Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev oktober 2019


På gång:

12 november 2019

Worskhop bröstcancerprocessen

Plats: Frimurarehotellet, Linköping

20 november 2019

Processledardag

Plats: Hotell Högland, Nässjö

22 november 2019

Sjukvårdsregionalt möte för hudmelanom

Plats: Rådmannen, Alvesta

 
För anmälan och mer "På gång" besök vår kalender


Nya processledare, övre GI

Jakob to Baben

Jakob to Baben arbetar som överläkare på Onkologkliniken på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping. Från och med 1 september 2019 är han även en av RCC Sydösts två processledare för övre GI.

– Jag ser det som en förmån och som en stor möjlighet att få chansen att bättre förstå mig på vårdprocesserna och att tillsammans med alla duktiga kollegor i sydöstra sjukvårdsregionen förbättra behandlingen av våra patienter, säger Jakob. Det ska bli kul att ihop med Linda Lundgren utveckla samarbetet mellan kollegor på olika kliniker än mer. Ett väl fungerande samarbete är bra för patienten och roligt för oss som jobbar inom vården.

Linda Lundgren

Linda Lundgren arbetar som överläkare på Kirurgiska kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping. Från och med 1 oktober 2019 delar hon och Jakob på processledarskapet för övre GI.

– Jag har jobbat både på det ”stora” och ”lilla” sjukhuset (universitetssjukhus och länssjukhus) och kan se vilka svårigheter samt fördelar det finns på båda ställen gällande omhändertagande av cancerpatienter, säger Linda. Det finns potential till förbättringar i alla led. En av de starkaste drivkrafterna jag har är att alla cancerpatienter ska ha samma möjlighet till utredning och omhändertagande oavsett var de bor, fortsätter hon.

– Jag hoppas kunna bidra med analys av nuvarande arbetssätt inom olika instanser som rör patienter med cancer inom övre mag-tarmkanalen och gemensamt med de som jobbar med dessa patienter se vad vi kan förbättra i omhändertagandet, avslutar Linda.


Palliation Sydöst 2019

Den 9 oktober hölls årets Palliation Sydöst. Konferensen riktar sig till dig som möter personer i behov av palliativ vård i ditt arbete inom vård och omsorg. Denna gång hölls föredrag inom ämnen som:

 • Kulturella skillnader i sjukdom, döende och död
 • Barn och palliativ vård
 • Existentiella samtal
 • Cancerrehabilitering

Här finns ett referat för dagen.


Temadag cancerrehabilitering 2019

Regelbunden fysisk aktivitet, goda kostvanor, sparsamt med alkohol och ingen rökning är viktiga hälsofrämjande åtgärder för att minska risken för många sjukdomar inklusive cancer. Hälsosamma levnadsvanor är även viktigt för att lindra biverkningar av cancerbehandlingen samt för att minska risken för recidiv eller ny tumörsjukdom.

Sjuksköterskor i cancervård anordnar årligen tillsammans med Regionalt cancercentrum sydöst en utbildningsdag där föreläsare presenterade de kunskapsbaserade råd om hälsosamma levnadsvanor som är framtagna för personer med cancersjukdom. Detta år gick Temadag cancerrehabilitering av stapeln den 15 okt.

Här finns ett referat för dagen.


Vårdprogram

Reviderade vårdprogram:

Remissrunda för reviderade vårdprogram:

 • Analcancer
 • Bröstcancer
 • Hudlymfom (nytt vårdprogram)
 • Indolenta B-cellslymfom och hårcellsleukemi
 • Skelett- och mjudelssarkom
 • Tjock- och ändtarmscancer
 • Tumörer i hjärna och ryggmärg
 • Vulvacancer (nytt vårdprogram)

Remissrunda för nya vårdprogram:

 • Binjuretumörer
 • Buksarkom

Vårdprogrammen finner du här.


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Följ utvecklingen på vår webbplats. Gör oss gärna till favorit!

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev här.