Oktober 2019
Avregistrera    Webbversion

Förbundsdirektören har ordet

Infrastruktur – i vid bemärkelse

En dag fylld av infrastruktur. På flera plan. Lämnade hemmet i ottan för att ta min vanliga lokala Västtrafikbuss till centralen. Därifrån Västtåg till Vänersborg, ja det vill säga till Öxnered och därefter ersättningsbuss till Vänersborg på grund av akut broreparation. Styrelsemöte med Västkom där dagordningen var fylld av olika typer av infrastruktur, i vid bemärkelse. Många av frågorna handlar om kommunernas position i samverkan med Västra Götalandsregionen inom hälso- och sjukvård, områden som kunskapsstyrning, omställning till nära vård och Framtidens vårdinformationsmiljö för att ta några exempel. 

Läs hela krönikan här

Nytt vattenskyddsområde ska trygga 700 000 människors tillgång till dricksvatten

Drygt 700 000 människor är beroende av Göta älv och Vänersborgsviken för sitt dricksvatten. Nu vill sex kommuner att länsstyrelsen ska fastställa ett vattenskyddsområde som tryggar vattentäkterna, idag och i framtiden.

Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg har genom Göteborgsregionen (GR) samarbetat kring Göta älvs och Vänersborgsvikens dricksvatten sedan 2011. Det nya skyddsområdet ska minska risken för föroreningar som kan störa, eller i värsta fall omöjliggöra, vattenverkens produktion av ett hälsosamt dricksvatten.

Läs mer här

Ny rapport visar att sjukfrånvaron minskar i Göteborgsregionen

Ny rapport visar att sjukfrånvaron minskar i flera av Göteborgsregionens kommuner. Lägst är sjukfrånvaron för närvarande inom Tjörns kommun. HR-chefen Sara Alfredsson berättar hur de har arbetat aktivt för att få ner sjukfrånvaron.

Läs mer här

Yrkesresan nominerad till European Social Services Awards

GR:s digitala kompetensplattform som redan fått stor uppmärksamhet nationellt kan nu vinna det fina internationella priset European Social Services Awards.

Läs mer här

GR tar ansvar för kompetensomställningen i fordonsbranschen

30 000 – 40 000 ingenjörer inom landets fordonsindustri måste kompetensutvecklas. Det behöver framförallt ske inom elektrifiering, AI och självkörande fordon, för att säkra såväl de kompletta tillverkarna som alla underleverantörer. Det visar en förstudie som genomförts av GR i samarbete med flera offentliga aktörer i Västsverige. För att kunna möta den här enorma omställningen ställs stora krav på utbildningssystemet och finansieringsmöjligheter så att företag och medarbetare i arbetslivet får stöttning i att snabbt ställa om sina kunskaper. 

Läs mer här 

Läs hela förstudien här

God stadsplanering kan sänka utsläpp från transporter

För att uppnå Sveriges miljömål behöver utsläppen från inrikes transporter minska med 70 procent till 2030, från 2010 års nivå. 93 procent av utsläppen 2017 kom  från vägtrafiken. En ny studie från Göteborgsregionen (GR) undersöker hur planerare och beslutsfattare genom enkla modeller kan påverka utformningen av samhället i en mer hållbar mobil riktning.

Läs mer här

De lär ut i digital teknik

De utsedda digitaliseringsombuden inom projekt Modig har ett ansvarsfullt uppdrag. De får nu under hösten inledande utbildningar som ska vara till hjälp när de sedan ska utbilda sina kollegor i digital teknik. Alisha Rygaard, Jeanette Jörner och Martin Westerlund är tre av digitaliseringsombuden.

Läs mer här

Hallå, Jenny Rangmar!

Du har fått forskningsmedel för att genomföra en studie om effekter av behandlingsmetoder för män som utövar våld i nära relationer. Vad är det du ska göra?

– Jag ska undersöka om den behandling som Kriscentrum för män erbjuder gör att de som söker hjälp mår bättre och slåss mindre.

Läs mer här

GYMNASIEDAGARNA OCH FUTURE SKILLS

35 000 besökte Gymnasiedagarna och Future Skills

Den 8–10 oktober ägde årets upplaga av Gymnasiedagarna och Future Skills rum, regionens viktigaste mässa för den som ska göra sitt gymnasieval eller vill veta mer om möjligheterna på regionens arbetsmarknad. Veckan därpå genomfördes även Gymnasiedagarna 4:e dagen, där enbart de skolor som erbjuder utbildningar inom gymnasiesärskolan medverkar för att under en kväll kunna samtala med dem som ska söka till gymnasiesärskolan. Under de fyra dagarna hade totalt 35 000 besökare möjlighet att träffa gymnasieskolor och lära sig mer om olika yrkesroller på arbetsmarknadsdelen Future Skills.

Här kan du läsa en sammanfattning om mässan.

Kommuntorget Göteborgsregionen på Future Skills

Vaddå, finns det jobb där man får ”gejma” på jobbet?! Det var en av många frågor som ambassadörerna på Kommuntorget Göteborgsregionen fick svara på i mötet med de 35 000 besökarna, varav merparten 14-15-åringar i begrepp att välja gymnasieskola, under mässan Gymnasiedagarna/Future Skills 2019.

Läs mer här

EU-kommissionen besökte Göteborgsregionen och Future Skills

- En av de största styrkorna här i Göteborgsregionen är att kommunerna samarbetar kring yrkesutbildningar, men även att samarbete sker med företag och andra intressenter.

Det menar Joao Santos från direktoratet för arbetsmarknad och social inkludering i EU-kommissionen, som besökte Göteborgsregionen och Future Skills för att prata om hur kommissionen kan stötta medlemsländernas arbete med yrkesutbildningar.

Läs mer här

Stimulansmedel ska utveckla förutsättningarna för vården

SKL och regeringen har tecknat en överenskommelse som syftar till att ge medarbetare i vården mer tid för patientnära insatser och utvecklingsarbete. Syftet är också att stärka regionernas och kommunernas planering av sitt kompetensbehov för att utveckla vårdens verksamheter mot en god och nära vård.

GR:s roll blir att ge kommunerna processtöd vid införandet av nära vård, utveckla en digital plattform för kompetensutveckling samt följeforskning.

Läs mer här

Hur kan skolor stödjas i hållbar utveckling?

Den 5 november är du som är lärare, pedagog, skolledare, forskare eller på annat sätt arbetar med lärande för hållbar utveckling välkommen att höra mer om Lärande hållbara måltider– en stödfunktion för förskolor och skolor i Göteborg.

Under nätverksträffen får du lyssna till Mats Alfredson och Jonas Dahlin, som kommer att berätta om hur de jobbat med detta, samt Johanna Björklund som följeforskat verksamheten. Därefter arrangeras en workshop kring hur skolorna i staden och regionen bäst kan stödjas i arbetet med lärande för hållbar utveckling.

Läs mer här

Anmälan senast 28 oktober här 

De vann Göteborgsregionens pris Utmärkelsen 2019

Vinnarna av Utmärkelsen 2019, Göteborgsregionens pris för bästa samverkan mellan skola och arbetsliv, delades under Gymnasiedagarna och Future Skills. Vinnarna är: Grundskola: Växthusets skola, Mölndal. Gymnasieskola: Partille Gymnasium. Årets yrkeslärare: Carolina Alexandersson, Yrkesgymnasiet i Göteborg.Företag: Plåtslagarna i Ale samt Hogia i Stenungsund.

Under ett antal år har priset delats ut för att uppmärksamma och premiera verksamheter inom grundskola, gymnasieskola, företag samt yrkeslärare som arbetar särskilt bra och kvalitativt med samverkan mellan skola och arbetsliv.

Läs mer här

Inspirerande Socialchefsdagar i Umeå den 25–27 september

Den årliga konferensen Socialchefsdagarna, där många av GR:s kommuner deltar, gick i år av stapeln i björkarnas stad, Umeå. Konferensen arrangeras av Föreningen Sveriges Socialchefer (FSS) och GR är samarbetspart för programinnehåll och administration. Nästa år äger Socialchefsdagarna rum i Göteborg den 30 september–2 oktober.

Läs mer här

Komplexa behov är vardag inom kommunal hälso- och sjukvård

Kommunerna ansvarar för en växande del av den svenska hälso- och sjukvården, så kallad kommunal hälso- och sjukvård (KHSV). KHSV innebär stora fördelar men även utmaningar. En ny rapport från FoU i Väst på GR reder ut begreppen och lyfter fram den kommunala hälso- och sjukvården ur ett medarbetarperspektiv.

Läs mer här

homepagefacebooklinkedin

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på information från Göteborgsregionen (GR) eller på något sätt är aktiv i GR:s arbete. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter: Integritetspolicy  

Avregistrera   Webbversion