Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.


Sveriges största avgiftsfria webbutbildning i palliativ vård

Över 11 000 personer har nu gått Palliation ABC, Betaniastiftelsens webbutbildning i palliativ vård. Ytterligare 9 000 personer har påbörjat utbildningen. Det gör utbildningen till den största avgiftsfria webbutbildningen i palliativ vård.

─ Palliation ABC innebär en värdefull möjlighet till fortbildning i palliativ vård för all personal inom vård och omsorg, säger Johan Sundelöf, programchef på Betaniastiftelsen och läkare.

Läs mer!


"Musik är som ett evidensbaserat livspiller utan biverkningar"

Så sammanfattade dagens konferencier Ola Björgell, regionläkare Region Skåne, temadagen "Musik i vården – vissna eller blomstra?" dit politiker, vård- och omsorgspersonal, forskare och musiker var inbjudna för att samtala om musikens kraft och betydelse i vården. Under dagen presenterade professorerna Eva Jakobsson Ung och Helle Wijk, samt studenterna Åsa Nilsson och Merita Fetahu, vid Göteborgs universitet preliminära resultat från studien Digitala kulturmöten. Studien visar att digital kulturtillgång har betydelse för människor inom vård och omsorg av flera anledningar, som att; musik väcker minnen, känslor och fascination, möjliggör gemenskap och interaktion samt ger upplevelser av inre harmoni och livskraft.

– Tänk er om det här vore ett piller eller en behandling. Det vore ju ett mirakel, säger Helle Wijk om det preliminära resultatet.

Läs mer!


Utbildningsdagar i palliativ vård

Symtomlindring i allmän palliativ vård

Grundläggande kunskap om symtomlindring i allmän palliativ vård. Riktad till sjuksköterskor och läkare och andra intresserade. Föreläsare: Jonas Bergström, överläkare vid Stockholms Sjukhem.

"En inspirerande och kunnig föreläsare!", skrev en tidigare deltagare från utbildningen i Mölnlycke.

Stockholm, Ersta konferens & hotell, 26/11

Palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt

För dig som arbetar inom vård och omsorg och vill veta mer om palliativ vård vid stroke, KOL och hjärtsvikt. Ger grundförståelse och kunskap för att kunna skapa välbefinnande i livets slutskede vid icke-malign sjukdom. Föreläsare: Åsa Rejnö, sjuksköterska och universitetslektor, och Claes Lundgren, överläkare.

"Mycket duktiga med stor kunskap", skrev deltagare från utbildningen i Mölnlycke.

Stockholm, Ersta konferens & hotell, 27/11

Undersköterskans roll i palliativ vård

Fördjupad kunskap om symtomlindring och omvårdnadsåtgärder
i allmän palliativ vård, bemötande, närståendestöd och kommunikation. För omvårdnadspersonal och arbetsledare inom vård och omsorg. Föreläsare: Monica Axelsson, sjuksköterska, och Rosanna Alex, undersköterska. 

"En utbildning hela vår avdelning skulle behöva gå", skrev deltagare från utbildningen i Mölnlycke.

Stockholm, Ersta konferens & hotell, 28/11

Temadagar om psykisk ohälsa

Glädje eller kamp

Temadag om att samtala med unga om psykisk ohälsa. Temadagen riktar sig till den som i sin profession, som volontär eller närstående vuxen, möter unga människor i vardagen. Vi fokuserar på hur vi kan hitta bra sätt att samtala om psykisk ohälsa, och hur vi kan få fatt på frågor som rör självkänsla, ångest och oro.

Alingsås, Lilleskog Själavårdsinstitut, 5/11

Livet bakom skärmen

Temadag om psykisk ohälsa bland barn och unga vuxna, med fokus på nätet som både hot och möjlighet. Tillsammans med forskare, erfarna praktiker och unga influencers tit­tar vi på hur verkligheten ser ut, belyser olika typer av nätrelaterat missbruk, samt resonerar om självkänsla och hur vi kan agera som medmänniskor.

Sigtuna, Sigtunastiftelsen, 12/11


Utbildningsdag i samarbete med NRPV

Under hösten har vi inlett ett samarbete med Nationella Rådet för Palliativ Vård, NRPV. Tillsammans har vi tagit fram basutbildningen Tvärprofessionell kompetensutveckling i palliativ vård, som riktas till alla som jobbar inom vård och omsorg och som möter sjuka och närstående vid livets slut. Utbildningen har under hösten arrangerats i Örebro och Jönköping. Deltagarna har fått med sig både kunskap och inspiration.

"Den här dagen lyfte mig, framför allt att jag faktiskt är viktig", skrev en deltagare om utbildningen.

Föreläsare var Bertil Axelsson, överläkare och professor i palliativ medicin, Ida Kekonius, Leg Fysioterapeut/Lymfterapeut, och Camilla Vinberg Österberg, Präst i Andlig vård i hälso- och sjukvården

Tar fram certifiering inom palliativ vård

Betaniastiftelsen, tillsammans med Bräcke diakoni, tar under hösten fram en certifiering för god palliativ vård i livets slutskede. Certifieringen kommer göras i tre steg, varav det första är att minst 80 procent av personalen ska ha gått Palliation ABC. I nästa steg utbildas palliativa ombud som i sin tur kan utbilda personal.

Läs mer!


Sinnen väcker minnen

Betaniastiftelsen har, tillsammans med Formidabel/Senses Labs, Studio Acusticum och Lina Fridblom på Studieförbundet Bilda, besökt den dagliga verksamheten Safiren i Piteå.

Där höll Maria Juhlin, från Formidabel/Senses Labs, ett en aktivitet för de personer som har sysselsättning på Safiren. Till ljudet av havet och doften av bubbelgum målades det fritt. Besöket gjordes som en del av ett projekt om sensorik, kultur och omsorg. Där tanken är att sinnen ska väcka minnen, tankar, känslor och kreativitet.

Läs mer!


”Kulturen är tallriken som moset ligger på”

Temadagen Kultur för sinne och minne ingår i ett projekt om sensorik, kultur och omsorg, mellan samarbetsparterna Betaniastiftelsen, Formidabel/Senses Labs och Studio Acusticum och möjliggörs genom projektstöd från Region Norrbotten.

Bland föreläsarna fanns Jonna Bornemark, filosof vid Centrum för praktisk kunskap på Södertörns högskola, som pratade om kulturens betydelse i samhället, om mätbarhetens gränser och förpappringen i vård och omsorg.

– Vi tänker på kulturen som grädden på moset, nen kulturen är ju tallriken som moset ligger på, sa Jonna Bornemark.

Läs mer!


Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

homepagelinkedinfacebook