Vad har bolag som Fishbrain, Truecaller, Lifesum, Dreams, Academedia, H&M, Hallvarsson & Halvarsson och Sigma Technology Group gemensamt med Nacka kommun, AB Stockholms Läns Landsting, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Regeringskansliet?

Det gemensamma är att dessa bolag och organisationer har ledare som utvecklas tillsammans med andra spännande ledare. Ett nätverk med personer från snabbväxande techbolag, från några av Sveriges största och stora koncerner och från den offentliga sektorn. I iero ledarutveckling's nätverk utmanar de mest nytänkande bolags- & samhällsledarna varandra och utvecklas tillsammans under lång tid.


iero's ledarutvecklingsprogram

”Att leda i komplexitet”


Du kommer att utveckla din förmåga att:

  • Bygga team och leda grupper, både i kreativa processer och leveranssituationer
  • Driva utveckling och hantera förändring
  • Skapa empowerment
  • Förstå komplexitet och hur du kan dra nytta av komplexitet på både det individuella och det organisatoriska planet
  • Använda och praktisera värderings- och principstyrt ledarskap

Till VEM riktar sig ledarutvecklings-programmet?

Programmet riktar sig till dig som vill utveckla din förmåga att leda dig själv och andra i en omvärld som präglas av hög förändringstakt och hög komplexitet.


Ledare, som vill utvecklas tillsammans med andra spännande ledare från snabbväxande techbolag som exempelvis DICE, EA Sports,

TrueCaller, Wrapp, Lifesum, Fishbrain, från några av Sveriges största koncerner som Sigma Technology, Scania, Arla och H&M eller från offentliga sektorn som exempelvis Regeringskansliet och Nacka Kommun, gör det via ieros ledarutvecklingsprogram och community.

De snart 600 personer som genomgått programmet, vittnar om välfungerande team, bättre samarbete och framgångsrika innovationer, men även om en ökad trygghet, glädje och utveckling på det personliga planet.


Programmets målsättning

Målsättning med programmet

Programmets mål är att du ska få en direkt utväxling på dina nya kunskaper samtidigt som du utvecklar förhållningssätt som ska hjälpa dig genom hela din karriär. Därför blandas konkreta modeller och övningar som du kan praktisera på hemmaplan med långsiktiga resonemang och teorier. Gästföreläsare bidrar till ditt lärande genom att dela med sig av sina erfarenheter.


Den röda tråden
Att bygga väl fungerande team går som en röd tråd genom hela programmet. Tillsammans med personer med olika bakgrund, kompetens, branscherfarenheter etc. genomgår du en lärprocess där du utforskar och utvecklar ditt tänkande kring hur du och din organisation kan verka, trivas och lyckas i en komplex omvärld med snabb förändringstakt. Iero’s grundare Per Hugander, som har designat programmet, kommer att följa er, utmana er och vägleda er genom hela processen.


Upplägg

Programmet är radikalt annorlunda jämfört med andra program och utbildningar på marknaden. Fokus är att uppnå största möjliga utveckling, utan att spendera mycket tid borta från jobbet. Därför har vi tagit bort alla prestationskrav (är det något målgruppen för detta program inte behöver lära sig så är det att prestera) och istället byggt ett utvecklingsprogram baserat på gemensamt utforskande, utbyte av erfarenheter, reflektion och snabb erfarenhetsuppbyggnad.

 

Omfattning

Ca sju månader - totalt 4 heldagar samt 5 halvdagar.


Kostnad
40 000 SEK (exkl. moms)

Plats
Hallvarsson & Halvarsson, Sveavägen 20, 9 tr i Stockholm

 

Fortsättning

Efter avslutat program bjuds deltagaren utan extra kostnad in till kontinuerliga workshops, med syfte att fortsätta den påbörjade utvecklingen och att skapa erfarenhetsutbyte med andra deltagare.

Målgrupp

Programmet riktar sig till dig som vill höja din förmåga att leda dig själv och andra, och som vill förstå vad som krävs för att lyckas i framtiden. Tidigare deltagare har varit allt från höga chefer på storbolag till unga entreprenörer. Deltagare har minst fyra års arbetslivserfarenhet.

Anmälan & Frågor
Kontakta Caroline Sallmander, VD på caroline@iero.se alt på mobilen: 0731-83 65 87.  

Läs mer på www.iero.se och titta gärna på filmen om vårt program här.


Om Per Hugander

Per Hugander, Grundare av iero ledarutveckling och hjärnan bakom ieros koncept, utbud av program, workshops för medlemmar, struktur och idé.

Per har stöttat flera av Sveriges snabbväxande techbolag i deras utveckling, så som Truecaller, Lifesum, Fishbrain m.fl 
Tidigare var Per verksam i anrika MiL institute där han var programchef, coach och facilitator och även styrelseledarmot.

Sedan 2016 har han rollen som Head of Leadership & Org. development på SEB. Tidigare har Per varit Strategikonsult på BCG samt har arbetat på både Procter & Gamble och Aspiro (numera Tidal). Hans viktigaste erfarenheter kommer från åren som ansvarig för Strategi- & Verksamhetsutveckling på, Sveriges kanske mest innovativa organisation, Fryshuset.


iero betyder fristad.
Här träffas framtidens ledare och tankar energi, insikter och kunskap.


linkedininstagram
Sent with Get a Newsletter