Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

NYHETSBREV SEPTEMBER 2019

Leveranser av semin med budbil till Skåne och Halland

Vi är nu i full gång med våra budbilar till Skåne. Leveranserna via budbil till Skåne har varit i gång sedan i somras, fler och fler kunder väljer att köpa ta semin via budbilen och utlämningsställen.

Anledning till att Svenska Köttföretagen startade av denna verksamhet är att PostNord tagit beslut att upphöra med leveranser på söndagar. Budbilen trafikerar  Skåne två gånger i veckan, med leverans måndagar och fredagar. Budbilen stannar på sju olika utlämningsställen i Skåne, där våra kunder enkelt kan hämta upp beställd semin. Vi kommer inom det närmaste även koppla på budbilen även till Halland med 3-4 utlämningsplatser.

Genomförandefasen av Handlingsplanerna etapp 2 är i fullgång!

Referensgrupperna ”Klimat och Kretslopp” och ”Rätt sortering och köttkvalitet” inom Handlingsplanarbetet har haft möten i slutet av augusti. Sedan lanseringen i våras har grupperna utökats så att hela värdekedjan finns representerade från primärproduktion till handel. Parallellt med detta har arbetet med finansieringen påbörjats. Agendan för referensgruppsmötena var att prioritera åtgärder, vilka åtgärder ska startas upp först eller vilka som redan pågår,  samt göra målen mätbara för effektiv uppföljning av hur handlingsplanarbetet fortskrider.

För området Klimat och Kretslopp är t.ex. foder ett tungt område och därmed kommer kraft läggas på att få till en enhetlig nationell foderdatabas med avseende på klimatdata för att få bättre kunskap om nuläge och hur vi förflyttar oss framåt inom området. Vidare ska effektiva åtgärder för minskade utsläpp inom köttproduktionen identifieras inom kort.

I referensgruppen Rätt sortering och köttkvalitet kommer bland annat åtgärden att samla och paketera kunskapen kring vad som är bra med att äta kött att prioriteras, då vi även har fått beviljat branschutvecklingsmedel för detta. Arbete kommer att göras för samtliga tre köttslag. Det kommer också fokuseras på att ta fram en toppkvalitet av svenskt griskött samt en kvalitetsstandard för svenskt nötkött.

Det övergripande målet för handlingsplanerna etapp 2 är ”Ökad efterfrågan på kött från Sverige för världens hållbarhet”.

Mer information om handlingsplanarbetet  

Välj PDF-faktura. Snabbt, enkelt och hållbart!

Svenska Köttföretagen verkar för ett effektivt resursutnyttjande och ständiga miljöförbättringar. Som en del av detta arbete vill vi minska pappershanteringen och erbjuder därför dig ett elektroniskt fakturaalternativ. 

Anmäl enligt instruktion i vårt kundbrev

Svensk köttproduktion tar ansvar vid import av soja

Den svenska köttbranschen har som mål är att kontinuerligt öka den inhemska produktionen av protein och på så sätt minska beroendet av soja producerat i andra länder. Den inhemska proteinproduktionen har ökat, men det finns klimatutmaningar som gör att vi i Sverige inte kan odla vissa sojasorter framgångsrikt. Svenska grödor såsom åkerböna, ärter, oljeväxter och vallprotein går fint att odla i landet, men har inte i alla avseenden samma höga proteinkvalitet som sojabönor. För att bli självförsörjande på protein, krävs och pågår ytterligare forskning och utveckling. 

Nya uppdaterade karantäns-rekommendationer får och lamm

Med anledning av den nya klövsjukdomen smittsam digital dermatit (CODD) har Gård & Djurhälsan uppdaterat våra karantänsrekommendationer för får och lamm. Gård & Djurhälsan rekommenderar att nyinköpta djur hålls i karantän minst i 4 veckor.

Läs Rekommendationer angående fotröta och CODD vid försäljning av livdjur och Inköps- och besöksrekommendationer för fårbesättningar!

Läs mer om Smittsam digital dermatit (CODD)!

Virtuellt besök på Topigs Norsvins avelsanläggning i Kanada

Delta Canada invigdes för ett år sedan.  Här finns plats för 2600 galtar och testas 7500 TN Tempo (farlinje) och Z-line (morlinje) varje år. Delta Canada, precis som Delta i Norge, är utrustat med IFIR-foderstationer för individuell registrering av foderintag och en CT-skanner som gör det möjligt att förbättra slaktkroppens sammansättning, robusthet och köttkvalitet snabbare och med större noggrannhet. Följ med på en virtuell tur på Delta Canada.

Klicka på länken för att öppna filen. Använd pil-tangenterna för att flytta kameran runt 360 grader i de olika miljöerna som visas i filmen. https://vimeo.com/343412572/4d83c199a0

Branschutvecklingspeng 2019 - tre miljoner fördelade

Sveriges köttbönder satsar 3 miljoner på minskat klimatavtryck, bättre djurhälsa och ökad lönsamhet i hela värdekedjan genom att bevilja medel från Branschutvecklingspengen. Totalt finns 3 000 000 kronor att dela ut och anslagen fördelar sig mellan djurslagen så att projekt inom gris har ca 65 % av medlen att tillgå, nöt har ca 30 % och lamm ca 5 %. Ansökningarna administreras av Svenska Köttföretagen. I beslutsgruppen finns representanter från Sveriges Grisföretagare, Sveriges Nötköttsproducenter, Svenska Fåravelsförbundet och LRF Kött.

Medel för ännu bättre ätkvalitet på nötkött

Svenska Köttföretagen har, tillsammans med flera andra aktörer i värdekedjan, fått medel från EIP för att ta fram ett system som ska bidra till en ännu bättre ätkvalitet på svenskt nötkött. Vi har tittat på den australiensiska modellen Meat Standard Australia (MSA) och ska nu undersöka om vi kan ta fram en motsvarande modell för våra svenska förutsättningar i ett treårigt projekt som startar nu i höst.

Läs mer om MSA-modellen här. 

Förbrukningen av importerat kött fortsätter att minska

För tredje året i rad minskar svenskarnas förbrukning av importerat kött, det visar den beräkning som Jordbruksverket gjort för första halvåret 2019. Importen har minskat för samtliga större köttslag och för griskött är minskningen inne på sjätte året. Den svenska produktionen av kött har utvecklats åt olika håll samtidigt som den svenska marknadsandelen fortsätter att stärkas. 

Uppdaterad statistik 

Följ G&D kunskapsbank, den ger många utvecklande tips

Gård & Djurhälsan har lanserat en ny hemsida. Här hittar du nyttig kunskap och annat intressant för friskare djur och en mer välmående gård. 

Besök www.gardochdjurhalsan.se

Har du uppdaterat din inköpsplan av livdjur?

För att säkerställa att Du får de gyltor du önskar, behöver Du uppdatera din inköpsplan nu.

Vi ser att förprövningarna på grisstallar är på uppgång och tror att efterfrågan på livdjur kommer att öka inom kort. Det är därför viktigt att du planerar dina inköp av gyltor och vi behöver din inköpsplan i god tid för att kunna optimera livdjursproduktionen för den kommande efterfrågan.

Får vi din inköpsplan i tid och du har ett gällande rekryteringsavtal så garanteras du högklassiga rekryteringsdjur enligt dina önskemål, rätt antal, vid rätt tidpunkt och lägsta pris dvs mellan 100 - 300 kr rabatt beroende på vilken kategori du köper

Avtalet är löpande med en uppsägningstid på 6 månader för ämne och 12 månader för övriga kategorier.

Du kan lägga in din inköpsplan direkt via ”Livdjur online” eller fylla i en inköpsplan som du kan hämta från vår hemsida.

Planen får gärna sträcka sig över 18 månader framåt och du kan närsomhelst gå in och uppdatera enligt gällande avtal.

Behöver du hjälp, ring eller maila Livdjurskontoret. 

Livdjurskontoret tel: 010-130 89 20

Mailadressen till oss är: livdjur@kottforetagen.se

Visste du:

Inköpt rekrytering är för de flesta producenter det bästa rekryteringsalternativet. Du drar nytta av de senaste avelsframstegen på snabbaste sätt och med en inköpt hybrid får du full korsningseffekt som ger ett mervärde på minst 400 kr/gylta.

Du får djur från en producent som är hälsodeklarerad av Gård&Djurhälsan och vi samarbetar med veterinärerna för att matcha hälsostatusen på din gård med säljarens.

Vi kan även erbjuda livdjur från Sero-besättningar, med ytterligare högre hälsostatus.

Planera in i kalendern redan nu!

Danska Seges besökte svensk grisgård

Den 27/8 besökte Team Sundhet & Velfaerd, specialistteamet för danska grisveterinärer inom Seges. Seges är en del av Landbruk & Födevarer, vilka verkar för att utveckla den danska grisuppfödningen. Delegationen bestod av Tina Birk Jensen, Djurvälfärd, Nicolaj Weber,Diarré och avvänjning utan zink, Lotte Skade,Kastration och bedövning, smittskydd, Lola Tolstrup, Suggor och reproduktion, Charlotte Sonne Kristensen, virussjukdomar, Paul Beckbo Chefskonsulent. Med som värdar för besöket fanns också Karl Pedersen, sektionschef Avdelningen för djurhälsa och antibiotikafrågor SVA, Magdalena Jacobssom professor grissjukdomar SLU, Lena Eliasson Selling och Maria Lindberg Djurhälsoveterinär G&D.

Driftsledaren Pontus Almheim visade stolt upp den nystartade smågrisuppfödningen på Kragsta Drifts och den äldre men fint fungerande slaktgrisuppfödningen.

Under besöket kunde det fastställas att:

  • Friska grisar har en otrolig tillväxt.
  • Bedövning vid kastrering fungerar fint då det utförs av utbildad personal på grisgårdarna.
  • Det går att avvänja utan zink om grisarna är gamla nog, väger >10kg,  erbjuds foder av anpassad sammansättning i en varm och ren miljö.
  • Svansen kan behållas under hela uppväxten när strö finns och något mer plats erbjuds.

De blev imponerade av den fina och utvecklade grisproduktion och höga ambitioner för digital hantering av djurdata och foder etc.

DanBred manualen i din telefon eller dator

Nu finns DanBreds manual med vägledningar för utfodring och skötsel av gyltor och suggor som app i telefonen eller på webben. 

Här är länk till manualen

Avelsteknikerträff i Litauen

En gång om året samlas avelstekniker från de nordiska länderna för att sambedöma djur. I år deltog även USAs och Litauens avelstekniker. Sambedömningen skedde på en av Topigs Norsvins avelsbesättningar i Litauen. På gården fanns både Norsvin Lantras, Topigs Z och Norsvin Duroc representerade, så vi hade möjlighet att bedöma alla raserna. Huvudsyftet med träffen är att kalibrera våra bedömningar av hur djuren ser ut, då exteriör ingår i avelsmålet. Eftersom det inte finns så många professionella avelstekniker i varje land är det både nyttigt och trevligt att träffas och utbyta erfarenheter emellan länder. Även om bedömningarna av djuren är samstämmiga, så skiljer det en del mellan länderna vilka djur som man tycker är acceptabla. Vi i Sverige bedömer t ex spenar mycket hårdare än övriga, medan USA har större fokus på hur djuren rör sig än på enskilda exteriöra avvikelser.

Eftersom man har ASF (afrikansk svinpest) i Litauen, så är smittskyddet mycket viktigt. Gården vi besökte var inhägnad och inga ”onödiga” fordon fick köra in. De fordon som behövde köra in på gården, som tex foderbilen, ”duschades” in. Ett utlastningsstall var byggt vid staketet dit djuren som skulle lämna gården kördes med gårdens egna transport. Vi fick byta till gårdens skor innan vi fick gå in genom grindarna och vi duschade och bytte till gårdens kläder innan vi gick in i besättningen.

Fodermanualer för TN70

För dig som önskar finns Topigs Norsvins manual för utfodring och management till gyltor och suggor översatt till svenska.

Läs igenom manualerna och jämför med hur du gör idag och diskutera den vidare med din fodersäljare eller rådgivare.

Hur kan du använda råden i manualerna för att optimera uppfödningen och livstidsproduktionen i din besättning?

Ladda hem manualer!

Äntligen lammsäsong!

Välkommen till höstlamm.se där vi berättar mer om svensk lammuppfödning och ger tips på hur du lyckas med lamm hemma i ditt kök. 

Höstlamm föds på våren och slaktas under hösten vid ungefär 6 månaders ålder efter avslutad betessäsong. Majoriteten av lammen i Sverige är fortfarande uppfödda på detta traditionella sätt. Tidigare lammade alla tackor på våren och lammen slaktades på hösten, men idag finns en större variation. Svenska lammbönder föder upp djur året om och det finns färskt lammkött året runt, men det är på hösten som tillgången är allra bäst.

Besök www.höstlamm.se

Nytt avsnitt i Gård & Djurhälsans podd – om grisfoder

Gård & Djurhälsan ger frekvent ut poddar som alternativ till de kunskapsjägare som hellre vill lyssna till sig tips och andras erfarenheter, än att läsa det.

Lyssna exempelvis i traktorn eller i stallet när du jobbar. Senaste avsnittet i Gård & Djurhälsans podd-serie handlar om grisfoder. 

Lyssna här! 

Under hösten/vintern kommer även andra djurslag få kunskap via podd.

Planera in i kalendern redan nu!

Nya PigVision Mobile, molnbaserad produktionsuppföljning på gården

Information om PigVision Mobile- en app för de som använder WinPig Sugg och har sitt program i molnet (på server).  Med appen kan man på ett enkelt sätt göra registreringar för betäckning, grisning och avvänjning ute i stallet. Registreringarna synkas med WinPig-programmet och inga papperslistor eller dubbelarbete vid datorn krävs.

 

Se filmen om PigVision Mobile.

Läs även mer om alla finesser. Vid intresse eller frågor kring PigVision Mobile, kontakta Gård & Djurhälsans WinPig Support.

Se Årets Kock 2019 finalen på plats i Stockholm!

Märket Från Sverige är stolt samarbetspartner till Årets Kock 2019! Den 12-13 september går den spännande finalen i Annexet i Stockholm, där åtta finalister tävlar om titeln. 

Kom och tala restaurangmärkning och utmärkt svenskt i vår monter. Tillsammans med LRF och Svenskt Kött bjuder vi på fingerfood av Klas Lindberg, Årets Kock 2012. Äppelriket Österlen och svenska äpplen träffar du en trappa upp.

Biljetter & information. Branschbiljetter kan beställas gratis till båda dagarna. Allmänhet är välkomna att köpa biljetter till finaldagen. Biljetter & Från Sverige på Årets Kock här!

Beställ online!

I vår webbshop hittar du semin och förnödenheter av god kvalitet till konkurrenskraftiga priser – helt enkelt det mesta du behöver i det dagliga arbetet med djuren. Titta in på kottforetagen.se

Månadens erbjudande:

Denna månad har vi 15% rabatt på febertermometrar & sårspray. Lägg din beställning via ordermottagningen eller i vår webbshop!

Fraktfritt vid order över 1200 kr exkl. moms

Besök kottforetagen.se

Sveriges mest kompletta hemsida för dig som är intresserad av köttproduktion! Här hittar du samlade nyheter från hela branschen. Du kan också läsa mer om våra verksamhets-områden, våra prislistor och hur du beställer från oss.

Svenska Köttföretagen, Vasagaran 29 . 541 31 Skövde
tel 0500-48 30 65 . info@kottforetagen.se . kottforetagen.se 

Du får detta nyhetsbrev eftersom du är en kund till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.