Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


50-årsjubileum!

Vi från Riksorganisationen Svenskt Underhåll vill rikta ett stort tack till er som deltog på vårt 50-årsjubileum och är glada för att vi fick träffa så många av er under jubileumsdagarna.

Det var två intensiva dagar med spännande föredrag och mycket bra nätverkande, både under konferenserna och vid banketten. Både middagen och underhållningen på banketten var något alldeles extra! Vi vill rikta ett stort tack till våra sponsorer som bidrog till detta event.

Vi är stolta över att föreningen fortsätter att växa och att vårt arbete uppskattas av så många av er. Nu ser vi fram emot många spännande år med föreningens arbete.


Kommittémöte i Sverige med EFNMS delegationen

I samband med 50-årsjubileet fick vi äran att vara värd för EFNMS kommittémöten och General Assembly. Syftet med dessa möten är att utveckla underhållet inom Europa genom att utbyta kunskaper och erfarenheter.

Vill du vara med och påverka så hittar du mer information om de olika kommittéerna via följande länkar:

 • EAMC - EFNMS Asset Management Committee
 • ECC - EFNMS Certification Committee
 • ECM 4.0 - EFNMS Committee for Maintenance 4.0
 • EHSEC - EFNMS Health, Safety and Environment Committee
 • EMAC - EFNMS Maintenance Assessment Committee
 • ECT - EFNMS Training Committee

Deltagarna i EFNMS General Assembly

Deltagarna i EFNMS Asset Management Commmittee


Lätt att göra underhåll rätt!

Den 16-17 oktober möter ni oss i Borlänge, BSM Hallen. Här kommer vi att ge vårt föredrag som handlar om att det skall vara "lätt att göra underhåll rätt".

Det är ett mycket uppskattat föredrag som har besökts av över 200 personer på fyra orter i landet. Föredraget ges kl. 10.00 och kl. 13.00 båda dagarna. Du anmäler dig via länken nedan eller på plats i entrén.

Vi ger föredraget i samarbete med EURO EXPO IndustriMässor. Det är kostnadsfritt i samband med att du besöker mässan. Här träffar du leverantörer från hela Sverige som levererar produkter och tjänster till dig som arbetar inom industrin.

Till anmälan


Missa inte årets händelse i underhållsbranschen!

Den 20 - 21 november anordnas Underhållsdagarna på Skogshem & Wijk på Lidingö i samarbete med branschtidningen U&D

Vi har satt samman ett mycket spännande konferensprogram som kommer att ta upp följande ämnen:

 • Underhållsledning för ökad driftsäkerhet
 • Underhåll, personsäkerhet och lönsamhet – Finns det ett samband? 
 • IoT och AI – möjligheter och utmaningar
 • Optimerat underhåll genom kritikalitetsanalys 
 • Additiv tillverkning av reservdelar 
 • Drönare i underhållets tjänst 
 • Digitaliseringens risker och utmaningar 
 • Augmented Reality 
 • Smart Maintenance

Under kvällen har vi certifikatsutdelning i samband med en trevlig middag. Här har du möjlighet att mingla och utöka ditt nätverk inom branschen. 

Vi anordnar Underhållsdagarna 2019 i samarbete med

Våra samarbetspartner är:


Nominera till våra tävlingar!

Var med och ansök själv eller nominera någon annan till våra tävlingar; Årets Underhållsledare, Årets Examensarbete och Stora Produktivitetspriset. Sista ansökningsdag är den 31 oktober! I samband med Underhållsmässan 2020 kommer vi även att anordna tävlingen Maintenance Champions League.

Årets Underhållsledare

Syftet med denna utmärkelse är att uppmärksamma förebilder inom branschen. En ansökan ska bland annat bestå av en mycket utförlig rapport om utvecklingen av underhållsverksamheten med avseende på tillämpad metodik samt viktiga mål som har uppnåtts de senaste åren.

Mer information och anmälningsblanketter!

Årets Examensarbete

Syftet med utmärkelsen är att stimulera högre studier, forskning och utveckling inom området underhåll och driftsäkerhet. Studerande som har utfört ett examensarbete inom detta område på en av Sveriges högskolor eller universitet inbjuds att delta i tävlingen.

Mer information och anmälningsblanketter!

Stora Produktivitetspriset

Syftet med detta pris är att uppmärksamma de genomförda insatser inom underhåll som har resulterat i en ökad lönsamhet hos leverantörens kunder. Priset är tänkt att stimulera leverantören och dess köpare av tjänster och produkter inom underhåll för att bl.a. sprida kunskapen om ett resultatdrivet underhåll och tydligt visa nyttan med underhåll i ekonomiska termer.

Mer information och anmälningsblanketter!

Maintenance Champions League

Syftet med detta pris är att sprida kunskapen om det system som vi använder för så kallad validering, ett sätt att stämma av kunskapsnivån hos underhållspersonalen, baserat på de europeiska specifikationerna från EFNMS.

Tävlingen sker i samband med Underhållsmässan den 10-13 mars 2020 och det är kostnadsfritt att delta. Varje lag ska bestå av två personer från det representerade företaget.

Mer information och anmälningsblanketter!

Anmälan skickas in snarast, men senast den 31 oktober till info@svuh.se.

Vinnare av Stora Produktivitetspriset 2018

Bauer Watertechnology vann Stora Produktivitetspriset 2018. Prisutdelningen skedde i samband med Underhållsmässan i Göteborg och det var naturligtvis en viktig händelse utifrån marknadsföringssyfte. Därför valde vi att ställa ett par frågor till Lars Hansson, Country Manager Sweden.

Vad var anledningen till att ni ansökte till tävlingen?

- Vi sätter ett stort marknadsmässigt värde på Stora Produktivitetspriset och genom att vinna priset fick vi ytterligare möjlighet att komma i kontakt med nya kunder och därigenom hjälpa fler med effektiva lösningar.

Hur hjälper er teknik era kunder?

- Industrin och fastighetsägare har ökat sin kunskap om vikten av att underhålla sina värme-, tappvatten-, kyl- och industrivattensystem så att de kan bibehålla eller i de flesta fall öka produktiviteten, tillgängligheten och effektiviteten i sin produktion. Även dricksvattenkvaliteten har ökat tack vare vår teknik.

Vi visste i ett tidigt skede vilket långsiktigt värde underhåll ger för alla som arbetar med vattenförsörjning. Det handlar om alla de som behöver planera för underhåll och/eller utför förebyggande och avhjälpande underhållsåtgärder.

Hur har ni använt Stora Produktivitetspriset i marknadsföringen?

- Sedan 2018 när vi vann priset har vi aktivt använt Stora Produktivitetspriset i vår marknadsföring inom olika bransch- och kundsegment med mycket gott resultat.

Vi har haft med oss Stora Produktivitetspriset på olika aktiviteter, exempelvis vid Processteknikmässan 2018, större fastighets- och industrimässor i Sverige och Finland samt Underhållsmässan 2018, då vi fick priset.

Vi ser tydligt att Stora Produktivitetspriset har hjälpt oss att nå ut till nya kunder och samtidigt öka förståelsen för våra produkter. Alla leverantörer borde söka detta pris för att få extra skjuts på försäljningen!


Vi söker ”testpiloter”!

Svenskt underhåll utvecklar valideringssystem för olika nivåer. Valideringen syftar till att opartiskt kartlägga en persons kompetens.

Svenskt underhåll utvecklar ett valideringssystem för underhållets fyra EQF-nivåer; ledare (EQF-nivå 7), ingenjör (EQF-nivå 6), tekniker (EQF-nivå 5) samt mekaniker, elektriker och automationselektriker (EQF-nivå 4).

Det finns ett grundläggande frågepaket färdigt och som nu ska testas. Vi använder flervalsfrågor (multiple choice) där ett svar är korrekt och de andra, tre-fem svar, är nästan rätt. Du som är testpilot kan också komma med förslag på förändringar och nya frågor. 

Just nu söker vi individer och företag som vill vara med och testa valideringsfrågor på gymnasienivå (EQF 4) anpassade för:

 • Underhållsmekaniker
 • Underhållselektriker
 • Automationselektriker

Det handlar alltså om våra praktiker, som vi vill stärka till att klara mer avancerade underhållsarbeten.

Förslag till fler frågor

Vi önskar också stöd för att skapa mer frågor inom grundläggande ämnesområden. Den som vill vara med i utvecklingsarbetet kommer att få mer information om vilka ämnen det handlar om och sättet att ta fram frågorna. Vi behöver även fler frågor för att täcka in hela det tekniska behovet.

Ditt förslag behöver inte vara komplett utan det viktiga är en bra teknisk fråga inom ett visst område med ett rätt svar och eventuellt några nästan korrekta svar. Sedan kommer en kvalitetsgrupp granska och komplettera frågan innan den godkänns och sätts i produktion. Är någon ny fråga för svår flyttas den till en högre nivå.

Som testpilot kommer du att få göra det färdiga testet utan kostnad.

Svara till Svenskt Underhåll på info@svuh.se för att få mer information.


Vi hälsar våra nya medlemmar välkomna!16 - 17 oktober - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. De finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbete utan att tumma på kvaliteten. Vi ger ett kostnadsfritt föredrag i samband med besök av EURO EXPO IndustriMässa på fler orter i Sverige.

Plats: Borlänge
Anmäl dig här!

20 - 21 november - Underhållsdagarna

Traditionsenligt bjuder vi återigen på ett smörgåsbord med olika spännande föredrag från aktuella områden inom underhåll. Detta är en mycket viktig mötesplats för dig som arbetar med underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska tillgångar!

Läs mer här och anmäl dig här!

Plats: Lidingö

27 - 28 november - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. De finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbete utan att tumma på kvaliteten. Vi ger ett kostnadsfritt föredrag i samband med besök av EURO EXPO IndustriMässa på fler orter i Sverige.

Plats: Luleå
Anmäl dig här!


Torsten Ekström, vd för Svenskt Underhåll AB

Vikten av kompetens

Hög industriell kompetens är en förutsättning för överlevnaden av svenska företag. Därför är det av största vikt att alla parter tar sitt ansvar.

Frågan är om det går att förlita sig på politiker när det kommer till utbildning och kompetensutveckling. Om inte, så blir det en tung belastning för de företag som faktiskt engagerar sig för att arbeta med olika typer av utbildningssatsningar.

Yrkeshögskolorna kämpar med ansökan för program inom underhållsteknik. Det är en stor utmaning att få tillräckligt många sökanden till utbildningarna då det finns andra program som är mer attraktiva.

I samband med mina möten med olika yrkeshögskolor målas det förvisso upp en mer positiv bild av framtiden med ett ökat söktryck, men det finns dock mörka moln i horisonten.

Ökat engagemang

Engagemanget från näringslivet verkar vara lågt trots att de borde vara medvetna om ett framtida behov av personal. De verkar ha svårt att inse vikten av praktik, både för ungdomar i allmänhet och speciellt de som går på yrkeshögskolan och är i behov av perioder av ”lärande i arbetet”.

Det verkar även vara svårt att ta fram bra och givande arbetsuppgifter för de som praktiserar. Studenterna får inte heller tillräckligt med stöd under sin praktikperiod. Detta kan på sikt leda till att intresset för en framtid inom industrin kan mattas av ytterligare.

Kännedomen om vad t.ex. en underhållstekniker har för olika arbetsuppgifter är inte tillräcklig och då blir det svårt att skaffa sig en bild av ett framtida arbete. Detta kan i sin tur medföra att attraktionskraften sjunker och antalet sökanden blir ännu lägre.

Öka intresset för teknik!

Det är enkelt att säga att intresset för teknik måste öka hos den yngre generationen, helst i mycket tidig ålder. Frågan är bara hur. Det finns många framgångsrika initiativ runt om i landet, men det räcker tyvärr inte för att få en drastisk förändring.

Bilden av industrin behöver förändras i grunden och ansvaret ligger hos alla medborgare så att svensk industri ska kunna vara konkurrenskraftig även i framtiden!

Bilden av att ett arbete inom industrin medför att lågteknologiskt och smutsigt arbete måste förändras. Det är ju i många fall precis tvärtom - En spännande framtid med intressanta arbetsuppgifter!

Det finns kanske några företag som fortfarande ligger efter i teknikutvecklingen. De flesta industrier i Sverige har dock goda ambitioner att förbättra arbetsmiljön för medarbetarna och vill gärna hänga med i det som händer inom den nya tekniken.

Anpassning till framtiden

Företagen måste inse vikten av att locka till sig och attrahera den yngre generationen då dessa utgör framtidens arbetskraft. Både lokala och regionala satsningar behöver samordnas och uppmuntras.

Här kan företagen hjälpa till genom att bjuda till och dessutom erbjuda en insyn i verksamheten, t.ex. genom att erbjuda sommarjobb, praktik- och LIA-platser och vara mer engagerade i arbetet att skapa en mer positiv bild av verksamheten.

Yrkeshögskolornas ledningsgrupper måste också bli mer involverade och engagerade i arbetet för att stötta verksamheten. Företag inom en region behöver gå samman och kräva att det finns kompetent personal att rekrytera i framtiden.

Utbildningsväsendet måste uppdateras och anpassas till framtidens förändrade behov för att vi ska kunna slåss på den globala marknaden.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Mia Ilkko

Ordförande har ordet...

Vi samlade våra medlemmar till ett 50-årsjubileum
– Tack till alla som firade både där, digitalt och i tanken!

Vår förening har i 50 år samlat underhållskollegor. Det är vårt främsta uppdrag. Vårt uppdrag handlar också om att stötta våra medlemmar i deras utveckling. Samt att representera underhållsbranschen, stå upp för den och skapa opinion.

Våra medlemmar består av akademier, anläggningsägare och produkt- & tjänsteleverantörer – alla lika värda.

Väldigt värdefulla är även vår personal Torsten, Karin och Linnéa. Jag vill tacka dem för jubileumsarrangemanget, men också för att de ordnar allt så bra varje dag – Tack!

Vi har en aktiv styrelse på tio personer från våra medlemsföretag som engagerat ställer upp med tid och arbete. Deras fokus just nu är att samla in våra medlemmars diskussioner under de event vi har nu under hösten. Så att vi på styrelsens januarimöte kan sätta strategi för fem år framåt. Så att vi håller i alla fall 50 år till.

Tveka inte att höra av er till någon av oss i personalen eller styrelsen för att berätta vad du behöver från Svenskt Underhåll, din branschorganisation. 

Vi behöver fokusera och göra ett större intryck i Sveriges näringsliv. Vi måste tycka till.

/Mia Ilkko, styrelseordförande


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Svenskt Underhåll är en del av EFNMS


Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   info@svuh.se   www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration

Dataskyddspolicy