Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

SBR Byggutbildning 10/2019


NY kurs: PBL

22 november Stockholm

Mål med kursen:
Grundlig genomgång av Plan- och bygglagen samt även de förändringar som tillkommit.

Deltagare:
Kursen vänder sig till alla som berörs av Plan & Bygglagen: Byggherrar, KA, anställda inom kommuner, konsulter av olika slag (arkitekter, konstruktörer, akustiker, geotekniker, fuktkonsulter m.fl.)

Mer information och anmälan här


Ny kurs: Areamätning

11 november Uppsala

I samband med överlåtelse av småhus och lägenheter är det vanligt att bo och biareor inte stämmer överens med vad som är angivet i mäklarprospekten samt i fastighetsutdrag, därav efterfrågas en mätning av den exakta ytan en bostad upptar. Denna tjänst utföres som separat uppdrag och ingår ej i en överlåtelsebesiktning.

Syftet med denna kurs är att du som besiktningsman eller tekniker, ska få god kunskap om hur man utför en korrekt uppmätning gällande lägenheter och småhus avseende boarea respektive biarea.

Mer information och anmälan här


 

Nu är anmälan öppen!

konsultdagarna.se


SBR arrangerar Konsultdagarna den 14-15 maj 2020. 

Under konferensen kommer vi ha två teman att välja:
1. Praktisk tillämpning av hållbart byggande
2. Framtidens konsult 


Kontrollansvarig enligt PBL

18-21 november Stockholm

Kursen ger bla kunskaper om:

  • Plan- och bygglagen (PBL) 
  • Boverkets byggregler BBR 
  • Boverkets föreskrift av europeiska konstruktionsstandarder
  • Övriga regler boverkets krav på kännedom för kontrollansvariga
  • Entreprenadjuridik/avtal som AB04, ABT06, ABS18, Konsumenttjänstlagen
  • Kvalitets- och miljöledningssystem SS-EN ISO 9001:2015 samt SS-EN ISO 14001:2015

Mer information och anmälan här


Avancerad Entreprenadjuridik

25 november Stockholm

För dig som har goda kunskaper inom entreprenadjuridik och som vill öka på ditt kunnande så har vi kursen Avancerad entreprenadjuridik. Under kursen arbetar vi mer case-baserat med rättsfall och sådant du har stött på i ditt arbete. 

Mer information samt anmälan här


Fuktmätning

25-26 november Stockholm

Syftet med denna kurs är att deltagarna skall lära sig grunderna i byggfysiken (fukt) och förstå och kunna utföra en korrekt fuktmätning.  Kursen vänder sig till tekniker som arbetar med överlåtelsebesiktning eller kontroll/utredning av fukt – och mögelskador.

Kursen omfattar bl. a mikroorganismer, fuktmekanik, byggteknik, kritiska konstruktioner, fuktmätningsrutiner, visning av mätinstrument samt praktikfall i byggnader.

Mer information och anmälan här.


Fördjupningskurs för byggnadsinspektörer

27 november Stockholm

Mål med kursen:
Fördjupningskurs för verksamma byggnadsinspektörer med målet att avhandla komplicerade och aktuella frågeställningar.

 Deltagare:
Kursen vänder sig främst till byggnadsinspektörer, såväl erfarna som mindre erfarna, dock är även andra aktörer välkomna exempelvis kontrollansvariga.

Mer information och anmälan här.


Följ oss gärna på sociala medier för fler uppdateringar om branschen och SBR!

facebooklinkedin

SBR Byggingenjörerna AB, Hornsbruksgatan 19, 117 34 Stockholm
Tfn 08-462 17 90  E-post: info@sbr.se  www.sbr.se

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.