Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyhetsbrev oktober -19

Under september har vi i styrelsen haft två givande dialogmöten med MYH. MYH’s 10 års jubileum, YHF representerades av ordförande Budgetpropositionen 2020 ger mer utrymme till enstaka kurser. Och vi har snart rekordmånga anmälda till höstens YH forum och har utökat antal platser.

Regeringen föreslår ett ökat anslag till Yrkeshögskolan för de kommande åren.

Dels sker en förstärkning av Myndighetens anslag, men det blir också mer pengar till utbildning:

  • Stöd till utveckling av modeller för branschvalidering, 10 extra miljoner anslås
  • Flexibelt utbildningsutbud; t ex genom enstaka kurser, 13 miljoner 2020, 25 miljoner för vardera 2021 och 2022.

För den intresserade som vill fördjupa sig ytterligare:

https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2019/09/prop.-2019201/

(Utgiftsområde 16 sid 139-151)

 

Onsdagen den 11 september samlades ca 60 personer för att fira att Myndigheten för yrkeshögskolan varit verksam i 10 år. Inbjudna förutom panelen var medarbetare från MYH, tidigare GD, myndighetschefer och politiker.

Finns en broschyr som sammanfattar de 10 åren på denna länk:

https://www.myh.se/Publikationer/2019/MYH-jubileumsbroschyr-2019/

Anna Ekström utbildningsminister

Inledde med att gratulera till 10 framgångsrika år. Hon förtydligade den samsyn som finns kring utbildningsformen och att det är exemplet på hur samverkan mellan skola och näringsliv/organisationer skall fungera. Den enda kritik som hon ofta får kring YH är att det beviljas för få platser till en viss bransch eller region och den kritiken är ju i grunden ett tecken på att det just fungerar väl. Att rörligheten och tillgodoräknanden mellan högskola och Yh behöver göras enklare och systematiskt, och att Yh skall kunna utbilda i korta kurser på en högre nivå en SeQF 5. Hon menar att distansutbildningen som finns inom Yh är viktigt och vill se mer av detta för att nå hela Sverige, med fördel nyttja de lärcentra som finns i många kommuner.

 Panelsamtalen handlade mycket om YH’s framgång men också att det livslånga lärandet förutsätter ändrade regler för CSN, korta kurser och tillgänglighet för dem som vill arbeta och studera.

 

GD Thomas Persson avslutade med ett försök illustrera Yh med hjälp av sin klädsel

Frack står för tradition, kedjan för länkar och nätverk, skorna för fart framåt och keps för nytänk och innovation.

Rapport från YHF:s möten med MYH 12 och 18 september

På våra medlemssidor kan ni läsa mer om dessa möten, nedan är huvuddragen.

Bedömningsarbetet av de inkomna ansökningarna för 2019 är påbörjat. Beslut väntas komma den 8 eller 9/1. 

Det pågår en översyn av kalkyldelen i ansökan och vilka underlag som MYH behöver för att kunna fatta beslut om schabloner och tillägg.

Tillsyn

Ny rapport om tillsyn 2018 finns på myh.se.

 Kvalitetsverktyg

MYH kommer på YH forum att presentera ett självskattningsverktyg för diagnos av kvalitetetsarbetet i olika faser. Verktyget ska användas internt av anordnare för stöd i det systematiska kvalitetsarbetet.

Kvalitetsarbete på MYH

Ett arbete kring samordnad bedömning och lokal antagning pågår. Här önskar YHF att få tillgång till betygsdatabasen BEDA- det skulle underlätta en hel del.

 

YHF driver frågan om att sökande bara skall kunna tacka ja till en utbildningsplats i taget eller rangordna sina val.

Handledarstöd

Nanolearning under utveckling för utbildningsledare.
Informationsmaterial till LIA handledare , klart för remiss , hoppas på lansering 2019.

Studentkår YH

SFS gör en utredning under hösten m stöd av MYH för att närmare ta reda på YH-studerandes stödbehov ur ett kårperspektiv, för att med det som underlag sedan titta på hur de kan ta fram stöd.

 

YH-Forum 14 november- fler platser då efterfrågan är hög.

 Höstens YH-Forum har redan rekordmånga anmälda- 30 % fler än tidigare! Vi har lyckats förhandla fram ytterligare några platser, och håller därför håller fortfarande anmälan öppen.

ABSOLUT SISTA anmälningsdag 30/10.

Men; om du vill vara säker på en plats anmäl dej omgående!

program och anmälan:

http://yhf.se/yh-forum/yh-forum-14-november-2019/

Utbildningsledarutbildning- på gång

 Det finns platser kvar vid följande starter: 

Stockholm 23/10; Linköping 24/10; Stockholm (distans) 5/12; Stockholm (distans) 19/2

anmälan på http://yhf.se/utbildningar/aktuella-utbildningar/

Yrkeshögskoleförbundet söker koordinator

YHF förstärker sin organisation och söker nu en koordinator- läs platsannonsen här:

http://yhf.se/wp-content/uploads/2019/10/Koordinator-YHF.pdf

Vi ses på YH-Forum 14 november!!

Besök oss på vår hemsida www.yhf.se

 

linkedinfacebook

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.