete att göra den bästa nyttan för dig och övriga branschen. Därför är det viktigt föross att att veta vad du anser om vår verksamhet, men också hur mycket du känner till om Svenska Köttföretagen. 

Svara på vår enkät. Det tar ca 2 minuter att fylla i - inga konstigheter! Enkäten är helt anonym.

Tack på förhand! Klicka på knapp nedan för att öppna enkäten.

Vi ses på Köttriksdag 2019

Den 20-22 november 2019 är det Köttriksdag i Borlänge. 

Gävle Dala Nötköttsproducenter står för programmet. Sista anmälningsdag är 13 oktober. 

Vi kommer att finnas på plats – hoppas vi ses!

Workshop den 4 december om de viktigaste klimatåtgärderna på svenska gris-, nöt- och lammgårdar

I arbetet med att stärka svensk produktion av gris, nöt och lamm har branscherna enats om en långsiktig vision som sträcker sig till år 2030. Visionen är att kött från Sverige ska vara en del av världens hållbarhet.

För att uppnå målet har arbetet delats in i etapper. I etapp 2 så är den övergripande målsättningen ökad efterfrågan på svenskt kött för världens hållbarhet. Målet ska uppnås genom att hela värdekedjan jobbar tillsammans för att stärka målområdena hållbarhet, marknad och produktion & kvalitet.

Som en del av arbetet bjuder Svenska Köttföretagen in till en workshop den 4 december 2019. Workshopens syfte är att från en bruttolista på en stor mängd åtgärder minska denna till de tio mest effektiva åtgärderna på gård för respektive djurslagen gris, nöt och lamm. Åtgärderna värderas utifrån effekt, ekonomi och hur lätta de är att genomföra på gård. Biologisk mångfald och kretsloppet på gården kommer att beaktas. 

Månadens erbjudande:

15% rabatt på andningsskydd

Denna månad har vi 15% rabatt på skalpellblad & suturtråd. Lägg din beställning via ordermottagningen eller i vår webbshop!

Fraktfritt vid order över 1200 kr exkl. moms

Beställ semin och förnödenheter online!

I vår webbshop hittar du semin och förnödenheter av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser – helt enkelt det mesta du behöver i det dagliga arbetet med djuren. Titta in på kottforetagen.se

Seminförsäljningen visar tecken på vändning

Seminförsäljningen visar tecken på vändning   Efter flera år av minskad seminförsäljning i svenskgrisproduktion ser vi nu tecken på att vi har en vändning på gång. Det är tidigt att ropa hej men ändå en tendens. Vi ligger fortsatt sammantaget för 2019 på en minskad seminförsäljning på drygt 2% för 2019, men glädjande är att vi  de sista två månaderna ser vi en ökning på 3-4%.

Det stämmer i så fall med vår uppfattning att branschen har kommit ur förra årets tuffa läge med höga foderkostnader och nu istället är på väg mot bättre tider. Ny grisgenetik och duktig management på gårdarna gör att djuren mår bra och att produktionsutvecklingen ständigt går framåt. Aldrig har vi haft så bra produktion som nu.

WWF varnar för importerade kött- och charkprodukter

I den nya upplagan av Köttguiden varnar Världsnaturfonden (WWF) konsumenter för att köpa importerade kött- och charkprodukter då dessa kan innebära en risk för stor påverkan på planeten.

– Vi ställer oss mycket positiva till att WWF i den nya upplagan har granskat det importerade köttet mer ingående. Köttguiden visar nu ännu tydligare på att det svenska nöt, lamm och grisköttet är att föredra om man vill ha kött som är bättre för miljön och djurens välbefinnande. Dessutom vet vi att konsumenterna oroas av den omfattande användningen av antibiotika utomlands, säger Isabel Moretti, VD på Svenskt Kött.

Vill du vara säker på att du får svenskt kött och chark när du handlar – titta efter märket Kött från Sverige.

Bedövning av grisar vid slakt

I Sverige bedövar vi alla djur innan avlivning för att de inte ska känna smärta. Bedövningen görs med olika tekniker beroende på vilket djurslag det handlar om, och det är strikt reglerat vilka metoder som är godkända i Sverige och hur dessa ska utföras. Slakterierna följer dessa principer och myndigheterna kontrollerar detta. Djurens välmående kontrolleras kontinuerligt av myndigheternas officiella veterinärer, som finns på plats när slakterierna bedriver sin produktion. De har befogenhet att stoppa produktionen direkt om djurvälfärd eller matsäkerhet riskeras. Läs även svar från Jordbruksverket: 

Jordbrukets produktionsvärde har minskat i torkans spår

Den varma och torra sommaren 2018 påverkade jordbruket i stor omfattning. Skördarna av spannmål och oljeväxter var mycket låga. Grovfoderbristen orsakade problem för djurhållare och priserna för grovfoder, halm och spannmål steg kraftigt.  Utöver ökade foderkostnader har kronans värde försvagats vilket bidragit till kostnadsökningar för till exempel drivmedel. I rapporten "Ekonomisk kalkyl för jordbrukssektorn 2007 - 2018" kan du läsa mer.

Därför har Sverige ännu inget exportavtal med Kina

Ett svenskt grisavtal ligger färdigförhandlat och klart på Kinas bord. Men handelskriget med USA har kommit emellan. Det sa landsbygdsminister Jennie Nilsson när svensk grisexport diskuterades i P1s Nordegren & Epstein nyligen. (källa: www.lrf.se)

Vi ses väl på Grisföretagardagen 2019?!

Välkommen till Grisföretagardagen 2019, den 26 november på Elmia i Jönköping! Vi är glada att få bjuda in till en dag fullspäckad av fakta, möten och inspiration. Temat för Grisföretagardagen 2019 är ”Vi gör skillnad!” och det finns flera intressanta seminarier på temat att ta del av under dagen.  Välj bland föreläsningarna efter eget intresse och komponera ditt eget dagsprogram!

Invigning av obduktionsverksamheten i Krutmöllan i Skåne

Av alla lantbruksdjur som obduceras av Gård & Djurhälsan, så utförs de flesta i Skåne. Under senare år har en flytt av företagets verksamhet i Kristianstad planerats till Konvex lokaler i Krutmöllan utanför Lund. 

Just nu slutförs de sista detaljerna i den nya obduktionslokalen, som kommer bestå av en stor fin obduktionssal med anslutande kyl, kontor och omklädningsrum samt en avdelning med utvecklingspotential för tex utbildning.

- Vi står inför en stor utmaning att få flytten att fungera med så små störningar som möjligt av verksamheten. I dagsläget ser det ut som att första djuret kommer obduceras på Krutmöllan någon gång i mitten av november, berättar Ulrika Rockström, veterinär och verksamhetsansvarig för obduktion på Gård & Djurhälsan.

Det är möjligt att flytten kan komma att  innebära några dagars uppehåll av obduktioner. Uppdaterad information kommer att finnas på www.gårdochdjurhälsan.se 

Vaccinering mot influensa

I november finns vaccin mot årets säsongsinfluensa på landets vaccinationskliniker.

Det finns flera fördelar med influensavaccinering för dig som har en grisbesättning och arbetar med grisar. Genom att personalen är vaccinerad medverkar man till att skydda grisarna från smitta och därmed försvåras utveckling av mer patogena influensavirus i framtiden. En mer direkt fördel är att du och personalen slipper sjukskrivningar under influensaperioden.

För att skydda djuren och att inte bidra till utveckling av mer patogena influensavirus i framtiden:

 • Vaccinera dig/ din personal
 • Arbeta inte med dina grisar då du är sjuk eller har influensasymptom

Afrikansk svinpest-en dyr historia för Belgien AM

I en artikel i ATL (nummer 70, 15 oktober 2019) beskrivs hur den afrikanska svinpesten (African swine fever, förkortat ASF) i Belgien medfört ekonomiska konsekvenser för enskilda grishållare och för hela produktionen i landet. Det är nu drygt ett år sedan ASF påvisades hos vildsvin i södra Belgien och sedan augusti i år har inga nya fall påvisats i landet. Inga tamgrisar har hitintills visats vara smittade. Grisbesättningar i den smittade regionen har nödslaktats och produktion på dessa gårdar kan återupptas först efter 24 månader efter att området är helt fritt från sjukdomen.

Välkommen till Foder i framtiden - Nötköttsproduktion

Välkommen till en fullspäckad dag med inriktning på foderproduktion, utfodring och god djurhälsa. Hur påverkar ett förändrat klimat nötköttsproduktionen, både vad gäller produktion av foder, hantering på foderbordet och tillväxtstyrning för goda slaktkroppsegenskaper. Under dagen får vi ta del av erfarenheter både från Irland och Gotland, med exempel från såväl stall som betesdrift.

Antibiotika – Sverige bäst inom EU för nionde året

För nionde året i rad visar europeiska läkemedelsmyndighetens att Sveriges djurbönder intar en hedrande tätpositionen inom unionen med friska djur och liten antibiotikaförbrukning.

I Sverige finns en lång tradition av att myndigheter och näring samarbetar för ett bättre smittskydd. Att bönderna jobbar aktivt med en god djurvälfärd utgör en grund för att behovet av antibiotika är lågt hos svenska lantbruksdjur. Djur som mår bra och slipper smittor håller sig friska och behöver ingen medicin. Att bönder i Sverige enbart behandlar det enskilda djuret när så är möjligt bidrar också till vår låga förbrukning.

Webbinarium: Klimatanpassning i livsmedelsföretag

Klimatet förändras och ett mer extremt klimat, med bland annat torka, kraftiga regn och fler värmeböljor, ställer livsmedelssektorn inför stora utmaningar. Livsmedelsföretag behöver därför se över sin verksamhet och fundera på var den är sårbar för klimatförändringarna, och hur man kan förbereda sig på olika sätt.

SMHI och Livsmedelsverket berättar i ett webinarium om hur klimatet förändras och hur livsmedelsföretag kan påverkas. SLV presenterar också ett verktyg som företag kan använda för att komma igång med och strukturera sin planering för ett förändrat klimat.

EU möte i grisfrågor i Nederländerna

21 oktober samlades branschrepresentanter från flertalet EU länder för att diskutera utvecklingen inom grisproduktion. Största enskilda frågan var givetvis effekterna av Afrikansk svinpest, ASF. Alla är övertygade att det kommer innebära en stark efterfrågan på griskött i flera år och det kommer märkas igenom en positiv prisutveckling för branschen även om en anpassning neråt är att vänta då den värsta bristen lägger sig och även USA får exportera till Kina med lägre tullar.

I år minskar grisproduktionen i de flesta av Eu länderna beroende på att det var tufft förra året, se bild.  Följden av den starka prisbild som finns i EU gör att importtrycket mot Sverige har minskat och slakterierna upplever en väldigt stark efterfrågan på charkråvara. Även om vi inte har fått den dramatiska prisökningen i Sverige som i EU så är min bedömning att priserna gradvis kommer att fortsätta ticka uppåt även i Sverige och gör att det ser ljust ut framåt.  

De som har full snurr i sin produktion blir vinnarna!

Svenska Köttföretagen, Vasagaran 29 . 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65 . info@kottforetagen.se . kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.