Se nyhetsbrevet i 
webbläsaren


En spännande höst för Svenskt Underhåll!

Efter en härlig sommar är vi tillbaka och med full styrka antar vi arbetet inför höstens kommande event och andra aktiviteter som finns med på schemat.

Vi ser spänt fram emot höstens alla aktiviteter med 50-årsjubileum, certifiering och Underhållsdagarna. Vi kommer även ha möjlighet att träffa er på föredraget "Lätt att göra underhåll rätt" i Sundsvall, Borlänge och Luleå.

Planeringen av våra kommande aktiviteter under 2020 är i full gång. Tack vare er hjälp har vi fått en mycket bra uppfattning om vilka ämnen som bör belysas och hur vi utformar dessa aktiviteter på bästa sätt.

Vi ser fram emot att träffa så många som möjligt av er det närmaste halvåret!


Riksorganisationen Svenskt Underhåll fyller 50 år

Vi ser fram emot att träffa er den 3-4 oktober för att fira att föreningen fyller 50 år. Vi kommer att hålla till på Münchenbryggeriet i Stockholm. Vi tagit fram ett spännande konferensprogram med intressanta ämnen och erfarna föreläsare där du kommer att få möjlighet att träffa kollegor inom branschen. På kvällen den den 3 oktober firar vi med en jubileumsbankett och underhållning.

Konferensdag 1

Christer Idhammar från Idcon inleder första dagen med ett föredrag om kopplingen mellan den nya tekniken och de resultat som kan uppnås.

Mirka Kans från Linnéuniversitetet berättar om de kompetenskrav som kommer att ställas på framtidens underhållsingenjörer och Johan Bengtsson från Göteborgs Tekniska College visar hur man bygger en smart fabrik med fokus på digitalisering.

Under eftermiddagen anordnar vi en paneldiskussion om underhållets nyckeltal och ledarskap under ledning av Uday Kumar från Luleå Tekniska Universitet. Tomáš Hladik från Logio fortsätter med att berätta om effektiv reservdelshantering.

Janez Tomažin från EFNMS Asset Managemant Committee avslutar dagen med ett föredrag om den mycket viktiga kopplingen mellan underhåll och Physical Asset Management.

Konferensdag 2

Jerry Johansson från AstraZeneca inleder dag två med ett föredrag om processer och ledarskap inom underhåll. Charlotta Backman från Ovako berättar om hur ett resultatdrivet underhåll skapas och Phillip Tretten från Luleå Tekniska Universitet ger en föreläsning om de ökade kraven på framtidens underhåll.

Linda Ramstedt från Fortum berättar om hur en digital transformation kan ske och Kjell Lundberg från Smurfit Kappa ger praktiska exempel på hur personsäkerheten inom underhåll kan ökas.

Jenny Rosendahl från Sandvik avslutar dagen i framtidens tecken genom att tala om de strategier som används för att utveckla underhållet.

Du är varmt välkommen att delta på vårt 50-årsjubileum! 


Bli sponsor för vårt 50-årsjubileum

Vill du och ditt företag finnas med som representanter på Riksorganisationen Svenskt Underhålls 50-årsjubileum? Boka då ett sponsorpaket som innehåller löpande marknadsföring, plats i vårt Showroom och kostnadsfritt deltagande.

Som sponsor har ni den exklusiva möjligheten att synas på vår hemsida och i våra sociala kanaler samt under två heldagar marknadsföra ert företag i vårt Showroom och nätverka med personer inom branschen, från både Sverige och Europa.

Vi har tagit fram olika sponsorpaket som ni kan välja mellan och som medlem har ni givetvis förtur. Det finns begränsat antal platser så passa på att boka redan nu!

Läs mer här!

Vi sponsrar Svenskt Underhålls 50-årsjubileum


Svensk översättning av standarden SS-EN 17007

Nu har vi äntligen påbörjat arbetet med en svensk översättning av standarden SS-EN 17007 - Underhållprocesser och tillhörande nyckeltal från 2017. Det är en av de mer populära standarderna som allt fler börjar jobba med.

Uppstartsmötet med granskningsgruppen skedde i SIS lokaler och vi är alla mycket taggade att ta tag i nästa standard som ska översättas. Tack vare erfarenheterna från översättningen av SS-EN 13306 - Terminologi kommer arbetet att underlättas avsevärt.

Ju mer vi har arbetat med standarden desto mer imponerade blir vi av den. Det är en standard som beskriver hela underhållsprocessen och dess delar med allt från aktiviteter, in- och utdata till rekommenderade nyckeltal.

Att standarden kommer på svenska ser både vi och våra medlemmar som ett lyft för att kunna använda den mer effektivt. Om tidplanen håller så är målet att ha den klar för publicering i början av mars.


Var med och delta i våra tävlingar!

Var med och ansök själv eller nominera någon annan till våra tävlingar; Årets Underhållsledare, Årets Examensarbete och Stora Produktivitetspriset. Sista ansökningsdag är den 31 oktober. I samband med Underhållsmässan 2020 kommer vi även att anordna tävlingen Maintenance Champions League.

Årets Underhållsledare

Syftet med denna utmärkelse är att uppmärksamma förebilder inom branschen. En ansökan ska bland annat bestå av en mycket utförlig rapport om utvecklingen av underhållsverksamheten med avseende på tillämpad metodik samt viktiga mål som har uppnåtts de senaste åren.

Årets Examensarbete

Syftet med utmärkelsen är att stimulera högre studier, forskning och utveckling inom området underhåll och driftsäkerhet. Studerande som har utfört ett examensarbete inom detta område på en av Sveriges högskolor eller universitet inbjuds att delta i tävlingen.

Stora Produktivitetspriset

Syftet med detta pris är att uppmärksamma genomförda de insatser inom underhåll som har resulterat i en ökad lönsamhet hos leverantörens kunder. Priset är tänkt att stimulera leverantören och dess köpare av tjänster och produkter inom underhåll för att bl.a. sprida kunskapen om ett resultatdrivet underhåll och tydligt visa nyttan med underhåll i ekonomiska termer.

Maintenance Champions League

Syftet med detta pris är att sprida kunskapen om det system som vi använder för så kallad validering, ett sätt att stämma av kunskapsnivån hos underhållspersonalen, baserat på de europeiska specifikationerna från EFNMS.

Tävlingen sker i samband med Underhållsmässan den 10-13 mars 2020 och det är kostnadsfritt att delta. Varje lag ska bestå av två personer från det representerade företaget.

Mer information

Läs mer om tävlingarna och hur du ansöker för:

Anmälan skickas in snarast, men senast den 31 oktober till info@svuh.se.


Vi anordnar Underhållsdagarna 2019 i samarbete med

Våra samarbetspartner är:
18 - 19 september - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. De finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbete utan att tumma på kvaliteten. Vi ger ett kostnadsfritt föredrag i samband med besök av EURO EXPO IndustriMässa på fler orter i Sverige.

Plats: Sundsvall
Anmäl dig här!

3 - 4 oktober - 50 årsjubileum!

För att fira att föreningen fyller 50 år genomför vi två konferenser och olika nätverksträffar samt arrangerar en minnesvärd jubileumsbankett. Det är ett bra tillfälle att knyta nya kontakter med andra inom branschen på ett nationellt och internationellt plan.

Plats: Münchenbryggeriet, Stockholm
Anmäl dig här!

16 - 17 oktober - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. De finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbete utan att tumma på kvaliteten. Vi ger ett kostnadsfritt föredrag i samband med besök av EURO EXPO IndustriMässa på fler orter i Sverige.

Plats: Borlänge
Anmäl dig här!

20 - 21 november - Underhållsdagarna

Traditionsenligt bjuder vi återigen på ett smörgåsbord med olika spännande föredrag från aktuella områden inom underhåll. Detta är en mycket viktig mötesplats för dig som arbetar med underhåll, driftsäkerhet och förvaltning av fysiska tillgångar!

Läs mer här och anmäl dig här!

Plats: Lidingö

27 - 28 november - Lätt att göra underhåll rätt

Att arbeta med underhåll kan anses vara komplext och besvärligt. De finns dock en hel del effektiva sätt att underlätta arbete utan att tumma på kvaliteten. Vi ger ett kostnadsfritt föredrag i samband med besök av EURO EXPO IndustriMässa på fler orter i Sverige.

Plats: Luleå
Anmäl dig här!


Torsten Ekström

Att säga det med andra ord

Det är fascinerande hur ordens betydelse påverkar oss. Hela tiden dyker det upp nya ord som ger en helt annan slagkraft än de som har funnits tidigare, men betyder egentligen samma sak.

Ofta kan det vara relevant, som när ADB (Automatisk databehandling) blev IT (Informationsteknik). Ett nytt begrepp för samma sak. I andra fall är det bara för att lansera en ny produkt eller vara under annat namn för att öka försäljningen, t.ex. Rucola, vilket historiskt sett har namnet senapskål i svensk flora.

Ett ord kan naturligtvis ha olika innebörd beroende på vem som avkodar det. Begreppet hållbarhet är för en del förknippat med enbart miljö, men innefattar även hälsa, hållbar konsumtion och produktion, ekonomisk och global utveckling samt social sammanhållning.

När jag ser en biltvätt som är "hållbar" så blir jag lite fundersam på hur de tänkte där. Det går således att locka till sig kunder och sälja mer eller ta ut ett högre pris genom att använda nya ord för samma sak.

Fundera gärna över fenomenet ekologiska varor som säljs till ett högre pris. Jo, de ska vara KRAV-märkta, men ibland kanske detta bör ifrågasättas, t.ex. i fallet "Ekologiska blåbär". Hur oekologiska är vilt växande blåbär och hur kontrolleras produkten?

Standardisering

Det finns en risk att man blir ordpolis när man jobbar inom ett visst område där olika ordvalet kan spela en stor roll, t.ex. inom underhållet. Framför allt gäller detta förmågan att kunna kommunicera med varandra.

För en tid sedan pratade jag med en leverantör vars kund var övertygad om att FU stod för "Felavhjälpande underhåll". För att förbättra kommunikationen mellan två parter behöver man komma fram till en gemensam bas, en plattform för definitioner av ord.

Att använda vår handbok som vi tog fram i våras är en mycket bra början. Här är de vanligaste termerna inom underhåll och driftsäkerhet beskrivna. Den är baserad på standarden SS-EN 13306 - Terminologi.

Den nya tekniken

I och med den nya tekniken kommer en ny flora av ord som på ett enkelt sätt ska förklara vad det handlar om. Dock kan man fundera över begrepp som t.ex. "smart underhåll". Vad betyder det egentligen?

Beroende på vem man frågar får man olika svar. En del pratar om enbart digitalisering medan andra lyfter in andra områden och arbetssätt för att man ska bli mer effektiv.

Språket utvecklas ständigt och vissa begrepp blir mer vedertagna än andra. Det ska bli intressant att se om det i framtiden kommer att heta "Additiv tillverkning" eller "3D-printning".

En annan del är alla engelska ord som finns trots att det finns en översättning. "Augmented reality" hänger kvar trots att vi lika gärna kan använda den svenska översättningen "förstärkt verklighet".

Spridningen

En viktig uppgift som nationell förening är att försöka sprida kunskap om ett korrekt språkbruk utan att vara alltför bakåtsträvande. Ett exempel är "förebyggande underhåll" som finns med i standarden SS-EN 13306 och hellre bör användas än "proaktivt underhåll".

Det är dessutom viktigt för oss att ordens innebörd kan tolkas på rätt sätt. I standardiseringskommittén arbetar för vi närvarande med en tolkning av viktiga begrepp i terminologistandarden. Ni som är medlemmar kommer att kunna ta del av detta så snart vi är klara.

Torsten Ekström
Vd för Svenskt Underhåll AB och European Expert in Maintenance Management


Följ oss via sociala medier!

Håll dig uppdaterad om vad som händer på Svenskt Underhåll. Vi uppdaterar våra sociala medier löpande med de aktiviteter som vi genomför och planerar att göra.

Du hittar oss via:

linkedinfacebookhomepageyoutube

Svenskt Underhåll är en del av EFNMS


Riksorganisationen Svenskt Underhåll, Vretenvägen 13 B, 171 54 Solna

08-664 09 25   info@svuh.se   www.svuh.se


Vill du inte längre ha nyhetsbrev? Avsluta prenumeration

Dataskyddspolicy