Problem att se innehållet? Se det i webbläsaren

Gör inköpsplaneringen lättare!

Jag hoppas ni alla haft en bra och produktiv höst så här långt! Och jättekul att så många är anmälda till vårt femårsjubileum den 24 oktober. Tiden går verkligen fort och under de fem åren som vi har varit Göthes Industribeslag har vi blivit ännu bättre med fler starka partners i vår portfölj.

Men nu vill jag prata om vår kärna. Och den kan liknas kärnan i en atom.

Ordet atom härstammar från grekiskan och betyder ”odelbar”. Idag vet man att atomer inte är odelbara och att dess inre kärna väger tyngre än elektromolnet som omger kärnan. Göthes Industribeslag är inte odelbart men vi väger tillräckligt tungt för att göra skillnad och är små nog för att påverkas och vara lyhörda.

Vi är också beroende av våra partners. I bilden ovan ser du vad som illustrerar starka partners kring en stark kärna. Syftet är att vara en ”One Stop Shop”.

Tänk dig att du går till Ica Maxi. Där hittar du allt du behöver oavsett om det är från bagaren, mejeriet, slaktaren eller fiskaren. Ica Maxi sparar tid och resurser liksom vi i vår roll som ”One Stop Shop”.

Ovan ser du 51 stycken partners logotyper. Dessa partners kan vi utan och innan, vad de erbjuder och hur deras produktsortiment kan hjälpa just dig. Du får med andra ord just det du behöver oavsett typ av beslagslösning. Du sparar tid, resurser, pappersexercis samt bidrar till mindre miljöpåverkan iom samlade leveranser. I förlängningen också en mindre totalkostnad tillika säkra leveranser.

Till detta erbjuder vi serviceinriktade och kunniga medarbetare för att hjälpa just dig i ditt projekt. Kort och gott: "One Stop Shop". 

Patrik Östlund

Dörrar och Portar - Brandklassning

Brandklassade ytterdörrar (SS-EN 14351-1) och portar (SS-EN 13241) ska från 1 november 2019 CE märkas och ha en prestandadeklaration. För innerdörrar (SS-EN 14351-2) gäller tillsvidare nationella typgodkännande.

Enligt Boverkets Byggregler, BBR 5:2311 (Allmänt råd) gäller: Dörrar med krav på brandmotstånd i klass EI XX kan utformas i lägst klass EI215/EWXX enligt SS-EN 13501-2 där XX står för den tid i minuter som brandmotståndet motsvarar.

Man vad betyder det?

E = integritet. Brand får inte spridas genom dörren inom given tid. Kriterierna är sprickor i provobjektet, antändning av bomullstuss eller sticklågor genom provobjektet.

I = isolerförmåga. Maximal tillåten temperaturstegring dörrblad 180°C och karm 360°C inom given tid.

I2 = Samma som I, men mätning av temperatur stegring görs inte i ett område 100 mm från kanten av den synliga delen av dörrbladet. Samma gäller för karmen, 100 mm från den synliga delen av dörrbladet, om den är bredare än 100 mm. Mätningen görs på den inte brandexponerade sidan.

W = värmestrålning från en sida. En branddörr med beteckningarna I eller I2 uppfyller kravet på värmestrålning (W) för motsvarande det antal minuter som anges efter I eller I2.

En brandklassad ytterdörr EI215/EW60 uppfyller således kraven i BBR.

Äldre klassbeteckningar som A60 och EI60 ersätts av de nya EI220/EW60 enligt SS-EN 13501-2.

SS-EN 14351-1: 2006+A2:2016 - Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 1: Fönster och ytterdörrar

SS-EN 14351-2: 2018 - Fönster och dörrar – Produktstandard, funktionsegenskaper – Del 2: Innerdörrar

SS-EN 13241:2003+A2:2016 - Portar - Produktstandard, funktionsegenskaper

SS-EN 16034: 2014 - Dörrar, portar och fönster - Produktstandard, funktionsegenskaper - Brandmotstånd och/eller brandgasskyddande egenskaper

SS-EN 13501-2: 2016 - Brandteknisk klassificering av byggprodukter och byggnadselement - Del 2: Klassificering baserad på provningsdata från metoder som mäter brandmotstånd, utom för produkter för ventilationssystem

Källhänvisning: Text från SEM Group

Information om slagdörrsautomatiken ED100 / 250

dormakabas dörrautomatik ED 100 / ED 250 har varit en funktionell och pålitlig produkt i mer än tio år och mycket uppskattad. Men nu är det dags att uppgradera.

I samband med uppgraderingen har dormakaba valt att lansera en helt ny version av ED 100/250 med flera smarta funktioner och med en mer modern design.

 • Designen har samma konturer men är helt utan synliga skruvar.
 • Nu finns det möjlighet att få axelförlängning i kåpans färg.
 • Modulsystemet ger en bättre planeringssäkerhet.

 

Viktigt att veta!

 • dormakaba påbörjar produktionen av de nya modellerna nu och alla modeller av ED 100 / ED 250 kommer att ersättas. När produktionen är helt omställd kommer enbart den nya modellen att produceras, en så kallat clean cut. De kan tyvärr inte ge besked om när detta kan ske, men det ligger i den närmaste framtiden.
 • Priset kommer att vara oförändrat. För att underlätta har dormakaba behållit namnet ED 100 / ED 250 men bytt artikelnummer. 
 • Gamla och nya modeller kommer inte att vara kompatibla. dormakaba håller reservdelslager och service på båda modellerna.

Källhänvsining: text och bild från dormakaba


Nu ännu lägre strömförbrukning på ES17 & ES19

Safetron lanserar en ny elektronik i deras elslutbleck ES17 och ES19 vilket ger en ännu lägre strömförbrukning. Nu drar ES17 och ES19 endast 35mA som max oavsett 12-24VDC, oavsett rättvänd eller omvänd funktion. 

Detta bidrar i sin tur starkt till en mer kostnadseffektiv dörrmiljö, speciellt i större anläggningar där dimensionering av transformatorer och batteribackup annars kan innebära en stor kostnad.

 • Listtryck: 50 kg
 • Hållkraft upp till 1000 kg / 10kN
 • Certifierat för brandcellsgränser: 120 min (Endast ES19)
 • Omvänd- eller rättvänd funktion
 • Multispänning 10-30VDC
 • Låg strömförbrukning, endast 35mA @ 12-24VDC
 • Kolvkontakt som tillval
 • Passar låshus enligt skandinavisk standard med enkel- eller dubbelfallås

SAFETRON ES17 & ES19 är elslutbleck av typen standard med listtrycksteknik som passar till branddörrar med normalt ställda krav på säkerhet men höga krav på driftsäkerhet.

ES17 & ES19 passar bra som daglåsning i skalskydd och internlåsning inom handel, kontor och industri eller i entréer och allmänna utrymmen i flerbostadshus.

SAFETRON ES17 & ES19 är certifierat och CE-märkt för användning i brandcellsgränser högst brandteknisk klass 120 min.

SAFETRON ES17 & ES19 har listtrycksteknik vilket innebär att låset öppnar trots att tryck mot dörren föreligger. Listtryck är ett normalt förekommande fenomen ofta orsakat av exempelvis övertryck i fastigheten, skeva dörrar eller att snö/grus hamnat i dörrspringan. ES17 & ES19 eliminerar dessa problem och förhindrar onödiga driftstopp.

Källhänvisning: Text och bild från Safetron


Smart stolpguide på nya steplock.se

Besök nya steplock.se! Här hittar du hela StepLocks breda sortiment av elektromekaniska lås, montagestolpar och lösningsförslag, förpackat i en lite smartare design.

Webbplatsen är uppbyggd för att du snabbt och enkelt ska kunna hitta rätt produkt med relevant dokumentation som certifikat, installationsanvisningar eller kopplingsscheman.

Ta gärna en närmare titt på den nya stolpguiden. Här är alla montagestolpar samlade på ett ställe och du kan enkelt filtrera fram en eller flera passande montagestolpar för just din specifika dörrmiljö. Med hjälp av de olika filtren kan du exempelvis välja elslutbleck eller profilsystem och fylla i önskemål på montagestolpens höjd eller plösmått. Resultatet visas sedan direkt på din skärm, surfplatta eller mobil. Testa själv på steplock.se/stolpguide

Källhänvisning: Bild och text från StepLock


HOPPE - Handtag som berör

HOPPE är idag marknadsledande i Europa inom utveckling, tillverkning och marknadsföring av handtag och beslag i aluminium, rostfritt stål, mässing och plast för fönster och dörrar. HOPPE producerar högkvalitativa produkter i modern design för dörrar och fönster till ett optimalt värde.

När det gäller dörrhandtag så finns vi representerade med ett brett utbud av designade handtagsprodukter för interiöra och exteriöra miljöer som passar svensk låsstandard.

Till detta kan man komplettera med tillhörande cylinderbehör, vredskyltar, WC-HWC behör samt mycket mer.

Byggvarubedömningen har gjort bedömningen ”rekommenderas” d.v.s. grön markerat samtliga HOPPE aluminiumhandtag inkl. aluminiumbehör för dörrar och fönster.

Källhänvisning: Text och bild från HOPPE


Produkter som kan provas i dörr 

 • Hi-O™ motorlås: 840C, 841C, 850C, 851C, EL654, EL754, EL755, EL558, EL559. 
 • Hi-O eltryckeslås: EL587, EL588. 
 • Hi-O elslutbleck: 585, 910C, 911C, 920C, 960C, 961C. 
 • Analoga eltryckeslås: EL580, EL582, 880, 881, 884, 885, 886.
 • Analoga elslutbleck: 500-, 700-, 800-, 900-serien

ASSA ABLOY Funktionsprovare

Hi-O™ motorlås

1. Koppla anslutningskabel i Hi-O plint färger Vit, Brun, Grön, Gul.
2. Då magnet är monterad i slutblecket till motorlåset ställ magnetbrytaren i läge Hi-O, annars anslut extern magnetkontakt i plint märkt ”Mikrobr” och magnetbrytaren ställs i läge extern.
3. Anslut spänning via bifogad nätadapter. Indikering dörr stängd, ind. olåst = motorlås olåst, ind. Låst = motorlås låst + dörr stängd. Lås upp med öppna knapp.

Hi-O™ eltryckeslås och elslutbleck

1. Koppla anslutningskabel till Hi-O plint, CAN H-Vit, CAN L-Brun, +12V-Grön, 0V-Gul.
2. Ställ magnetbrytaren i läge Hi-O.
3. Anslut spänning via bif. Nätadapter. Stängd dörr indikeras av kolvkontakt respektive förreglingsmikro. Lås upp med öppnaknapp.

Analoga eltryckeslås och elslutbleck

1. Anslut plus (+) resp. minus (-) till produkten på den högra plinten.
2. Anslut kolvkontakt resp. förreglingsmikro till ”Mikrobr”.
3. Ställ magnetbrytare i läge extern.
4. Välj spänning till produkten med daglåsbrytaren 12V alt. 24V.
5. Anslut spänning via nätadapter. Stängd dörr indikeras av kolvkontakt respektive förreglingsmikro. Lås upp med öppnaknapp.

Kontakta oss gärna på 010 - 483 40 25 för mer inforamtion.

Källhänvisning: Text och bild från ASSA ABLOY


Instruktions APP

Dr Hahns Instruktions app är ett bra hjälpmedel för att justera alla Dr Hahns gångjärn. Den är väldigt lätt att använda och informativ med filmer i hur justeringen utförs korrekt. Appen har lika stor användning i produktionen som ute på fältet vid justeringar. Kombinera gärna appen med vårt service-kit som innehåller reservdelar till Türband 4, Serie 60 gammal och ny.

Klicka här för att öppna "EN APP FÖR ÄNNU BÄTTRE HAHN SERVICE"

Dr Hahn service-kit

Tre stycken servicelådor, en för varje modell av gångjärn innehållande erforderliga verktyg för service plus reservdelar till två st. Dr. Hahn gångjärn.

Dessa levereras i färdiga sortimentslådor, där man tydligt kan se vilka artiklar som skall ingå. Enkelt att tilläggsbeställa reservdelar och fylla på sin lådor.

Türband 4 - Artikelnummer: 150673
Serie 60 NY - Artikelnummer: 150674
Serie 60 gammal - Artikelnummer: 150675

Tekniska frågor besvaras via vårt order- och servicenummer 010 - 483 40 25

Färre bilar på vägen = Minskat koldioxidavtryck

Om du gör en beställning som innehåller varor från t.ex. fem olika leverantörer från oss kommer du att få en total leverans från vårt lager. Det betyder en lastbil istället för fem olika som kör varor till dig. Det är smart logistik och sparar miljön med reducerad transport, distribution och emballage. Du som kund sparar tid och pengar genom att beställa allt på ett ställe. Dessutom slipper du hantera flera olika leveranser och uppackningar.

Sobinco - I mer än 55 år har Sobinco varit världsledande inom utveckling och produktion av högkvalitativa och estetiskt tilltalande beslag för aluminiumfönster och dörrar som t.ex. Tilt & Turn, Lift & Slide, MPL-lås samt handtag och utrymningsbeslag. Produkterna är certifierade för RC3 och RC4 samt SKG** och SKG***. Exklusiv partner för SOBINCO i Sverige är Göthes Industribeslag.

Sobinco grundades i Belgien 1961 som ett järnhandelsföretag av Remi Van Parys och hans fru Paule. Då fokuserade man på beslag för fönster och dörrar av stål. Remi och Paule beslutade tidigt att inrätta egen produktutveckling och tillverkning för att kunna möta den ökande efterfrågan av sina produkter. Sobinco började som ett litet företag i Remi Van Parys trädgård har nu blivit en ledande industri inom beslag för aluminiumfönster och dörrar med mer än 30 000 m2 produktionsyta.

Företaget bedriver hela sin produktion ”in house”, allt från råvarubehandling till färdig produkt. Sobinco har en egen lackeringsanläggning där kunden kan välja mellan 450 olika RAL-kulörer. Ett team med mer än 30 ingenjörer och designers fokuserar kontinuerligt på förbättring och förnyelse av produktsortimentet.  Sobinco-gruppen leds idag av Remi Van Parys fyra söner Emmanuel, Harold, Renaat och Christophe Van Parys.

Förutom i Belgien, har man även tillverkning i Portugal, försäljningskontor i Kina och Polen samt representanter i hela Europa, USA, Ryssland och Indien. I Belgien med huvudkontor i Zulte, är 350 personer anställda. Årsomsättningen är ca 750 MSEK och man exporterar till mer än 60 länder.  Hållbarhet är en viktig aspekt i aluminiumsektorn. Materialet i sig är en garant för:

 • Lägre energiförbrukning
 • Mindre utsläpp
 • Optimal återvinning

Aluminiumtillverkning är ett utmärkt exempel på en ”Cradle to Cradle” industri, C2C.

Materialet kan återvinnas oändligt utan att förlora sin styrka eller unika egenskaper. Detta betyder att aluminium kan återanvändas i nya produkter utan att förlora kvalitet. Dessutom förbrukas 95% mindre energi vid återsmältning av aluminium jämfört med nyproduktion vilket gör återvunnen aluminium till ett ekologiskt ansvarstagande materialval som kan användas i generation efter generation, dvs Cirkulär hållbarhet. Namnet SOBINCO betyder: SOciete Belge pour l´INdustrie et le COmmerce

Läs mer på www.sobinco.com

Traka Touch - Ett snabbt, enkelt och säkert nyckelskåp

Traka Touch registrerar automatiskt vilka nycklar som avlägsnas och lämnas tillbaka, av vem och vilken tid på dygnet. Traka Touch behöver ingen extern mjukvara och nätverksåtkomst för att fungera, utan kan användas direkt utan speciell installation eller inställning.

Traka Touch är ett sofistikerat nyckelhanteringssystem som har intelligens inbyggt. Det kan fungera som en fristående lösning som kräver att ingen IT-nätverk eller server hanterar databasen. Alternativt kan det nätverket med Trakas företagslösning Traka Web. Ett fullständigt revisionsspår av alla viktiga transaktioner behålls inom systemet med internt solid state-minne. Systemets hantering har aldrig varit så lätt.

Kontakta gärna Göthes Säkerhet på 010 - 483 40 60 för mer information. 

Källhänvisning: Text och bild från ASSA ABLOY Opening Solutions

Göthes Teknik = Strategisk Teknisk ÅF

Göthes Teknik AB blev en egen juridisk person när Göthes Koncernen bolagiserade affärsområdet ”Teknik ” år 2015.

Företaget omsätter idag ca 11 Mkr presterat av två duktiga medarbetare. Göthes Teknik har renodlat sin affärsidé till att arbeta huvudsakligen med verktyg för skärande bearbetning. Det handlar om precisionsverktyg för verkstadsindustrin samt även till Bygg OEM Industrin dvs även Göthes Industribeslags kunder. Göthes Tekniks huvudområden är: Skärande verktyg, Hållande verktyg, Mätteknik, Kapande verktyg och Fästelement.

Göthes Teknik är Certifierade Återförsäljare för Sandvik Coromant och Dormer Pramet. Företaget har under 2019 i Sandvik Coromant nya Avtalsmodell, blivit klassificerad som: Strategisk Teknisk ÅF! Tidigare var Göthes Teknik AB en av 40 stycken selekterade & certifierade ÅF. I Sandvik Coromants nya och tuffare ÅF klassificering, har Göthes Teknik AB blivit utsedd till den nya och exklusiva titeln: Strategisk Teknisk ÅF i Sverige, en av åtta i hela Sverige - Bra betyg på spetskompetens!

Göthes Tekniks kompetens och produktportfölj är alla Göthes Koncernenens affärspartners möjlighet – Välkomna!

Åtta snabba med Bo Löfgren

Bo Löfgren har varit med i ”Team Göthes” sedan 1983 och har under dessa år arbetat med flera olika funktioner i företaget. Det började med lagerarbete för att gå vidare till innesälj / inköp under många år.

-De senaste åren har jag varit ansvarig för inköp / innesälj och även avtalsfrågor mot både kunder och leverantörer. Det har varit många goda år på Göthes där jag fått knyta kontakter med kunder, leverantörer och medarbetare. Under de 36 år jag varit med har det också varit en fantastisk digitaliseringsresa. Från att allt sköttes med papper och penna när jag började, till idag med webborder och EDI. Det känns med andra ord stimulerande att vara med att driva utvecklingen framåt, säger Bo som idag är en viktig kugge i teambyggandet med ansvarar för bl. a innesälj.

Fakta om Bo
Ålder: 56 år
Familj: sambo och två barn, 19 och 17 år
Bor: Toftbyn, norr om Falun
Bakgrund: Gymnasieskola som TV reparatör (vem reparerade en TV efter 1983?)

Åtta snabba
Fritidsintressen: Gamla bilar
Favoritsport: Motorsport (men bara som åskådare)
Oanad talang: Kan svetsa med gassvets
Äter och dricker helst: Husmanskost med en god öl till
Livsmotto: ”Allt går att fixa bara man vill”
Favoritpryl: DeSoto 1946
Tre goda egenskaper: Snäll, lojal och plikttrogen
Drömresa: Skottland runt i veteranbil, med lite trevliga stopp på vägen


MINGLA MED OSS DEN 24 OKTOBER!

GIB GO WEST, DÄR FÖRETAG MÖTER FÖRETAG, NÄTVERKAR OCH SKAPAR AFFÄRER!

GIB GO WEST, torsdagen den 24 oktober närmar sig med stormsteg. Många spännande utställare anmälda. Sista dag att anmäla sig till vårt femårs jubileum är den 17 oktober.

OBS! Detta är en ifyllbar PDF. Klicka på knappen ovan. Spara ner i PDF format. Fyll i dina uppgifter. Maila tillbaka den till patrik.ostlund@gothes.se.

För fem år sedan, hösten 2014 blev Göthes och Industribeslag ett. Dessa fem lärorika och utvecklande år i Falun, Kungsbacka och sedan en tid tillbaka i Götbeorg vill vi fira med er den 24 oktober på Lindholmen food street market. Det utlovas en riktigt GO eftermiddag och kväll med minimässa, musik, trolleri, god mat och massor av mingel...


Muraren: Redan 6.000 år före vår tideräknings början tillverkade man tegel av soltorkad lera. Så gamla är de tegelstenar man hittat i Jerikos murar. Muraryrket är alltså lika gammalt. Undan för undan förbättrades sedan teglet och så småningom lärde man sig bränna råteglet vid rätt temperatur.

Muraren tillhör ett skrå som fick högt anseende, inte minst vid kristendomens utbredning. Då började man bygga kyrkor och stora katedraler runt om i Europa. Vid dessa byggen var det ofta murarmästaren som var arkitekt. Murararbetet utfördes oftast
under sommarhalvåret, medan man på vintern kunde mura inomhus: spisar, kakelugnar, golv mm. Kakelugnsmakarna blev en sidogren av murarskrået och utvecklades först under 1500-talet.

Källhänvisning: Text och bild från Flinks Järn


Vi arbetar efter gällande GDPR bestälmelser. Vår policy hittar du via nedan knapp.


facebooklinkedininstagramyoutubepinterest

Om du inte vill ha fler nyhetsbrev från Göthes, klicka här.