Problem att se innehållet? Se det i webbläsaren

Har Ni koll på Era Nycklar?

Välkommen till Septembernumret av Up To Date!

När vi träffar våra kunder märker vi att ett återkommande problem är nyckelhantering, främst administration men även att ha kontroll på vart nycklarna är.

Därför visar vi i detta nummer två smarta lösningar från finska Livion och från Traka.

Livion har en enkel och genialisk lösning på en nyckelautomat med kameraövervakning, både utanför och inne i automaten. På det sättet kan man se vem som hämtar och lämnar nyckeln, samt säkerställa att man verkligen lämnar tillbaka nyckeln.

Traka har mångårig erfarenhet av högkvalitativa nyckelskåp som kan kopplas till Ert passersystem för att säkerställa att rätt person hämtar rätt nyckel. Finns som både online- och offline-system.

En annan fråga som är högaktuell är alkolås på bilar som blir en hög kostnad om man har många bilar.

Varför inte koppla alkolåset till nyckelskåpet istället?

På det sätter behöver ni ETT alkolås kopplat till ett digitalt nyckelskåp med kortläsare!

Den som ska ut och köra bil identifierar sig med sitt passerkort på kortläsaren, blåser i alkolåset och blir det grönt får man ut sin bilnyckel.

Skulle det bli rött på alkomätaren, får man ingen nyckel och meddelande går till ex. HR-avdelningen för hantering enligt företagets riktlinjer kring alkohol på arbetsplatsen.

Vill Ni veta mer är det bara att kontakta oss på Göthes Säkerhet för mer information.

Jag önskar Er en trevlig läsning!

Lars Brandt

Dörrar och Portar - Brandklassning

Brandklassade ytterdörrar (SS-EN 14351-1) och portar (SS-EN 13241) ska från 1 november 2019 CE märkas och ha en prestandadeklaration. För innerdörrar (SS-EN 14351-2) gäller tillsvidare nationella typgodkännande.

Enligt Boverkets Byggregler, BBR 5:2311 (Allmänt råd) gäller: Dörrar med krav på brandmotstånd i klass EI XX kan utformas i lägst klass EI215/EWXX enligt SS-EN 13501-2 där XX står för den tid i minuter som brandmotståndet motsvarar.

Man vad betyder det?

E = integritet. Brand får inte spridas genom dörren inom given tid. Kriterierna är sprickor i provobjektet, antändning av bomullstuss eller sticklågor genom provobjektet.

I = isolerförmåga. Maximal tillåten temperaturstegring dörrblad 180°C och karm 360°C inom given tid.

I2 = Samma som I, men mätning av temperatur stegring görs inte i ett område 100 mm från kanten av den synliga delen av dörrbladet. Samma gäller för karmen, 100 mm från den synliga delen av dörrbladet, om den är bredare än 100 mm. Mätningen görs på den inte brandexponerade sidan.

W = värmestrålning från en sida. En branddörr med beteckningarna I eller I2 uppfyller kravet på värmestrålning (W) för motsvarande det antal minuter som anges efter I eller I2.

En brandklassad ytterdörr EI215/EW60 uppfyller således kraven i BBR.

Äldre klassbeteckningar som A60 och EI60 ersätts av de nya EI220/EW60 enligt SS-EN 13501-2.

SS-EN 14351-1: 2006+A2:2016 - Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 1: Fönster och ytterdörrar

SS-EN 14351-2: 2018 - Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 2: Innerdörrar

SS-EN 13241:2003+A2:2016 - Portar - Produktstandard, funktionsegenskaper

SS-EN 16034: 2014 - Dörrar, portar och fönster - Produktstandard, funktionsegenskaper - Brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper

SS-EN 13501-2: 2016 - Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 2: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd, utom för produkter för ventilationssystem

Källhänvisning: Text från SEM GROUP

LivionKey 30

LivionKey30 är en nyckel automat för styrning av nycklar och kort. Den är enkel och säker att montera. LivionKey’s automat fungerar 24/7, vilket betyder att man närsomhelst kan hämta eller returnera nycklar med en aktiv PIN-kod.

LivionKey30 tar också en bild av personen som hämtar ut nyckeln, och har även en kamera som kan fota nyckel facket inne i automaten på distans om man så vill. Automatens ägare skapar en PIN-kod för den som skall hämta tex. nyckeln, och koden är endast i kraft på förutbestämd tid. Koden skickas sedan till slutkunden antingen via SMS eller e-mail.

I automaten finns färdigt en säker trådlös anslutning. När kontakten sätts i väggen och apparaten slås på, tänds lampan på framsidan och enheten kopplas automatiskt till ett säkert nätverk. Därefter kan automaten styras med ett webbaserat program, som man får användarrättigheter till från Livion. Från samma program kan man styra hur många automater som helst oberoende av var dom finns i Europa.

Maskinen går att använda för nycklar, nyckelkort, andra kort eller tags. Den kan automatisera hanteringen av bl. a.

  • Uthyrning av bostäder/lägenheter
  • Överlåtelse av olika färdmedel eller fordon
  • Styra vem som har tillgång till olika faciliteter (tex. bastu, förråd, gym, klassrum osv.)

Ifall man har behov av flera än 30 nyckel delningar på samma ställe så kan man montera hur många skåp som helst bredvid varandra och koppla dem samman så att ett skåp styr delningen av nycklarna och öppnar rätta facket. Oberoende om det är i samma skåp eller skåpet bredvid.

Nyckel automaten har också olika alarm, som automatens ägare kan styra, vad som skall alarmeras och till vem larmet går Alarm kan utlösas tex. om:

  • Man försöker lösgöra eller flytta automaten från väggen
  • Ifall kontakten dras ur väggen eller det blir strömavbrott
  • Apparatens batteri håller på ta slut (batteriet håller minst 10 h)
  • Apparaten av någon orsak är ur funktion
  • Om nycklar inte returneras i tid

Om du tror att denna maskin kan underlätta i er verksamhet så berättar vi gärna mer. För mer information når du oss lätt på 010 - 483 40 60.

Källhänvisning: Text och bild från Livion Oy


Traka Touch - Ett snabbt, enkelt och säkert nyckelskåp

Traka Touch registrerar automatiskt vilka nycklar som avlägsnas och lämnas tillbaka, av vem och vilken tid på dygnet. Traka Touch behöver ingen extern mjukvara och nätverksåtkomst för att fungera, utan kan användas direkt utan speciell installation eller inställning.

Traka Touch är ett sofistikerat nyckelhanteringssystem som har intelligens inbyggt. Det kan fungera som en fristående lösning som kräver att ingen IT-nätverk eller server hanterar databasen. Alternativt kan det nätverket med Trakas företagslösning Traka Web. Ett fullständigt revisionsspår av alla viktiga transaktioner behålls inom systemet med internt solid state-minne. Systemets hantering har aldrig varit så lätt.

Kontakta gärna Göthes Säkerhet på 010 - 483 40 60 för mer information. 

Källhänvisning: Text och bild från ASSA ABLOY Opening Solutions


SAFETRON 6200 godkänd med ställverksregel

Som första motorlåset på marknaden kan SAFETRON 6200 nu användas med ställverksregel typ P+T från Söderhamns innovation.

Tidigare har elektrisk låsning i ställverk inneburit avkall på inbrottsskyddet för att tillgodose personsäkerheten men med kombinationen ställverksregel och motorlås SAFETRON 6200 får man båda delarna. SAFETRON 6200 är dessutom godkänd för användning i brandcellsgränser upp till 60 min.

SAFETRON 6200 är certifierat enligt SSF 3522 låsklass 3, 4 och 5 vilket innebär godkänd användning i skyddsklass 1, 2 och 3. Sedan tidigare finns nödutrymningsbehör enligt SS-EN 179 för motorlås 6000-serien, i och med godkännandet att använda ställverksregel P+T utökas användningsområdena ytterligare.

För mer information kontakta Göthes Säkerhet på 010 - 483 40 60

Källhänvisning: Text och bild text från Safetron

Magnus Olofsson började arbeta på Dala Teleservice AB i juni 1992. 

-Den första september 2014 blev Dala Teleservice uppköpta av Göthes och blev därmed Göthes Säkerhet AB, säger Magnus Olofsson vars far Lars Olofsson var en av Grundarna till Dala Teleservice AB samt har sin syster Sara nära till hands på Göthes Industribeslag.
Magnus arbetar idag som servicetekniker för Göthes Säkerhet AB.

-Jag installerar och servar säkerhetsanläggningar, gör även en del dokumentation samt underlag för offerter, är mesta delen av tiden hos "mina" två kunder Arctic Paper Grycksbo AB samt ABB i Ludvika.

Framöver ser Magnus Göthes-bolagen som en fortsatt stark partner av lås, beslag och säkerhetslösningar där en kompetens har en allt mer avgörande roll. Stora utmaningar kommer att finnas inom arbetet med att alltid förutse och lösa kunders önskemål oavsett om det handlar om standard  eller speciallösningar.

Magnus fortsätter:
-Största möjligheten inom arbetet är nog att själv till stor del kunna styra hur kunderna ska lösa sina problem med vår erfarenhet av vad som blir bäst för just den kunden, även att kunna styra och planera när arbetet ska utföras.

Magnus har en lång erfarenhet av teknik och el. Han började jobba direkt efter El-Tele tekniskt gymnasium och studenten 1992 efter att ha sommarjobbat några år innan det. Då hans far Lars Olofsson var en av grundarna till Dala teleservice så var det naturligt att börja sin karriär just där, säger Magnus.

Utöver arbetet så har Magnus många intressen:
-Jag samlar smurfar och driver en enskild firma som köper och säljer smurfar över stora delar av Europa, har genom åren fått ett stort kontaktnät världen över med andra lika "galna samlare", lärt mig en del språk på det.

-Snöskoter är också något jag åker vintertid när det finns tid och snö, gillar motorsport, rally och motocross.

-Håller på Leksand i ishockey och försöker se alla matcher antingen live eller på tv. Har även tagit jägarexamen förra året och jagar lite vildsvin, hjort och rådjur. 


Muraren: Redan 6.000 år före vår tideräknings början tillverkade man tegel av soltorkad lera. Så gamla är de tegelstenar man hittat i Jerikos murar. Muraryrket är alltså lika gammalt. Undan för undan förbättrades sedan teglet och så småningom lärde man sig bränna råteglet vid rätt temperatur.

Muraren tillhör ett skrå som fick högt anseende, inte minst vid kristendomens utbredning. Då började man bygga kyrkor och stora katedraler runt om i Europa. Vid dessa byggen var det ofta murarmästaren som var arkitekt. Murararbetet utfördes oftast under sommarhalvåret, medan man på vintern kunde mura inomhus: spisar, kakelugnar, golv mm. Kakelugnsmakarna blev en sidogren av murarskrået och utvecklades först under 1500-talet.

Källhänvisning: Text och bild från Flinks Järn


Vi arbetar efter gällande GDPR bestämmelser. Vår policy hittar du via nedan knapp.


facebooklinkedininstagramyoutube

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Göthes, klicka här.