Fredag 30 augusti 2019

 Strand-Bulletinen i tryckt form delas ut i alla ca 500 brevlådor i Strandbaden fyra gånger per år.
Den finns också att läsa på www.strandbaden.info.
E-postutskicket med Strand-Bulletinen kan komma flera gånger under ett år
och har inte alltid samma innehåll som den tryckta versionen.


www.strandbaden.info • info@strandbaden.info



Eva Almér såg till att stämningen runt midsommarstången var på topp.
På byfesten fick barnen fantasifulla ansiktsmålningar av Linnea.

Från sommar till höst

Trevlig midsommar på Lärkan
Tack till Eva Almér, Stina Blad, Jerry Melliander och Svenn Floer som gjorde att midsommarfirandet på Lärkan blev så uppskattat av så många!

Många trotsade regnet
Sommarens värsta regnoväder inträffade lördagen den 10 augusti kl 15-18. Detta regn­oväder inträffade samtidigt som vi hade byfest på Örestrand. Planerade utomhus­aktiviteter var omöjliga att genomföra. Tur att vi kunde vara i ”kyrkan” med grillarna precis utanför. Tack till alla som var med och bidrog till att det trots allt blev trevligt. Det blir en liknande träff även nästa sommar. Då måste vädret bli bättre.

Öppet och stängt på Örestrand
Jag och många med mig är jätteglada över att det under sommaren varit full fart på camping och hotell på Örestrand. Ett stort tack till Madelene Bernaxel och Peo Nilsson för detta. De kommer att ha hand om campingen även de två kommande somrarna.

Från 1 september ska hotellet liksom annexet användas som boende för nyanlända.

Örestrands restaurang har det senaste året stått oanvänt. Det är mycket trist. Det har funnits och finns personer som är intresserade av att driva restaurangen, men hittills har ingen kommit överens med kommunen om de ekonomiska villkoren. Jättetrist.

Margreteberg och Örestrand
Strandbadens Byaförening har lämnat en begäran till kommunen angående framtiden för anläggningarna Örestrand och Margreteberg samt naturområdet strax norr om Margretebergs badplats. Dessa ägs av kommunen och man har tydligt uttalat att avsikten är att dessa ska vara viktiga delar i utvecklingen av upplevelse- och besöks­näringen.

Vi vill att Örestrand åter ska bli en turist­anläggning med hotell och restaurang. ”Kyrkan” bör finnas kvar som en viktig samlingsplats med utrymme för olika arrangemang. Kanske det också ska finnas möjligheter till camping. Byggnaderna bör liksom idag anpassas till omkringliggande bebyggelse. Vi vill inte ha höghus och vi vill inte ha byggnader längst ner mot havet. Eventuellt kan hotell kompletteras med någon typ av andelslägenheter med permanentboende för att stabilisera verksamheten.

Vi vill även att anläggningen Margreteberg används för besöksnäringen och att man kopplar denna till närliggande Margretebergs badplats. Vandrarhem, restaurang och uppställningsplats för husbilar är en möjlighet. Även här gäller att byggnaderna bör anpassas till omkringliggande bebyggelse.

I kommunens naturvårdsplan anges att naturområdet strax norr om Margretebergs badplats är viktigt för att säkra tillgången till kustnära naturmark och naturvärdena betonas. Vi vill absolut inte att området används som uppställningsplats för båtar och/eller för camping. 

Gemensamt för Örestrand, Margreteberg och naturområdet strax norr om Margretebergs badplats gäller att vi vill att kommunens arbete med den framtida användningen ska ske nu. Det är nu dags att ta fram konkreta planer. Det finns varken tid eller argument för att vänta. Örestrand och Margreteberg används nu som boende för nyanlända. Detta ska pågå som längst till 1 september 2021.

Synpunkter på översiktsplanen
I höst kommer kommunfullmäktige att fatta beslut om ÖP2035– Översiktsplan för Höganäs kommun. Detta är en översiktsplan för mark- och vattenanvändning fram mot 2035 med utblick till 2050. Byaför­eningen lämnade förra hösten synpunkter på förslaget till ÖP2035. 

En ny väg 111 öster om Strandbaden och Nyhamnsläge ligger långt fram i tiden. Vi tycker fortfarande att det inte behövs mer utredning. Vårt förslag är att man snarast bygger en ny väg 111 öster om såväl outlet­området som Strandbaden och Nyhamnsläge. 

I planen finns en gång- och cykelväg öster om nuvarande väg 111 från Dannevangsområdet till Nyhamnsläge. Det förslaget stödjer vi och föreslår att den byggs snarast. 

I förslaget angavs att det vid Lovisefred finns ett par mindre vindkraftverk. Det är nu ändrat till två mindre och två större vindkraftverk. Vi föreslog att det därmed är olämpligt för ytterligare utbyggnad. I planen anges trots det att det är potentiellt möjligt med ytterligare utbyggnad. 

I förslaget angavs att det kunde byggas ca 15 småhusbostäder vid fd handelsträdgården. Detta är i planen ändrat till ca 50.

Tycker du vi gör ett bra jobb?
Det är många som är med i Strandbadens Byaförening. Ju fler medlemmar desto starkare är vår röst i kontakter med kommun, myndigheter, m fl. Idag är vi en medlem mer än förra året, men något under 2017 års toppnotering. Än finns möjligheten. Om du ännu inte betalt och tycker att byaföreningen gör en god insats - betala!

Det blir julmarknad söndagen den 24 november. Det ser vi fram emot!

Calle
Carl R Hellberg
Ordförande i Strandbadens Byaförening

Madelene Bernaxel och Peo Nilsson tar hand om campingen på Örestrand även de två kommande somrarna. Foto: Emil Langvad.
Restaurangen på Örestrand är fortsatt stängd trots att intressenter finns.


Nu väntar vi bara på dig!

Strandbadens Byaförening räknar regelbundet antal hushåll (brevlådor) i Strandbaden i samband med utdelningen av Strand-Bulletinen. Under 2018 fanns i genomsnitt 468 brevlådor.

Föreningen hade 294 medlemmar 2018 vilket ger en hushållstäckning på cirka 63 procent. Just nu (augusti 2019) är medlemsantalet 296 hushåll.

Medlemsantalet 2017 var 337 hushåll (rekord i föreningens historia), vilket kan ha ett samband med den då pågående planeringen av ett gigantiskt växthus öster om Dannevang, något som byaföreningen protesterade mot.

Har du betalat din medlemsavgift?

Styrelsen uppmanar de hushåll som ännu inte betalat medlemsavgiften att göra detta snarast (länken nedan eller se info längst ner på sidan).
– Det är inte av ekonomiska skäl som det är angeläget med många medlemmar. Det viktigaste skälet är att ju fler medlemmar, desto starkare är byaföreningens röst i kontakter och dialog med Höganäs kommun, myndigheter, företag och organisationer, säger Calle Hellberg, ordförande i Strandbadens Byaförening.

Bli medlem >>
Endast 100 kr/hushåll/år


Glasmästar'n i Höganäs

Boka julmarknaden!

Det är gratis att medverka som utställare och det är gratis entré för besökare.
Kontakta Bitt Larsson för mer information och platsbokning.

E-post: bitt.larsson@gmail.com
Mobil: 073-183 63 93



Skyltning förbjuden!

Våren 2018 hade Höganäs kommun vänligheten att låta sätta upp en hastighetsskylt på väg 111 i Strandbaden trots att vägen egentligen tillhör Trafikverket. Många som körde längs vägen när skylten satt uppe sänkte hastigheten och strandbadenborna uppskattade kommunens initiativ.

Nu meddelar Carl-Gustav Lindh, ingenjör på Samhällsbyggnadsavdelningen på Höganäs kommun, att kommunen i fortsättningen inte kommer att sätta upp skyltar på väg 111 då de inte har tillstånd till detta från Trafikverket!
– Strandbaden finns med i Trafikverkets prioriteringslista för hastighetsdisplayer sedan ett par år. Jag har vid påminnelse helt nyligen fått besked om att man inte avslöjar hur prioriteringslistan ser ut, säger Calle Hellberg, ordförande i Strandbadens Byaförening.

Många trafikanter lättade på gasen när de passerade hastighetsskylten på väg 111.


VM-silver till Strandbaden

Tidningen Hallå! Höganäs och HD rapporterar om Isa Norén som kommit hem från Berlin och VM för islandshästar. Med i bagaget har hon en silvermedalj i femgångskombination för Young Riders, en fjärdeplats i stilpass samt en sjätteplats i 250 m passlöp.

Isa bor med sin familj och islandshästen HektorTallbacka gårdKrapperupsvägen i Strandbaden.

– Det här är en dröm som går i uppfyllelse och jag får fortfarande nypa mig i armen, säger hon.


Läs reportaget i Hallå! Höganäs den 21 augusti här >>


Eller i HD 22 augusti här >> 

Bilden till höger: Isa på islandshästen Hektor efter prisutdelningen i Berlin.
Foto: Privat.



Hissa din egen Strandbaden-flagga

Nu kan alla som är medlemmar i Strandbadens Byaförening flagga med Strandbadens egen flagga, lika den som är hissad på Stationstorgets flaggstång.

Flagga 200 x 120 cm kostar 595 kr/st.
Fasadflagga 100 x 70 cm kostar 410 kr/st.

Fasadflaggstång 135 cm, gul knopp 
- inkl väggfäste i plast kostar 125 kr/st.
- inkl väggfäste i metall kostar 210 kr/st.

Flaggorna trycks upp när det inkommit 6 st beställningar av respektive storlek.

Moms ingår i priserna. Frakt tillkommer (du betalar 1/6-del).

Skicka din beställning till 
info@strandbaden.info 
senast 9 september 2019.


Löhr Montage AB

Tipspromenaderna har börjat

Starten sker som tidigare på cykelvägen vid Stationstorget strax norr om Örestrand. Längs den snitslade banan, som tar ca 1 timme, finns både vuxen- och barnfrågor.

Höstens datum (söndagar): 8 september, 22 september, 6 oktober, 20 oktober och 3 november kl 10-12.

Pris: 25 kr/vuxen, 10 kr/barn.

Rätt rad samt vinnare meddelas på Friluftsfrämjandets hemsida samt på anslagstavlan vid starten. Man kan vinna presentkort på 100 eller 50 kronor.

Till Friluftsfrämjandet >>

Efter genomförd runda bjuder Friluftsfrämjandet på fika.


Se filmen om Trio Hoganas

Missade du utställningen om Trio HoganasHöganäs Museum? Nu finns filmen om den världsberömda artistgruppen på Höganäs kommuns hemsida.

Strandbadenborna Egon och Bende Larsson samt Gert Karlsson hade stor internationell framgång med sina varietenummer under 1950-, 60- och 70-talen.

Egon Larsson avled 2018.

Till filmen om Trio Hoganas >>


IBC Elinstallation

Sommarens fikaträffar hos The SaintsNytorp, Kullagatan 168 går mot sitt slut. Sista chansen är den 25 september.

På bilden är det ”korvarnas fiende nr 1”, Grillmeister Mats Rasmussen, som ansvarar för grillen på The Saints Klubbstuga. Foto: The Saints.


Du är väl med i Strandbadens Byaförening?
Medlemsavgiften är bara 100 kr per år och hushåll (bankgiro 5559-7306).

Anmäl dig här >>

Du kan också swisha till 123-562 54 47. Ange namn och adress.

STRANDBADENS BYAFÖRENING
www.strandbaden.info  •  info@strandbaden.info


Vi saknar e-postadresser till flera boende i Strandbaden

Fråga dina grannar och bekanta om de får våra e-postutskick, annars be dem att mejla
till info@strandbaden.info. Gäller både medlemmar och de som ännu inte är medlemmar
i Strandbadens Byaförening.


REDAKTION: STRANDBADENS BYAFÖRENING, INFO@STRANDBADEN.INFO
PRODUKTION: FALCKS PUBLISHING AB, STRANDBADEN, 070-524 80 54, INFO@FALCKS.EU


Du får detta nyhetsbrev för att du har anknytning till Strandbaden eller Strandbadens Byaförening.