Problemer med å lese nyhetsbrevet? Se det i webleseren.

Grunnkurs i Drømmen om det godes metoder, Oslo 13. - 14. sept. 2019

Bedre livsmestring og psykisk helse - Forskningsbasert

Bidra til at unge kan redusere og takle stress, og få en skolehverdag preget av trivsel, nærvær og stillhet. Gi dem bedre forutsetninger for læring.

Hvordan innføre metoder basert på stillhet og nærvær? Kan stillhetsstunder veves inn i hverdagen uten å stjele tid fra pålagt undervisning og aktiviteter? Finnes enkle pedagogiske metoder man kan bruke? Hvordan reagerer elevene og barna? Hvordan opplever pedagogene og lærerne stillheten?

På kurset lærer du fire enkle metoder du kan bruke i barne- og ungdomsgrupper. Drømmen om det gode-metodene er utviklet i barnehage og skole gjennom 20 års pilotarbeid. De fire metodene er basert på Mindfulness (oppmerksomt nærvær) og er: Stillhet, Fredelig berøring, Refleksjon og Bevegelse.

Metodene fungerer godt på alle alderstrinn, fra barnehage til videregående skole. Barn og unges opplevelse av metodene er gjennomgående svært positiv. Også lærerne verdsetter metodene og sprer dem videre til kollegaer.

Forskning viser at Drømmen om det godes metoder gir positive resultater: bedre trivsel i skolen, mindre stress, bedre selvbilde og bedre relasjoner til medelever, færre emosjonelle problemer og gjennomgående bedre psykisk helse. 

Økt stillhet i klasserommene og bedre konsentrasjon hos barna og de unge gir bedre forutsetninger for læring.


Kursledelse: 

Kurset ledes av Ole Henning Sommerfelt og Mona B. Wallin Solvik. Begge er aktive i ledelsen av Drømmen om det gode i Norge, og har utstrakt erfaring fra å holde kurs i Drømmen om det godes stillehtsmetodikk og andre mindfulnessbaserte metoder. På kurset instruerer de i metodene, deler verdigrunnlaget og det teoretiske fundamentet, og formidler resultater fra forskning og praktiske erfaringer fra klasserom og barnehager.


Om Drømmen om det gode:

Drømmen om Det Gode er en politisk og religiøst uavhengig organisasjon, som har arbeidet med stillhet i barnehagens og skolens hverdag i Sverige og Norge gjennom 20 år. Drømmen om det gode gir opplæring i stillhetsmetoder til pedagoger i barnehager og skoler, og bidrar til å oppfylle Opplæringslovens krav til et skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. 


Nominert til årets barnehage

Hundremeterskogen barnehage er sertifisert i våre metoder og ble nominert til Årets Barnehage 2017.

Praktisk informasjon


Tid:

Fre 13. sept.
kl 13.00 - 21.00

Lør 14. sept
kl 09.00 - 17.00

Registrering, servering av frukt/te
kl 12.30-13.00 på fredag


Sted: 

Sagene samfunnshus, 
Kristiansands gt. 2, 0463 Oslo


Pris:

Pris Kr. 1900,-

Inkluderer enkelt måltid begge dager.

Kr 200 i rabatt for medlemmer.

Halv pris (kr 950) for studenter og ved repetisjon av kurset.


Påmelding:

til kontakt@
dreamofthegood.no 
og betal kr 1900 
(kr 1600 for medlemmer) til Drømmen om det gode i Norge kontonr. 1254.05.92746 
før 30. august


Har du spørsmål?

Kontakt:

Ole Henning Sommerfelt
Tlf. 976 89 915

eller vår
e-postadresse


Bli medlem!

Vi du støtte oss med med medlemskap for skoleåret 2019/2020 og få rabatt på kurs? 

Send navn og adresse til vår 
e-postadresse og betal kr. 300 til 
Drømmen om det gode i Norge kontonr. 1254.05.92746


Drømmen om det gode i Norge | Org.nr. 912 473 147 |  Tlf.: +47 976 89 915 | e-post: kontakt@dreamofthegood.no | www.dreamofthegood.no | Facebookside