Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ett nyhetsbrev från Hamnprojektet i Västerås och Köping.


Dialogmöte mellan Sjöfartsverket och näringslivet som trafikerar Mälaren

Handelskammaren Mälardalen, Sjöfartsverket och Mälarhamnar bjöd in till ett dialogmöte den 9 oktober för att diskutera kommande avlysningar och andra aktuella och återkommande frågor kopplade till Mälarprojektet.

Thor-Björn Käck från Handelskammaren inledde mötet med att redogöra för dagens agenda samt kort bakgrund om tidigare dialogmöten och remissförfaranden. Därefter hölls en kortare presentationsrunda.

Läs mer på www.vasteras.se/hamn


Aktuella avlysningar - ny funktion på Mälarprojektets webb

Under det dialogmöte som hölls hos Handelskammaren Mälardalen i Västerås i juni framkom önskemål om tydligare och tidigare information om kommande avlysningar. Detta har nu blivit verklighet på Sjöfartsverkets webb.

Läs mer på www.vasteras.se/hamn


Kapaciteten i Köpings hamn växer

Nu har Magasin 19, omnämnd som Köpings modernaste hamnbyggnad invigts. När kommunstyrelsens ordförande i Köping Elizabeth Salomonsson förklarat magasinet för invigt öppnades en av portarna och en 21 ton tung hjullastare prydd med ballonger rullar ut under besökarnas applåder.

Runt 50 personer hade samlats fredagen den 26 september för att inviga Magasin 19 som är en del av den upprustning som ska göra det möjligt för större fartyg att angöra hamnen. Invigningstalare var kommunstyrelsens ordförande Elizabeth Salomonsson som inledde med framtidstro.

Läs mer på www.vasteras.se/hamn


Stor betonggjutning i Södertälje sluss

Betonggjutning av de två byggroparna i slussområdet för Mälarprojektet sker vid två dygnsavstängningar den 9/11 – 10/11 samt 16/11-17/11. All fartygstrafik stängs av från 07.00 på lördag morgon till 07.00 söndag morgon. Slussbron stängs av för fordonstrafik.

Läs mer på Sjöfartsverkets webb


För hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad

EU och Sverige vill öka godstransporterna i sjöfarten för att minska trängseln på vägar och järnvägar samt klimatutsläppen. Därför genomförs nu Sveriges största sjöfartsprojekt någonsin. Sverige vill använda hamnarna i Västerås och Köping för att öka godstransporterna på Mälaren. För att det ska vara möjligt behöver hamnarna rustas och utvecklas. Satsningen lyfter hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad och ger nya möjligheter till arbete, pendling och företagsetablering.

Hamnutvecklingen i Västerås och Köping är en del av Mälarprojektet. Samverkan sker med EU, svenska trafik- och sjöfartsmyndigheter. Västerås stad, Köpings kommun och det gemensam ägda hamnbolaget Mälarhamnar AB  står bakom Hamnprojektet i Västerås och Köpings hamnar. 

Hos de olika aktörerna kan du läsa mer om delprojekten inom Mälarprojektet; Västerås hamnKöpings hamn, Sjöfartsverket, Trafikverket.


Du får det här nyhetsbrevet för att du berörs av Mälarprojektet och Hamnprojektet. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. Om du inte avanmäler dig tror vi att du fortsättningsvis vill mottaga detta nyhetsbrev. När du avanmäler dig tar vi bort din mejladress från utskickslistan.