Problem att visa nyhetsbrevet? Se det i webbläsaren.
Prenumerera? Klicka här. Tipsa en vän? Klicka här.


Nyhetsbrev augusti 2019

Redaktör:
Malin Gärdeman

Ansvarig utgivare:
Srinivas Uppugunduri

Webbadress:
cancercentrum.se/sydost


På gång:

 9 oktober 2019

Palliation Sydöst

Plats: Oskarshamn

 

15 oktober 2019

Temadag cancerrehabilitering

Plats: Hotell Högland, Nässjö

 
För anmälan och mer "På gång" besök vår kalender


Cancerdagen i Almedalen 2019

Den 3 juli arrangerades Cancerdagen i Almedalen för åttonde året. Programmet bestod av två seminarier där det första handlade om SVF och väntetiderna i cancervården.

Under det andra diskuterades läkemedel och mediernas rapportering om en ojämlik cancervård.

Här kan du se seminarierna


Gruppträning i friskvården

Under 2019 har ett projekt med gruppträning i friskvården för personer som har fått behandling för cancer initierats i Östergötland av RCC Sydöst. Träningsgrupperna startar i oktober och arrangeras på Medley Simhallen i Linköping, Korpen i Motala, och Friskis&Svettis Ingelsta i Norrköping. Träningen vänder sig till de som har fått cancerbehandling och vill komma igång med träning, eller vill träna mer än tidigare.

Fysisk aktivitet påverkar så gott som alla kroppens processer på ett positivt sätt. Forskning visar att fysisk aktivitet under och efter en cancerbehandling är bra och kan hjälpa patienter att må bättre.

Läs mer här


Palliation sydöst 2019

När: 9 oktober 2019
Var: Forum, Oskarshamn
Tema: Utmaningar inom palliativ vård

Konferensen riktar sig till dig som möter personer i behov av palliativ vård i ditt arbete inom vård och omsorg.

Delar ur programmet:

  • Kulturella skillnader i sjukdom, döende och död
  • Barn och palliativ vård
  • Existentiella samtal
  • Cancerrehabilitering

Anmäl dig här senast den 25 september 2019.
Program hittar du här.


Temadag cancerrehabilitering 2019

När: 15 oktober 2019
Var: Hotell Högland, Nässjö
Tema: Hälsofrämjande levnadsvanor vid cancerbehandling

Dagen riktar sig till dig som är verksam inom cancervården i sydöstra sjukvårdsregionen. Både du som har direkt patientkontakt och du som arbetar med utvecklingsfrågor är välkommen.

Delar ur programmet:

  • Prevention
  • Kost och cancer
  • Rökning och alkohol
  • Fysisk aktivitet

Anmäl dig här senast den 30 september 2019.
Program hittar du här.


Nya medarbetare på RCC Sydöst

I juni började Lone Pedersen och Yvonne Lindholm som registeradministratörer på RCC Sydöst. De kommer främst arbeta med att registrera i cancerregistret och i kvalitetsregister.

Båda har arbetat länge inom Region Östergötland och kände sig nyfikna på att testa något nytt.

– Jag tycker det känns som ett intressant, roligt och givande arbete och ser fram emot att fördjupa mig i cancervården, säger Yvonne.

– Jag har arbetat som vårdadministratör i 34 år och varit på samma arbetsplats länge. Det känns som en rolig möjlighet att få testa på en annan typ av jobb, säger Lone.

Båda kommer närmast från anställningar som vårdadministratörer på mottagning inom Region Östergötland på Linköpings universitetssjukhus.


Akutvården inte påverkad av RCCs rekommendationer

Regionerna har i huvudsak följt RCCs rekommendationer om sjukvårdsregional koncentration av behandling vid övre mag-tarmcancer, urologisk cancer och äggstockscancer. Det visar Regionala cancercentrum i samverkans uppföljning av de rekommendationer som lämnades till regionerna 2016.

Läs mer här


Koordinatorer ska underlätta införande av patientöversikter

Det nationella projektet för införande av patientöversikter i cancervården pågår för fullt. Nästa steg i arbetet är att rekrytera koordinatorer som ska stödja de diagnosspecifika arbetsgrupperna vid införandet av patientöversikterna på kliniker.

Läs mer här


Ny patientanpassad statistik om Gynekologisk cancer

Nu finns statistik om de gynekologiska cancersjukdomarna, för åren 2013–2017, som anpassats för patienter och närstående tillgänglig.

Aktuell statistik presenteras för livmoderhalscancer, livmoderkroppscancer, äggstockscancer och vulvacancer. 

Läs mer här


RCC SYDÖST
Regionalt cancercentrum sydöst är en kunskapsorganisation som arbetar utifrån ett tydligt patientperspektiv. Färre i sjukvårdsregionen ska insjukna i cancer, fler ska överleva längre och få bättre livskvalitet.

Följ utvecklingen på vår webbplats. Gör oss gärna till favorit!

Bli prenumerant på vårt nyhetsbrev här.