Nyhetsbrev med senaste nytt. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Ett nyhetsbrev från Hamnprojektet i Västerås och Köping.


Dax för invigning!

Välkommen på invigning av Magasin 19, Köpings modernaste hamnbyggnad. Magasinet är en del av det upprustningsprojekt som just nu pågår i Köpings hamn och som även innefattar muddring i farleden och renovering av kajer.

Magasinet kommer invigas av kommunstyrelsens ordförande i Köping Elizabeth Salomonsson och Mälarhamnar AB:s VD Carola Alzén.

När: Torsdagen den 26 september 11-12.30
Var: Köpings hamn

Läs mer på www.vasteras.se/hamn


Ny korsning på gång i Västerås

Bygget av den nya planfria korsningen vid Kraftvärmegatan/Johannisbergsvägen är nu igång. Om du åkt förbi platsen kanske du har sett att entreprenören Peab redan har börjat schakta i marken.

Det första som sker på platsen är att den nya tillfälliga omledningsvägen skapas. Den kommer att gå parallellt med Johannisbergsvägen. Trafiken på Johannisbergsvägen kommer att ledas om till den tillfälliga vägen under det år som bygget beräknas att ta.

Trafiken kommer att kunna fortsätta köra förbi platsen samt in och ut ur hamnen under hela byggtiden. Trafikplatsen kommer att skyltas.

Läs mer på www.vasteras.se/hamn


För hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad

EU och Sverige vill öka godstransporterna i sjöfarten för att minska trängseln på vägar och järnvägar samt klimatutsläppen. Därför genomförs nu Sveriges största sjöfartsprojekt någonsin. Sverige vill använda hamnarna i Västerås och Köping för att öka godstransporterna på Mälaren. För att det ska vara möjligt behöver hamnarna rustas och utvecklas. Satsningen lyfter hela Mälardalens näringsliv och arbetsmarknad och ger nya möjligheter till arbete, pendling och företagsetablering.

Hamnutvecklingen i Västerås och Köping är en del av Mälarprojektet. Samverkan sker med EU, svenska trafik- och sjöfartsmyndigheter. Västerås stad, Köpings kommun och det gemensam ägda hamnbolaget Mälarhamnar AB  står bakom Hamnprojektet i Västerås och Köpings hamnar. 

Hos de olika aktörerna kan du läsa mer om delprojekten inom Mälarprojektet; Västerås hamnKöpings hamn, Sjöfartsverket, Trafikverket.


Du får det här nyhetsbrevet för att du berörs av Mälarprojektet och Hamnprojektet. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här. Om du inte avanmäler dig tror vi att du fortsättningsvis vill mottaga detta nyhetsbrev. När du avanmäler dig tar vi genast bort din mejladress från utskickslistan.