Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ett nyhetsbrev från Hamnprojektet i Västerås och Köping.


Militärövning i Västerås kan påverka hamnens verksamhet under vecka 38

Mellan den 16 och 22 september kommer det att vara en militär övning på flera platser i Västerås, bland annat Västerås hamn. Omkring 1000 soldater, fordon, hundar, båtar och flygplan ska vara med och öva.

För Mälarhamnar i Västerås kommer övningen innebära att militär personal och fordon rör sig i och runt hamnområdet.

Läs mer på www.vasteras.se/hamn


Vägplan för Hjulstabron försenad

Trafikverkets arbete med vägplanen för Hjulstabron är försenad. Det berättar man i ett utskick till närboende och det lokala näringslivet tisdagen den 3 september.

Förseningarna beror enligt Trafikverket på grund av försenade leveranser från den konsult som arbetar med vägplanen.

Läs mer på www.vasteras.se/hamn


För hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad

EU och Sverige vill öka godstransporterna i sjöfarten för att minska trängseln på vägar och järnvägar samt klimatutsläppen. Därför genomförs nu Sveriges största sjöfartsprojekt någonsin. Sverige vill använda hamnarna i Västerås och Köping för att öka godstransporterna på Mälaren. För att det ska vara möjligt behöver hamnarna rustas och utvecklas. Satsningen lyfter hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad och ger nya möjligheter till arbete, pendling och företagsetablering.

Hamnutvecklingen i Västerås och Köping är en del av Mälarprojektet. Samverkan sker med EU, svenska trafik- och sjöfartsmyndigheter. Västerås stad, Köpings kommun och det gemensam ägda hamnbolaget Mälarhamnar AB  står bakom Hamnprojektet i Västerås och Köpings hamnar. 

Hos de olika aktörerna kan du läsa mer om delprojekten inom Mälarprojektet; Västerås hamnKöpings hamn, Sjöfartsverket, Trafikverket.


Du får det här nyhetsbrevet för att du berörs av Mälarprojektet och Hamnprojektet. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. Om du inte avanmäler dig tror vi att du fortsättningsvis vill mottaga detta nyhetsbrev. När du avanmäler dig tar vi bort din mejladress från utskickslistan.