Sidhuvud månadens nyhetsbrev

Kortfattad information inom kartområdet. Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Kartnytt nr 1, 2019


[ 16 augusti ]

 


Hej kartvänner! 

Höstsäsongen är här! Huvudnyheter i det här numret:

  • Nya sprintnormen i svensk version
  • Nya versionen av kartnormen (skog) på svenska
  • Grundkurser i kartritning och kartkontroll i Södertälje i september
  • Kartkonvent i Göteborg med fokus på sprintkartor i november
  • Ytterligare uppdaterad process för kartkontroll
  • Nytt testblad för perfekta utskrifter

Mycket nöje!

Kartgruppen,
kartsupport@orientering.se

Andreas Oxenstierna, Kalle Engblom och
Niklas Wrane, arrangemangsutveckling, inkl. kartfrågor. 


Grundkurser i kartritning och kartkontroll i Södertälje - anmälan öppnad

De populära grundkurserna i kartritning och kartkontroll i SOFT:s regi fortsätter. Den här gången i Södertälje den 28-29 september.

Fokus blir på ritning i skogen, men det blir också ett block med sprintkartritning och kontroll.

Inbjudan är ute och anmälan öppnad. Välkommen!

Läs mer


Kartkonvent i Göteborg med fokus på sprintkartor - anmälan öppnad

Nu är det klart. Det blir ett kartkonvent 23-24 november i Göteborg, dit alla kartintresserade är välkomna.

På unika hotell Panorama, och i dess omnejd, kommer vi att ägna tid åt att diskutera och praktiskt använda nya sprintnormen.

Det blir även ett block med frågor och diskussion om skogskartor.

Inbjudan är ute och anmälan öppnad. Välkommen!

Läs mer


Nya sprintnormen i svensk version

ISSprOM 2019, den nya sprintnormen, finns översatt till svenska och kan laddas ner från hemsidan.

Nya sprintnormen börjar gälla från och med 1 januari 2020.

Läs mer


Nya versionen av kartnormen (skog) på svenska

ISOM 2017, kartnormen för skogskartor, har fått ytterligare uppdateringar och döpts till 2017-2. Uppdateringarna har  översatts till svenska och införts i den svenska versionen av ISOM 2017-2 som i sin helhet kan laddas ner från SOFT:s hemsida.

Läs mer


Ytterligare uppdaterad process för kartkontroll

Processen för kartkontroll har uppdaterats ytterligare. Det trycks tydligare på en förbättrad kommunikation mellan kartägare, kartkontrollant och OF/SOFT, samt har blivit tydligare att det är OF/SOFT som slutligen godkänner kartan.

Läs mer


Nytt testblad för perfekta utskrifter

Testbladet för att kunna jämföra utskrifter från din egen skrivare med kartnormens specifikationer, är framtaget i en ny version. Bladet finns för nedladdning från hemsidan och för beställning. 

Läs mer 

Ny certifiering för utskrivare av sprintkartor

Nu när nya sprintnormen finns på plats kommer en ny process för certifiering för utskrivare av sprintkartor att påbörjas senare i höst.

Håll utkik på hemsidan för mer information!


Nya certifierade kartutskrivare

Sidan över certifierade kartutskrivare 
uppdateras kontinuerligt.


Aktiva offset-tryckerier

Sidan över aktiva offsettryckerier 
uppdateras också kontinuerligt.


Nya kartritare

Sidan över aktiva kartritare 
har kompletterats med Niklas Aldén Orientering, Team Börjesson Eriksson, Key to mapping, samt Per Forsberg Sweden AB. 


Vill du vara SOFT-utbildare i kartritning eller kartkontroll?

Det finns just nu ett stort intresse för att lära sig kartritning och kartkontroll. Vi söker därför fler som vill hjälpa till att sprida kunskap och kompetens runt om i landet.

Hör av dig till
Niklas Wrane vid intresse!


Du får detta mejl eftersom du har ett uppdrag inom kartområdet i svensk orientering, alternativt att du anmält intresse om att få mejl om kartnyheter.

Avsluta prenumerationen:


Svenska Orienteringsförbundet. Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm
Telefon: 010-4765360. E-post: info@orientering.se. Hemsida: svenskorientering.se