Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

fredag den 13/9-19

Ny version av Rebnis Kassa 2.3.0

✔ Drickshantering
Vi har ändrat om i hur kassan hanterar dricks, Vi visar dricksen i bokföring, avstämningsrapport samt X/Z-dagrapport så att det blir enkelt att stämma av.

Dricks skickas även till Personalkollen och Caspeco.

Kundforumet som startsida i kassan
Vid inloggning i kassan så visas nu kundtforum för att underlätta att hitta information.

 Butikens exemplar för rumsnota
För integrerad rumsnota går det nu att ställa in på betalsättet om en extra kopia (butikens exemplar) ska skrivas ut eller inte. Det är på som standard för de som redan har funktionen aktiverad men går nu att stänga av.

 


Vi fortsätter fördjupa vårt samarbete med Personalkollen och har integrerat så att ni även skicka försäljningsstatistik från Rebnis Jupiter direkt in i Personalkollen.


Hogia och Rebnis i samarbete inom hotell och restaurang

I samarbete med Rebnis har Hogia tagit fram en ny integration som ger mer effektiv ekonomihantering för företag inom hotell och restaurang. Kopplingen mellan systemen innebär att all manuell administration från Rebnis system för kassa och hotellbokning till Hogias ekonomisystem försvinner.

 

Mathias Peterson som är bolagschef på Hogia Hotel & Restaurant Systems berättar att företag vill ha så lite manuell administration i sin vardag som möjligt, och istället lägga sin tid på mer värdeskapande aktiviteter i verksamheten.

 

- Marknaden efterfrågar integrerade helhetslösningar som ser till att flöden och processer hänger ihop. Partnerskapet med Rebnis innebär att all försäljning i Rebnis automatiskt bokförs i Hogia. Automatiseringen betyder en stor tidsbesparing, säger Mathias Peterson, bolagschef på Hogia Hotel & Restaurant Systems.

 

- Tillsammans med Hogia har vi skapat en integration som innebär att våra kunder i Sverige får enklare hantering av sin ekonomi, säger Rebnis VD Catharina Törngren.

 Om Hogia

Hogia-gruppen består av 27 bolag i Norden och Storbritannien med sammanlagt 675 medarbetare. Med programvaror som gemensam nämnare bedriver Hogia-gruppen i dag verksamhet inom tre områden: affärssystem, personaladministrativa programvaror och transportlösningar. Välkommen att läsa mer på hogia.se

 

Maila oss på sales@rebnis.se om ni är intresserade av integrationen.

 

Besök oss på rebnis.se eller följ oss i våra sociala kanaler.

facebookinstagram

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.