AllAgeHub – februari 2020

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på AllAgeHubs nyhetsbrev. Problem att visa det? Se det i webbläsaren. Skulle du vilja avsluta din prenumerationklicka här. 

 

Stora möjligheter med medarbetardriven innovation

I sin avhandling "Mirror, mirror on the wall, who’s the innovator after all?" har Izabelle Bäckström, forskare i industriell ekonomi vid LTH, tittat på vilket värde medarbetardriven innovation kan tillföra för företag.

I en artikel på Lunds universitets hemsida kan du läsa mer om avhandlingen och även ladda ner den.

Läs mer här.

OBS! Missa inte GRs utbildning i användardriven innovation

Du känner väl till att GR erbjuder utbildning i användardriven innovation via sin kurs i tjänstedesign? 

Läs mer här.


Regeringen inrättar välfärdskommission

Den 18 december 2019 inrättade regeringen en välfärdskommission vars uppdrag omfattar att identifiera och analysera konkreta åtgärder för att stärka kommunsektorns förmåga att tillhandahålla välfärdstjänster av god kvalitet i framtiden.

Läs mer här.

Testbädden Mistel har sammanställt juridisk vägledning för testverksamhet

Ett av de områden som identifierats som extra snårigt i samband med tester av välfärdsteknik är juridiken. Därför vill vi gärna tipsa om den juridiska vägledning som Testbädden Mistel har satt samman.

Läs mer här.


AI har potential att lösa välfärdens utmaningar

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) konstaterar i en rapport till regeringen att potentialen i ett fullständigt införande av AI – med nuvarande AI teknik – i svensk offentlig förvaltning är betydande.

Läs mer här.


Ny KFi-rapport om Göteborgs stads arbete med innovationsprogram

Kommunforskning i Västsverige (KFi) har publicerat en rapport där Göteborg Stads arbete med att utveckla ett kommungemensamt innovationsprogram beskrivs och analyseras. 

Läs mer här.

Boka in KFi:s seminarier under 2020

KFi arrangerar under året ett antal seminarier som vi tror kan vara intressanta för många av er. 

Ni hittar deras program här.


Sök testpartners att samarbeta med via "Samarbete sökes"

Du har väl inte missat möjligheten att söka kommunala verksamheter, företag eller organisationer att samarbeta med i tester av välfärdsteknik. Gå in på vår hemsida under Samarbete sökes och kika på de annonser som finns där, eller lägg in en egen annons.

Läs om våra innovationsprojekt

Inom AllAgeHub pågår just nu elva olika kommuninitiativ där olika GR-kommuner samverkar för att skapa eller implementera nya välfärdstekniklösningar utifrån identifierade behov. 

Läs mer om dem här.


Matnyttig rapport om utvärdering av digital teknik

FoU Nordost har kartlagt metoder som används inom offentlig sektor för att utvärdera digitala produkter.

Här är en länk direkt till rapporten (PDF-fil).

 

Nytt stöd för införande av dynamiska inköpssystem

Dynamiska inköpssystem (DIS) har potiential att medföra stora förbättringar när det gäller upphandling av teknik som utvecklas i snabb takt. Nu har Upphandlingsmyndigheten publcierat ett stöd för införande av DIS.

Läs mer här.

Konferens om tillgänglighetskrav vid offentlig upphandling

I lagen om offentlig upphandling (LOU) anges att tillgänglighetskrav ska ställas. Samtidigt saknas kunskap om hur vi ställer sådana krav och vem vi upphandlar för. Den 18 maj arrangerar Länsstyrelsen en konferens om ämnet på Scandic Crown i Göteborg.

Läs mer här.

Kostnadsfri utbildning med teoretisk och praktisk fördjupning i symbolbaserade AKK-mjukvaran Snap Core First

Tobii Dynavox har tagit fram AKK-mjukvaran Snap Core First som är skapad för att stödja användare och deras kommunikationspartners. De erbjuder under våren ett flertal utbildningstillfällen runtom i landet. Hitta ett tillfälle som passar dig.

Länk till schema för utbildningstillfällen


Mölndals stad ger IT-stöd som serviceinsats

Sedan årsskiftet kan invånare i Mölndals stad ansöka om digitalt stöd i hemmet. Seniorer kan även få digitalt stöd på Träffpunkter i Mölndals stad. Syftet med insatsen är att bibehålla eller öka självständigheten och minska ett digitalt utanförskap för seniorer.

Läs mer här.

Hur kan brukare delta i utvärdering av sin verksamhet?

Brukarrevision är ett verktyg för kvalitetsarbete och verksamhetsutveckling. Revisionen går ut på att brukare intervjuar brukare. Den fokuserar på frågor om bemötande, delaktighet och inflytande.

Läs om Göteborgs stads brukarrevision.

Ungdomar från organisationer för funktionshindrade måste bjudas in där beslut fattas

Funktionshindersorganisationer för unga måste bjudas in där beslut fattas, inbjudan måste komma i ett tidigt skede och organisationerna ska vara involverade genom hela processen. Bland annat detta var budskapet till de nordiska regeringarna när unga med funktionsnedsättningar samlades till vårt expertmöte om unga och delaktighet i Helsingfors.

Läs mer här.


Dokumentation AllAgeHub Summering & Framtid

I nästa vecka publicerar vi den färdiga dokumentationen från konferensen AllAgeHub Summering & Framtid på vår hemsida, men redan nu hittar ni ett flertal av dagens presentationer och samtliga posters från konferensen.

Läs mer här.

facebooktwitterlinkedin

AllAgeHub

Ett initiativ av de tolv GR-kommunerna Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö med Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, som projektägare.

Samverkansparter

Forskningsmiljöerna AgeCap och GPCC vid Göteborgs Universitet, CVA och Building futures vid Chalmers tekniska högskola samt CVS vid högskolan i Borås.

Pensionärsorganisationerna
PRO och SPF Seniorerna 

Sahlgrenska Science Park

Business Region Göteborg

Västra Götalandsregionen,
Koncernstab Hälso- och sjukvård, avdelning Vårdens digitalisering och DART.

Finansiärer

12 GR-kommuner 
Ale, Alingsås, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal,
Partille, Stenungsund, Tjörn och Öckerö

Vinnova

Västra Götalandsregionen
Regionutvecklingsnämnden

Du får detta nyhetsbrev eftersom du aktivt valt att prenumerera på AllAgeHubs nyhetsbrev.

Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.